Medi Hydref 2019

25 Hydref 2019 Rhodri Glyn Peter

Wedi tramwyo bron i ddeg milltir (mesuriadau Clive Rowlands!) o Ffynnon Taf, heibio’r Ffynnon Dwym, dros yr afon, heibio’r dafarn ac amgylchynu godrau’r Garth i gyfeiriad Efail Isaf. Cafwyd ysbaid am goffi yn y Ganolfan Arddio yno, a pharhau ar y siwrna i gyfeiriad y Creigiau, i fyny Heol Ty’n-y-coed, i Heol y Mynydd, ac ar hyd y ffordd ar ymylon arall y Garth nes cyrraedd clydwch Tafarn Gwaelod-y-garth ychydig wedi un o’r gloch.

11 Hydref 2019 Yn y glaw i’r Bumch of Grapes  6.5milltir

4 Hydref 2019 Llantrisant yn y glaw 8 milltir

27 Medi 2019  Taith Taf i Fae Caerdydd 9 milltir

13 Medi 2019  Dewi Peter Penri 10 Milltir dros dau fynydd 

6 Medi 2019 Dewi Rhodri Penri Cerdded 8 milltir yn y glaw

Newyddion Saesneg

BBC News - Wales BBC News - Wales

BBC News - Home BBC News - Home

Home | Mail Online MailOnline - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from MailOnline, Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Newyddion Senedd

Nation.Cymru A news service by the people of Wales, for the people of Wales.

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Newyddion Ariannol

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

Newyddion Trenau

[widgets_on_pages id=”1″]

RailAdvent All the latest Railway News from around the UK, covering heritage and mainline train companies. Plus Video clips, photos and more. We also have an event calendar of upcoming events at heritage railways.

Network Rail Network Rail – we run, look after and improve Britain's railway

Newyddion Cymru

[widgets_on_pages id=”Newyddion Cymru”]

Golwg360 Mae Golwg360 yn wasanaeth newyddion a materion cyfoes cyflawn yn Gymraeg, gyda newyddion Cymru, gwledydd Prydain a’r byd, chwaraeon, celfyddydau, llyfrau, cerddoriaeth a ffordd o fyw. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion, swyddi a chalendr o ddigwyddiadau.

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

    Feed has no items.

 

Cerdded Cadwgan

22 Tachwedd 2019 Y Garth ac Efail Isaf 8 milltir

15 Tachwedd Y Garth a Thongwynlais 7.3milltir Colin, Peter, Penri

8 Tachwedd 2019 Pen y Foel ac Ynysybwl. Peter, Rhodri, Colin, Rowland, Glyn a Penri.  10 Milltir. Cinio yng Nghaffi Cresci, Ynysybwl

 

1 Tachwedd 2019 Glyn Rhodri Penri yn y glaw – Ffynnon Taf, Castell Coch, Eglwys Newydd 7..5 milltir

Cerdded Mehefin Gorffennaf 2019

2 Awst 2019 Taith Iolo Morganwg 9 milltir Eifion, Rhodri, Penri

Bryn Owain. Cynhaliwyd yr Orsedd gyntaf yng Nghymru yma yn 1795. Linc i 1995

 

Yr Ardd Berlysiau a hen Ysgol Ramadeg y Bechgyn Y Bontfaen

Castell Sain Quentin Llanbleddian 

Eglwys Sain Dochdwy


Eglwys Llanfair


Castell y Bewpyr

 

 

19 Gorffennaf 2019  6 milltir i Eglwys Newydd yn y glaw

12 Gorffennaf 2019 Cwm Dimbath o Gilfach Goch 8 milltir

 

 

5 Gorffennaf 2019 Mynydd y Gaer Brynna 8.2 milltir

28 Mehefin 2019 Penpych 6.5 milltir 


Lluniau o gamera arbennig Colin atgyfodwyd o sbwriel Tongwynlais

 

21 Mehefin 2019 8 milltir dros Mynydd Machen i Cwmfelinfach

14 Mehefin 2019 8.3 milltir i’r Mochyn Du

 

Cerdded Ebrill – Mai 2019

24 Mai 2019 Craig yr Allt a Mynydd Meio 8.5 milltir

17 Mai 2019 Mynydd Islwyn 7.5 milltir – Dewi a Penri

 

 

10 Mai 2019  Mynydd y Porth a’r Hen Lyfrgell 7 milltir – Peter a Penri

 

3 Mai 2019    Pen y Fan Fawr  – Dewi a Rhodri

 

26 Ebrill 2019 – 7.8 milltir i Waungron

 

 

Cerdded Mawrth 2019

29 Mawrth 2019 – 8.7 milltir Cilfynydd a’r Garth Fawr

 

22 Mawrth 2019  –  8.75 milltir Mynydd Garthmaelwg a Meiros

Blog Saesneg a y Graig > welldigger

15 Mawrth 2019 – 7.2 milltir yn y glaw. Paned yn Cwrt Insole. Cinio yn Bodlon.

Côr Meibion Taf – Bilidowcars yn y glaw – Eifion, Rhodri, Dewi a Penri

8 Mawrth 2019  –  7 Milltir o Ffynnon Taf i Senghenydd

 

1 Mawrth 2019

9 milltir o Bentyrch i Gaerdydd i’r Orymdaith Gŵyl Ddewi