Cerdded Cadwgan

31 Gorffennaf 2020 – Y Garth, Tonteg a paned – 9.6milltir. Peter, Rowland, Penri, Colin, Rhodri, Dewi, Eifion

24 Gorffennaf 2020 – Rhydlafar a Radyr 8.7milltir. Peter, Rowland, Penri


Fferm Rhydlafar

17 Gorffennaf 2020 – Coed y Gof 8.5 milltir Dewi Rhodri Colin Glyn Rowland Penri

10 Gorffennaf 2020 – Nôl ar y stryd o’r diwedd. 8.5 milltir. Dewi, Peter, Penri

 

Bro 360

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

BroAber360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

BroWyddfa360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Caernarfon360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Caron360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

 • Y Talbot yn trafod ailagor
  on Awst 3, 2020 at 5:36 pm

  "Dysgu wrth fynd ymlaen" meddai'r Talbot wrth ailagor

 • Rasio yn y Gwaed
  on Awst 1, 2020 at 3:50 pm

  Y pencampwr ifanc Tomos Lloyd o Ledrod yn edrych ymlaen i ailddechrau rasio

 • 📹 Tregaron. Twll o le? 
  on Awst 1, 2020 at 8:15 am

  Tregaron. Cartref Eisteddfod 2020...i fod. Dewch ar daith o gwmpas y dref gyda Megan a Zara i chwalu'r ddelwedd ddwl taw "twll o le yw Tregaron i gynnal Eisteddfod." 

 • Wynebau cyfarwydd yn y wisg werdd a’r wisg las!
  on Gorffennaf 29, 2020 at 9:44 pm

  Dewch i adnabod y rhai o’r ardal hon a fydd yn cael gwisgo’r wisg las neu werdd eiconig…

 • 📸 O Langeitho i Ohio
  on Gorffennaf 28, 2020 at 8:28 am

  Detholiad o luniau gan Dan Rowbotham o Langeitho â oedd yn gweithio fel “Davis Intern” yng Nghanolfan Madog ar gyfer astudiaethau Cymreig ym Mhrifysgol Rio Grande, Ohio rhwng Ionawr 2018 a Rhagfyr 2019. Ariannwyd yr interniaeth gan Bet ac Evan Davies a Chanolfan Madog.

 • Seiclo o Sandringham i Aberystwyth
  on Gorffennaf 26, 2020 at 3:00 pm

  Seiclo o Sandringham i Aberystwyth er mwyn codi arian tuag at elusennau

 • Dawnsathon: Ni Yw Y Byd
  on Gorffennaf 24, 2020 at 12:14 pm

  Codi arian drwy ddawnsio - cefnogwch yr apêl!

 • Dod ag Eliffant Tregaron yn fyw
  on Gorffennaf 24, 2020 at 9:33 am

  Gofyn am help pobol a phlant yr ardal i wneud sioe am y creadur chwedlonol yn Eisteddfod y flwyddyn

 • Defib i Dregaron
  on Gorffennaf 21, 2020 at 9:43 am

  Clwb Pêl-droed y Turfs yn rhoi defib i Dregaron

 • 📹 Ysgol Henry Richard yn codi £3360 i Ysbyty Felindre!
  on Gorffennaf 20, 2020 at 9:57 am

  Trwy gynnal taith gerdded rithiol llwyddodd staff a disgyblion Ysgol Henry Richard i barhau gyda thraddodiad y daith gerdded flynyddol

 • 📹 Sialens Strictly 2020
  on Gorffennaf 15, 2020 at 12:07 pm

   Cynnal gwersi dawnsio digidol i bobol allu parhau gyda’r dawnsio, a chodi arian i’r GIG

 • 📹 Aros am Ypdêts
  on Gorffennaf 13, 2020 at 8:23 am

  Wedi profi problemau technegol yn ystod y Cyfnod Clo? Laptop yn pwdu? Ypdêts di-ben-draw? Gallwch chi uniaethu â ni felly. Gwyliwch hwn.

Clonc360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

  Dim ffrwd

Ogwen360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

 

2020 Chwefror a Mawrth – cyn y cloi

20 Mawrth 2020 Covid-19 yn ein cyfyngu. 7 milltir i Efail Isaf. Penri, Dewi, Rowland, Rhodri, Colin, Peter.


Cadw ein pellter

Gorsaf Rheilffordd Efail Isaf

 

13 Mawrth 2020 Ffynnon Taf i Taihirion a Llanilltern. 8.5milltir. Dewi, Rhodri, Glyn, Peter, Colin, Penri


Capel Philadelphia, Taihirion, Llanilltern

 

6 Mawrth 2020 Pontypridd i Porth 8 milltir Rowland, Colin, Eifion, Glyn, Penri

28 Chwefror 2020 Creigiau i Tonysuboriau 4 milltir mewn glaw ofnadwy Penri, Peter, Colin, Rhodri, Eifion

Pwll Broga Creigiau yn gorlifo

21 Chwefror 2020 i dafarn Glyn, Eglwys Newydd 8.7milltir Rhodri, Dewi, Eifion, Colin, Penri, Glyn

7 Chwefror 2020 i Alfred’s, Pontypridd  Rhodri, Rowland, Dewi, Peter, Eifion, Glyn, Colin
Drwy oerfel Mynydd Eglwysilan

 

 

Ionawr 2020

31 Ionawr Abertridwr i’r glaw 5.7 milltir Penri, Eifion, Dewi, Rhodri, Colin, Rowland

24 Ionawr 2020 Meisgyn a Cross Inn o Creigiau 9 milltir  Rowland, Colin, Rhodri, Eifion, Dewi Penri

17 Ionawr 2020 Rhydfelin ac Parc Ynysangharad 7.4 milltir 


Llwybr yng nghanol Rhydfelin

10 Ionawr 2020 Meisgyn a Llantrisant 7.5 milltir Colin, Rhodri, Dewi, Eifion, Penri

Yn ôl y chwedl – Mynachlog Cawrdaf Meisgyn. Ond yn ôl Cadw – Tŷ Alltygawrddu o’r oesoedd canol. Tŷ gyda tair adain a chwrt yn y canol aeth yn adfeilion tua 1530.

Chwedl am y Brenin Arthur  yn y Cyfnod tua 510 A.D.  –

Pencoed House Llanilltern

Yn  ôl  traddodiad safle tŷ (manor  house)  Brenin Arthur a Brenhines Gwenhwyfar merch Gwythur Mawr. Claddwyd hi yn Eglwys Llanilltern

Mynachdy St Cawrdaf yn Castell y Mynach, Mesigyn

Wedi  ei  guddio  mewn coedwig  ar  ochr chwarel Meisgyn mae hen gartref Sant Cawrdaf  tad Melwas (Medrawd  neu Modred).  Mae’n eitha tebyg bod  dau Modred  ac  fu  cymysgu hanes  eu  bywydau  yn  y chwedlau. Roedd un yn gyn-gariad ail wraig y Brenin Arthur.  Dwy  filltir a hanner i’r gogledd  ddwyrain saif hen Gaer a elwir yn Arthur’s Buttresses. Caer authentic i oes Arthur.  Rhwng y caer a’r Mynachdy saif  llwyn  lle y cwrddai’r cariadon a gelwir yr ardal hyd heddiw yn Llwyn Milwas. Fe redodd  y cariadon i ffwrdd gyda’i gilydd ond iddynt gael eu hela gan y Brenin ffyrnig. Fe dorrwyd Gwenhwyfar yn ddarnau mân gan gŵn hela’r Brenin Arthur.

Saif  Llanbedr y Mynydd ar darddiad yr Afon Ewenni ymhell o unrhyw bentref mewn safle eitha od. Yn  ôl yr hanes fe ddywedid mai yma y claddwyd y Brenin Arthur.

Simnai mwynfeydd plwm yr Hendy, Meisgyn. 

 

 

 

Tachwedd a Rhagfyr 2019

20 Rhagfyr 2019 Tongwynlais – 8 milltir yn y glaw. Rhodri, Penri, Glyn, Colin, Rowland

13 Rhagfyr 2019 Y Garth yn oer a gwyntog i’r Hollybush 8 milltir Rowland, Peter, Colin, Glyn, Eifion, Rhodri, Penri

 

22 Tachwedd 2019 Y Garth ac Efail Isaf 8 milltir Dewi, Rhodri a Penri

15 Tachwedd Y Garth a Thongwynlais 7.3milltir Colin, Peter, Penri

8 Tachwedd 2019 Pen y Foel ac Ynysybwl. Peter, Rhodri, Colin, Rowland, Glyn a Penri.  10 Milltir. Cinio yng Nghaffi Cresci, Ynysybwl

 

1 Tachwedd 2019 Glyn Rhodri Penri yn y glaw – Ffynnon Taf, Castell Coch, Eglwys Newydd 7.5 milltir

 

Medi Hydref 2019

25 Hydref 2019 Rhodri Glyn Peter

Wedi tramwyo bron i ddeg milltir (mesuriadau Clive Rowlands!) o Ffynnon Taf, heibio’r Ffynnon Dwym, dros yr afon, heibio’r dafarn ac amgylchynu godrau’r Garth i gyfeiriad Efail Isaf. Cafwyd ysbaid am goffi yn y Ganolfan Arddio yno, a pharhau ar y siwrna i gyfeiriad y Creigiau, i fyny Heol Ty’n-y-coed, i Heol y Mynydd, ac ar hyd y ffordd ar ymylon arall y Garth nes cyrraedd clydwch Tafarn Gwaelod-y-garth ychydig wedi un o’r gloch.

11 Hydref 2019 Yn y glaw i’r Bumch of Grapes  6.5milltir

4 Hydref 2019 Llantrisant yn y glaw 8 milltir

27 Medi 2019  Taith Taf i Fae Caerdydd 9 milltir

13 Medi 2019  Dewi Peter Penri 10 Milltir dros dau fynydd 

6 Medi 2019 Dewi Rhodri Penri Cerdded 8 milltir yn y glaw

Newyddion Saesneg

BBC News - Wales BBC News - Wales

BBC News - Home BBC News - Home

Home | Mail Online MailOnline - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from MailOnline, Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Newyddion Senedd

Nation.Cymru A news service by the people of Wales, for the people of Wales.

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Newyddion Ariannol

CityAM Business with personality

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

 • What is the MQR?
  on Awst 5, 2020 at 11:22 am

  VIDEO: The Morningstar Quantitative Rating is being rolled out across thousands of funds, but how does it work and how can you spot it? […]

 • How did Funds Perform in July?
  on Awst 5, 2020 at 10:59 am

  There were few places for investors to hide in July, with Convertibles the only asset class to produce positive returns in the month 

 • Can Netflix Keep Growing?
  on Awst 5, 2020 at 9:14 am

  Margins for the world's largest streaming service are expanding, but competition from the likes of Disney+ and Amazon Prime is […]

 • "Why I Like UK Banks"
  on Awst 4, 2020 at 11:24 am

  VIDEO: Crux UK Core fund manager Jamie Ward discusses investing in the Covid-19 pandemic and why UK banks don't deserve to be so unloved

 • Sustainable Fund Flows Hit Record in Q2
  on Awst 4, 2020 at 10:37 am

  Flows into sustainable funds more than double in second quarter, helped by heightened interest in ESG issues and new fund launches

 • Morningstar Fund Ratings: Weekly Round-up
  on Awst 4, 2020 at 9:57 am

  Our weekly round-up of changes to funds' Morningstar Analyst Ratings includes six new ratings, four upgrades and four downgrades

 • 3 Funds that Went From Hero to Zero
  on Awst 4, 2020 at 9:06 am

  The first six months of 2020 were tough for investors, but some fared worse than others. We look at three funds that have fallen from the […]

 • FCA Lays Out New Rules for Property Funds
  on Awst 3, 2020 at 2:12 pm

  The regulator is proposing new rules for property funds, which could require investors to give six months notice before they can withdraw […]

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

 • The Tech Cold War needs a stronger Chinese consumer sector to really take off
  on Awst 5, 2020 at 10:39 am

  The Times’ columnist Rachel Sylvester has an excellent column on the new cold war with China in yesterday’s Times. Called “China is winning this war of the worlds”, you can read it here : https://www.thetimes.co.uk/article/china-leaves-the-west-behind-in-war-of-the-worlds-gzqzbv7qp There’s nothing terribly new here... Continue reading →

 • Monday Macro: Vaccine in 2021 if we are lucky, echoes of 1918 again, plus euro and gold strengthen
  on Awst 3, 2020 at 2:27 pm

  We are in danger of charts overkill in today’s blog, but I can’t help but pull up some observations and charts which I think are compelling. The first gaggle come from the latest edition of the SG Practical Quant Investor... Continue reading →

 • New addition to Prudent 15 list – Ecofin
  on Gorffennaf 31, 2020 at 10:37 am

  You can find out more about my Dynamic 35 and Prudent 15 lists here at Sharepad – https://knowledge.sharescope.co.uk/david-stevenson/ Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust (EGL) I do not think it is unfair to say that over the last decade we have... Continue reading →

 • The Digital Banks – will they struggle post Corona?
  on Gorffennaf 29, 2020 at 10:00 am

  Just been digging around inside a recent note – last week – from Joe Dickerson, UK banks analyst at Jefferies. I will not go into too much detail but the key passage for me is his analysis of the challenge... Continue reading →

 • Structured Products: numbers for the last decade are in
  on Gorffennaf 28, 2020 at 1:56 pm

  Regular readers will know that I have soft spot for structured products. My sense is that these have moved from being lightly questionable products in the earlier part of this century to mainstream alternatives to the absolute returns/defensive funds space.... Continue reading →

 • Please take an interest in union politics – it will matter for all of us
  on Gorffennaf 28, 2020 at 10:46 am

  It strikes me that one of the least reported stories here in the UK is the state of the trade union movement. Amongst City investors I think a consensus has emerged which suggests that they don’t really matter, except for... Continue reading →

 • Monday Macro – European earnings not looking too bad, plus bad debts for online lenders – how much will they increase?
  on Gorffennaf 27, 2020 at 2:45 pm

  My suspicion is that until fairly recently the ups and downs of the stock market were largely based  on pure guess work – hopes and expectations. Frankly, none of us had any idea how bad things might get and what... Continue reading →

 • Another addition to my funds trading list: Doric Nimrod 2
  on Gorffennaf 23, 2020 at 3:31 pm

  My latest addition to my funds trading list is one that I think can fairly be described as controversial. It is Doric Nimrod 3, ticker DNA 3. I’ve written before about the small fleet of listed aircraft funds, usually favouring... Continue reading →