Cerdded 2017

7 Ebrill 2017 Penygraig 6.5 milltir

21 Ebrill 2017 Craig yr Allt 8.2milltir

26 Mai 2017 Y Fan Fawr 5.5milltir

14 Gorffennaf Mynydd y Glyn

15 Medi 2017 Twt-Lol

3 Tachwedd 2017 Lyn y Forwyn

10 Tachwedd 2017 Gilfach Goch

1 Rhagfyr 2017 Senghenydd

15 Rhagfyr 2017 Casnewydd

22 Rhagfyr 2017 Efail Isaf