Côr Meibion Taf

Cyngerdd Nos Wener, 4 Tachwedd 2022

Eglwys St John’s, Treganna.

 

Côr Meibion Taf

Merched Plastaf

Côr y Brythoniaid

Deuawd John Eifion a Steffan Jones

American Trilogy – Côr Meibion Taf a Chôr Y Brythoniaid

 

Côr y Brythoniaid

Merched Plastaf

Côr Meibion Taf

Merched Plastaf, Côr Meibion Taf a’r Brythoniaid