Côr Glannau Glaslyn

Côr Glannau Glaslyn

Ffurfiwyd y côr yn 1951 ym Mhorthmadog o blith athrawon, pobl busnes a gwragedd tŷ yr ardal.

Yn Eisteddfod Llanrwst 1951 enillwyd y Cwpan Her Arian yn y brif gystadleuaeth i Bartion Cerdd Dant a daeth yn ail yn 1952 yn Eisteddfod Aberystwyth. Enillwyd y gystadleuaeth eto yn 1953 yn Rhyl ac wrth ennill yn Ystradgynlais yn 1954 daeth yr hawl i gadw’r Cwpan Arian.

Yn Nhachwedd 1954 aeth y Côr i berfformio yn y Festival Hall, Llundain.

Bu’r côr hefyd yn rhan o ffilm Noson lawen a grëwyd gan Walt Disney.

Yn 1958 cyhoeddwyd record LP.


1952


1954


Dathlu yn Ystradgynlais 1954

 


Tachwedd 1954 Festival Hall Llundain

 

 


Noson Lawen tua 1954