Cerdded Cadwgan

20 Mawrth 2020 Covid-19 yn ein cyfyngu. 7 milltir i Efail Isaf. Penri, Dewi, Rowland, Rhodri, Colin, Peter.


Cadw ein pellter

Gorsaf Rheilffordd Efail Isaf

 

13 Mawrth 2020 Ffynnon Taf i Taihirion a Llanilltern. 8.5milltir. Dewi, Rhodri, Glyn, Peter, Colin, Penri


Capel Philadelphia, Taihirion, Llanilltern

 

6 Mawrth 2020 Pontypridd i Porth 8 milltir Rowland, Colin, Eifion, Glyn, Penri

28 Chwefror 2020 Creigiau i Tonysuboriau 4 milltir mewn glaw ofnadwy Penri, Peter, Colin, Rhodri, Eifion

Pwll Broga Creigiau yn gorlifo

21 Chwefror 2020 i dafarn Glyn, Eglwys Newydd 8.7milltir Rhodri, Dewi, Eifion, Colin, Penri, Glyn

7 Chwefror 2020 i Alfred’s, Pontypridd  Rhodri, Rowland, Dewi, Peter, Eifion, Glyn, Colin
Drwy oerfel Mynydd Eglwysilan

 

 

Ionawr 2020

31 Ionawr Abertridwr i’r glaw 5.7 milltir Penri, Eifion, Dewi, Rhodri, Colin, Rowland

24 Ionawr 2020 Meisgyn a Cross Inn o Creigiau 9 milltir  Rowland, Colin, Rhodri, Eifion, Dewi Penri

17 Ionawr 2020 Rhydfelin ac Parc Ynysangharad 7.4 milltir 


Llwybr yng nghanol Rhydfelin

10 Ionawr 2020 Meisgyn a Llantrisant 7.5 milltir Colin, Rhodri, Dewi, Eifion, Penri

Yn ôl y chwedl – Mynachlog Cawrdaf Meisgyn. Ond yn ôl Cadw – Tŷ Alltygawrddu o’r oesoedd canol. Tŷ gyda tair adain a chwrt yn y canol aeth yn adfeilion tua 1530.

Chwedl am y Brenin Arthur  yn y Cyfnod tua 510 A.D.  –

Pencoed House Llanilltern

Yn  ôl  traddodiad safle tŷ (manor  house)  Brenin Arthur a Brenhines Gwenhwyfar merch Gwythur Mawr. Claddwyd hi yn Eglwys Llanilltern

Mynachdy St Cawrdaf yn Castell y Mynach, Mesigyn

Wedi  ei  guddio  mewn coedwig  ar  ochr chwarel Meisgyn mae hen gartref Sant Cawrdaf  tad Melwas (Medrawd  neu Modred).  Mae’n eitha tebyg bod  dau Modred  ac  fu  cymysgu hanes  eu  bywydau  yn  y chwedlau. Roedd un yn gyn-gariad ail wraig y Brenin Arthur.  Dwy  filltir a hanner i’r gogledd  ddwyrain saif hen Gaer a elwir yn Arthur’s Buttresses. Caer authentic i oes Arthur.  Rhwng y caer a’r Mynachdy saif  llwyn  lle y cwrddai’r cariadon a gelwir yr ardal hyd heddiw yn Llwyn Milwas. Fe redodd  y cariadon i ffwrdd gyda’i gilydd ond iddynt gael eu hela gan y Brenin ffyrnig. Fe dorrwyd Gwenhwyfar yn ddarnau mân gan gŵn hela’r Brenin Arthur.

Saif  Llanbedr y Mynydd ar darddiad yr Afon Ewenni ymhell o unrhyw bentref mewn safle eitha od. Yn  ôl yr hanes fe ddywedid mai yma y claddwyd y Brenin Arthur.

Simnai mwynfeydd plwm yr Hendy, Meisgyn. 

 

 

 

Tachwedd a Rhagfyr 2019

20 Rhagfyr 2019 Tongwynlais – 8 milltir yn y glaw. Rhodri, Penri, Glyn, Colin, Rowland

13 Rhagfyr 2019 Y Garth yn oer a gwyntog i’r Hollybush 8 milltir Rowland, Peter, Colin, Glyn, Eifion, Rhodri, Penri

 

22 Tachwedd 2019 Y Garth ac Efail Isaf 8 milltir Dewi, Rhodri a Penri

15 Tachwedd Y Garth a Thongwynlais 7.3milltir Colin, Peter, Penri

8 Tachwedd 2019 Pen y Foel ac Ynysybwl. Peter, Rhodri, Colin, Rowland, Glyn a Penri.  10 Milltir. Cinio yng Nghaffi Cresci, Ynysybwl

 

1 Tachwedd 2019 Glyn Rhodri Penri yn y glaw – Ffynnon Taf, Castell Coch, Eglwys Newydd 7.5 milltir

 

Medi Hydref 2019

25 Hydref 2019 Rhodri Glyn Peter

Wedi tramwyo bron i ddeg milltir (mesuriadau Clive Rowlands!) o Ffynnon Taf, heibio’r Ffynnon Dwym, dros yr afon, heibio’r dafarn ac amgylchynu godrau’r Garth i gyfeiriad Efail Isaf. Cafwyd ysbaid am goffi yn y Ganolfan Arddio yno, a pharhau ar y siwrna i gyfeiriad y Creigiau, i fyny Heol Ty’n-y-coed, i Heol y Mynydd, ac ar hyd y ffordd ar ymylon arall y Garth nes cyrraedd clydwch Tafarn Gwaelod-y-garth ychydig wedi un o’r gloch.

11 Hydref 2019 Yn y glaw i’r Bumch of Grapes  6.5milltir

4 Hydref 2019 Llantrisant yn y glaw 8 milltir

27 Medi 2019  Taith Taf i Fae Caerdydd 9 milltir

13 Medi 2019  Dewi Peter Penri 10 Milltir dros dau fynydd 

6 Medi 2019 Dewi Rhodri Penri Cerdded 8 milltir yn y glaw

Newyddion Saesneg

BBC News - Wales BBC News - Wales

BBC News - Home BBC News - Home

Home | Mail Online MailOnline - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from MailOnline, Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Newyddion Senedd

Nation.Cymru A news service by the people of Wales, for the people of Wales.

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

 • Beth yw goblygiadau Bil Pysgodfeydd y DU i Gymru?
  on Mai 28, 2020 at 3:17 pm

  Mae pwyllgorau'r Senedd wedi bod yn ystyried Bil Pysgodfeydd y DU 2019-21. Mae'r atebion hyn i gwestiynau cyffredin yn esbonio beth mae'r […]

 • Coronafeirws: Brexit
  on Mai 22, 2020 at 11:57 am

  Mae pandemig y coronafeirws wedi tarfu ar y trafodaethau rhwng y DU a'r UE y gwanwyn hwn. Mae'r ddwy ochr yn dal i baratoi ar gyfer diwedd […]

 • Coronafeirws: archebion gwyliau a hawliau teithwyr
  on Mai 22, 2020 at 9:10 am

  Ar 17 Mawrth 2020 ymatebodd Swyddfa Dramor a Chymanwlad Llywodraeth y DU i bandemig y coronafeirws drwy gynghori pawb i osgoi pob taith […]

 • Coronafeirws: tai
  on Mai 22, 2020 at 8:55 am

  Un o sgil-effeithiau’r coronafeirws yw y bydd gan lawer o bobl bryderon ynglŷn â cholli cartref, dod o hyd i gartref neu […]

 • Coronafeirws: cymorth i fusnesau
  on Mai 21, 2020 at 2:00 pm

  Bydd y coronafeirws eisoes wedi effeithio ar lawer o fusnesau ledled Cymru, y DU a'r byd, a gallant ddisgwyl teimlo effeithiau'r pandemig […]

 • Coronafeirws: deddfwriaeth
  on Mai 21, 2020 at 11:30 am

  Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi gwneud nifer o ddarnau o is-ddeddfwriaeth i fynd i'r afael â phandemig y coronafeirws, […]

 • Coronafeirws: cyflog ac amodau gwaith gweithwyr allweddol
  on Mai 21, 2020 at 10:15 am

  Ledled y DU, mae'r Sefydliad Astudiaethau Cyllid (IFS) wedi canfod bod gweithwyr allweddol, ar gyfartaledd, yn cael llai o gyflog yr awr […]

 • Coronafeirws: nodweddion gweithwyr allweddol
  on Mai 21, 2020 at 10:12 am

  Bob nos Iau mae pobl ledled Cymru yn clapio gweithwyr allweddol, sef 35 y cant o'n gweithlu. Mae hyn yn uwch na ffigur cyfartalog y DU, ac […]

Newyddion Ariannol

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

 • Catastrophising Gets us Nowhere
  on Mai 29, 2020 at 11:55 am

  Editor's Views: How rare are Black Swans and how contrarian are contrarians - is it time to stop labelling everything in the investment […]

 • A Contrarian Approach During Covid-19
  on Mai 29, 2020 at 10:20 am

  While many investors focus on buying the big winners, contrarians look for hidden gems - Orbis's Ben Preston backs companies whose share […]

 • The Road to Recovery
  on Mai 29, 2020 at 9:43 am

  The Week: Britvic's reporting period makes it difficult to compare results with last year, and Stagecoach looks to be turning a corner

 • Opportunities in Chemical Companies
  on Mai 28, 2020 at 3:07 pm

  VIDEO: From paints and coatings to emissions catalysts, Morningstar analyst Rob Hales looks at the outlook for companies in chemicals

 • 5 Ways to Get Your Finances in Order
  on Mai 28, 2020 at 12:06 pm

  From doing your tax return early to checking your allowances, here are five tips for getting your money back on track during this difficult […]

 • Fundsmith: "2019 Not a Vintage Year for the Fund"
  on Mai 28, 2020 at 11:35 am

  Michael O'Brien, manager of the Fundsmith Emerging Equities Trust, looks to reduce political risk and increase sector diversity after […]

 • Are Insurance Stocks Worth the Risk?
  on Mai 28, 2020 at 9:13 am

  Coronavirus has led to surge in claims for the insurance industry. While many companies are slashing dividends, Asian companies are thriving

 • "I Sold my ETFs Before the Covid-19 Crash"
  on Mai 27, 2020 at 12:05 pm

  Investor views: The decision to switch his investments to a cheaper provider meant Tyrone Zafir was out of the stock market just as it […]

Newyddion Trenau

RailAdvent All the latest Railway News from around the UK, covering heritage and mainline train companies. Plus Video clips, photos and more. We also have an event calendar of upcoming events at heritage railways.

Network Rail Network Rail – we run, look after and improve Britain's railway

Railway PRO Communication Platform

 

Newyddion Cymru

 

Golwg360 Mae Golwg360 yn wasanaeth newyddion a materion cyfoes cyflawn yn Gymraeg, gyda newyddion Cymru, gwledydd Prydain a’r byd, chwaraeon, celfyddydau, llyfrau, cerddoriaeth a ffordd o fyw. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion, swyddi a chalendr o ddigwyddiadau.

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Twitter user timeline feed for tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [GartholwgLLC]
  on Mai 28, 2020 at 7:49 pm

  Canolfan Garth Olwg Centre @GartholwgLLC    [ @TafodElai] […]

 • [comisiwnphcymru]
  on Mai 28, 2020 at 7:48 pm

  Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru @comisiwnphcymru    [ @TafodElai] […]

 • [garth_olwg]
  on Mai 28, 2020 at 7:47 pm

  Ysgol Garth Olwg @garth_olwg    [ @TafodElai] Da iawn […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Mai 28, 2020 at 7:46 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] […]

 • [garth_olwg]
  on Mai 27, 2020 at 10:23 pm

  Ysgol Garth Olwg @garth_olwg    [ @TafodElai] […]

 • [gwaelod]
  on Mai 27, 2020 at 8:14 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Mae plant […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Mai 27, 2020 at 8:13 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Braf […]

 • [gwaelod]
  on Mai 27, 2020 at 8:12 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Braf gweld […]

 

[xfeedzy-rss feeds=”https://www.walesonline.co.uk/news/?service=rss”>walesonline” max=”8″ feed_title=”yes” refresh=”12_hours” summary=”yes” summarylength=”100″ ]