Cerdded Cadwgan

26 Mawrth 2021   6.5 milltir

19 Mawrth 2021  7.5 milltir

 

12 Mawrth 2021  7 milltir

5 Mawrth 2021  6.3 milltir

Ffynnon Wen

26 Chwefror 2021  6.6 milltir

Ffynnon Gruffydd

 

 

19 Chwefror 2021  6.9 milltir


Cwrs Golff Radur 

12 Chwefror 2021  6.35 milltir

5 Chwefror 2021  5.7 milltir

29 Ionawr 2021  6.3 milltir

 

22 Ionawr 2021  5.6 milltir

 

15 Ionawr 2021 Y Garth Fach  6 milltir

Mwynfeydd haearn

8 Ionawr 2021  – 7.7 milltir

Cwrs Golff Creigiau

1 Ionawr 2021 – 4.2 milltir i ddathlu’r Flwyddyn Newydd

 

Newyddion Tramor

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

Trydar - Reuters
07:35 23/06/2021
07:35 23/06/2021 Linc
N.Korea's currency, commodity markets in turmoil as borders stay closed - reports reut.rs/3j5w0Tu pic.twitter.com/4K5CvzaRMD;
.

The Latest News from the UK and Around the World | Sky News Sky news delivers breaking news, headlines and top stories from business, politics, entertainment and more in the UK and worldwide.

Home | Mail Online MailOnline - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from MailOnline, Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

.

BBC News - Home BBC News - Home

NewsChain Visit now for the latest news direct from NewsChain and updated throughout the day

.

Medi Hydref 2020

23 Hydref 2020 – 8.25 milltir Y Garth a Tŷ Nant (cyn y clo) – Colin, Rhodri, Dewi, Eifion, Glyn, Rowland, Penri, (Peter)

 Llun Rhodri

Cwmrhyddgoed

16 Hydref 2020 – 6 milltir Y Garth a Cwm Llwydrew – Penri, Colin, Dewi, Glyn, Eifion, Rhodri, (Peter)

 

9 Hydref 2020 – 6.4  milltir Craig Gwilym yn y Glaw   Glyn, Colin, Penri, Rhodri, Dewi, Rowland, Peter, Eifion

 

2 Hydref 2020 – 7.2 milltir Llanilltern yn y Glaw.  Eifion Rhodri Dewi Colin Penri (Rowland, Peter)

25 Medi 2020 – 8 milltir Y Garth a’r Chwarel. Penri, Colin, Rhodri, Dewi, Glyn, Eifion, Rowland

18 Medi 2020 – Cwm Rhyddgoed – 10 milltir. Colin Rowland Dewi Penri (Peter)

11 Medi 2020 – Efail Isaf -10 milltir. Colin Rowland Penri Peter Rhodri Dewi Eifion

4 Medi 2020 – Y Garth – 5 milltir  Colin Penri Peter

28 Awst Craig yr Allt  10 milltir   Peter Colin Dewi

21 Awst Castell Coch 8 milltir  – Gwyntog – Glyn Colin Dewi Peter

14 Awst 2020 – Y Fro – 9.5 milltir. Colin, Rowland, Dewi, Penri a Peter

7 Awst 2020 – Y Garth a Caerau Rhiwsaeson – 9.5 milltir  Peter, Penri, Eifion i ddathlu pen-blwydd Colin – mewn gwres llethol

 

2020 Tachwedd Rhagfyr

18 Rhagfyr 2020 – 6.6 milltir yn y glaw. Paned Nadolig yn Nhongwynlais


Bendigeidfran

11 Rhagfyr 2020 – 7 milltir yn y glaw

4 Rhagfyr 2020 – 5.8milltir

27 Tachwedd 2020 – 8.6 milltir 

20 Tachwedd 2020 – 8.6 milltir

13 Tachwedd 2020 – 9.25 milltir Efail Isaf – 

 

Alpha

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

ETFs & Portfolio Strategy Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

Stock Market Wire UK Market News from Stock Market Wire

Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Newydd gofidus iawn
  by glynadda on Mehefin 9, 2021 at 9:31 pm

  Dro neu ddau yn y gorffennol mae Blog Glyn Adda (rhyw ddau ddwsin o ymwelwyr bob dydd fel rheol, hyd at 70 weithiau ar ddiwrnod da iawn) wedi tynnu’ch sylw at flog Craig Murray (UGAIN MIL o ddarlleniadau MEWN AWR, ac ymatebion wrth y llath). Heddiw daeth y newydd gofidus iawn fod barnwraig yn yr

 • Y Radio Times yn codi llais
  by glynadda on Mai 31, 2021 at 11:07 am

  Dyma’r trydydd tro i’r blog flogio ar y mater hwn. A’r tro yma y Radio Times sydd wedi rhoi’r ysgogiad. Ar dudalen 7 o rifyn yr wythnos yma dyma ysgrif dan y pennawd ‘Post Office scandal is not over. But will the BBC keep fighting for justice?’ Yr awdur yw Nick Wallis, ymchwilydd a fu’n

 • Yr Etholiad a’r PETH
  by glynadda on Mai 8, 2021 at 1:54 pm

  Oddi ar 1959, rwy’n credu fy mod wedi gwrando canlyniadau tuag ugain o etholiadau cyffredinol, rhwng San Steffan a Senedd Caerdydd. Yng Nghymru, i gyd yn ddigalon, a’r fwyaf digalon oedd ’79 … tan echdoe. Pam rwyf yn dweud hyn? Canlyniad y Rhondda. Gyda Dyffrynnoedd Conwy, Clwyd a Dyfrdwy, y Canolbarth oll, Sir Benfro a

 • SEF …
  by glynadda on Mai 3, 2021 at 7:48 am

  TAI Mae’r amser wedi dod pan ddylai’r awdurdodau lleol yng Nghymru, ac yn benodol y cynghorau sir, fod â pholisi o rannu cost pob tŷ sy’n mynd ar werth yng Nghymru – neu, ddywedwn ni, mewn ardaloedd dynodedig o Gymru – yn ei hanner â phrynwyr o Gymry. Y gyd-berchenogaeth i barhau wedyn tan y

 • Defi Difas
  by glynadda on Mai 2, 2021 at 11:02 am

  Fe gewch feddwl, a dweud, beth bynnag a fynnoch am yr hen G.A. ar ôl hyn. Neithiwr bu bron imi arwyddo Deiseb yr Wyddfa, wedi darllen am antics panelwyr ‘Have I Got News …’. Ond wnes i ddim, a’r bore ’ma dyma fi’n ôl yng nghwmni un o gymeriadau hoff, ac unig, nofel disgyblion Lefel-A

 • Sgandal Fawr Swyddfa’r Post
  by glynadda on Ebrill 19, 2021 at 10:04 am

  Efallai nad yw hwn yn fater etholiad, ond dylai fod yn fater i bob gwleidydd effro a chydwybodol. Radio 4, chwarter i ddeg y bore bob dydd yr wythnos yma, mae’r BBC yn ailddarlledu cyfres a wnaed y llynedd am sgandal waradwyddus Swyddfa’r Post, sef erlyn a chosbi nifer mawr o is-bostfeistri ar gamgyhuddiad llwyr

 • Etholiadol
  by glynadda on Ebrill 5, 2021 at 1:44 pm

  Wedi peth sôn am ohirio tan yr Hydref, dyma etholiad am ein pennau. Rhagolygon go dda i’r Ceidwadwyr yng Nghymru, medd rhai o’r arolygwyr barn. Pam tybed? Ai record eu harweinwyr yn y Bae? A yw eu cefnogwyr, hen a newydd, yn cofio mai Andrew R.T. Davies oedd yr arweinydd, iddo gael ei olynu gan

 • Ychwanegiad
  by glynadda on Mawrth 21, 2021 at 1:37 pm

  Mae ychwanegiad bach wedi ei wneud at flog ddoe. Hansard wedi llithro y tro cyntaf.

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [YsgolLlanhari]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:30 pm

  Ysgol Llanhari @YsgolLlanhari    [ @TafodElai] Cefnogi Cymru a chefnogi elusen Felindre heddiw! Supporting Wales and […]

 • [gwaelod]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:30 pm

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Mae 4C wedi bod yn ymchwilio i gystadleuaeth pêl-droed yr Ewros, darganfod am […]

 • [GwionGwiwer]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:29 pm

  GwionGwiwer @GwionGwiwer    [ @TafodElai] Cyffro mawr bore ‘ma…mae ymwelydd wedi bod i’r dosbarth!🔍🦕🦖 […]

 • [CreigiauABC]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:26 pm

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Criw Coch D2 - Gwisgo Coch i Gymru ac i Felindre. #velindre #felindre #cefnogi […]

 • [YGGCastellau]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  Ysgol Castellau @YGGCastellau    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau enfawr i'r dysgwyr disglair yma am ennill wobr Aur 4 […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Diolch yn fawr i Mr Davies am ddod i’r ysgol i rhoi hyfforddiant […]

 • [PsnYsgol]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Dosbarth Y Tai Crwn yn brysur yn creu cysgodfan ac yn cael llawer o […]

 • [GartholwgLLC]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  Canolfan Garth Olwg Centre @GartholwgLLC    [ @TafodElai] Gwilym Bowen Rhys - Gig tu allan! 22/07/21, 19:30, £8 📍 […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

2020 Gorffennaf

31 Gorffennaf 2020 – Y Garth, Tonteg a paned – 9.6milltir. Peter, Rowland, Penri, Colin, Rhodri, Dewi, Eifion

24 Gorffennaf 2020 – Rhydlafar a Radyr 8.7milltir. Peter, Rowland, Penri


Fferm Rhydlafar

17 Gorffennaf 2020 – Coed y Gof 8.5 milltir Dewi Rhodri Colin Glyn Rowland Penri

10 Gorffennaf 2020 – Nôl ar y stryd o’r diwedd. 8.5 milltir. Dewi, Peter, Penri

 

Bro 360

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

.

BroAber360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

BroWyddfa360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

.

Caernarfon360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Caron360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

.

Clonc360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

DyffrynNantlle360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

.

Ogwen360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

 

2020 Chwefror a Mawrth – cyn y cloi

20 Mawrth 2020 Covid-19 yn ein cyfyngu. 7 milltir i Efail Isaf. Penri, Dewi, Rowland, Rhodri, Colin, Peter.


Cadw ein pellter

Gorsaf Rheilffordd Efail Isaf

 

13 Mawrth 2020 Ffynnon Taf i Taihirion a Llanilltern. 8.5milltir. Dewi, Rhodri, Glyn, Peter, Colin, Penri


Capel Philadelphia, Taihirion, Llanilltern

 

6 Mawrth 2020 Pontypridd i Porth 8 milltir Rowland, Colin, Eifion, Glyn, Penri

28 Chwefror 2020 Creigiau i Tonysuboriau 4 milltir mewn glaw ofnadwy Penri, Peter, Colin, Rhodri, Eifion

Pwll Broga Creigiau yn gorlifo

21 Chwefror 2020 i dafarn Glyn, Eglwys Newydd 8.7milltir Rhodri, Dewi, Eifion, Colin, Penri, Glyn

7 Chwefror 2020 i Alfred’s, Pontypridd  Rhodri, Rowland, Dewi, Peter, Eifion, Glyn, Colin
Drwy oerfel Mynydd Eglwysilan