Alpha

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

ETFs & Portfolio Strategy Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

Stock Market Wire UK Market News from Stock Market Wire

Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Hidiwch befo …
  on Tachwedd 20, 2020 at 3:07 pm

  Ydi mae’n flêr. Mae’n llanast. Randibŵ yn Rhif 10. Ymadawiad Dominic. Helynt Priti. Gorfod benthyca’r miliynau. Covid, Covid, Covid … Ond na phoenwch. Dyma Boris, o’i ymneilltuad, â newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i ddwy garfan ei gefnogwyr, (a) ei gymrodyr Etonaidd a (b) ei gyfeillion newydd, y cyn-Lafurwyr sydd wedi

 • Yn newydd gan Ddalen Newydd
  on Tachwedd 15, 2020 at 3:56 pm

  CYFROLAU CENEDL 13Galw’n ÔlDeuddeg Bardd o Ddechrau’r Ugeinfed Ganrif ‘N’ ad fi’n Ango’ oedd enw’r gyfrol hon i fod, ond pan oedd mewn proflenni dyma glywed fod cyfrol arall o’r un enw newydd ymddangos! Galw’n  Ôl felly, ond cadw llun y blodyn glas ar y clawr. Detholiad newydd sydd yma o waith beirdd a ganai dros drothwy’r ugeinfed ganrif

 • Canolog
  on Tachwedd 8, 2020 at 12:35 pm

  Er mwyn popeth darllenwch flog Craig Murray heddiw, a’r ymatebion. Mae hyn yn ganolog i bob trafodaeth ar annibyniaeth a phopeth cysylltiedig.

 • Pa fath ddyfodol niwclear ?
  on Tachwedd 6, 2020 at 10:47 am

  Mae ad-drefnu a thoriadau ym Mhrifysgol Bangor wedi peri codi tipyn o aeliau yn ddiweddar ac wedi ysgogi ambell alwad gyhoeddus. Ond beth am y canlynol? Er nad oes gennyf, yn dechnegol, unrhyw gysylltiad â’r Brifysgol a ddaeth i fodolaeth dan siarter newydd yn 2007, mae’n amlwg fod honno’n dal i’m hystyried yn ‘alumnus’, a

 • Od … ac nid mor od
  on Hydref 30, 2020 at 1:57 pm

  Rhyfedd, ar yr olwg gyntaf, oedd diarddel Corbyn gan ei blaid ddoe. Yr achos mawr diwethaf o beth fel hyn oedd diarddel Aneurin Bevan am gyfnod, ganol y 1950au. Gellir deall y rheswm am hynny: ofn iddo ddod yn arweinydd. Ond Dyma Corbyn wedi bod yn arweinydd, wedi cael ei gyfle, wedi colli mewn etholiad.

 • Hei hei, be ’di hyn ?
  on Hydref 28, 2020 at 5:26 pm

  Ar draws pob peth … Digwydd edrych ar Hysbysfwrdd Swyddi Cymru. Mae angen Cyfarwyddwr ar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth. Iawn. Ond gwelaf mai’r corff sy’n hysbysebu yw Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ers pa bryd mae’r Ganolfan yn un o sefydliadau’r brifysgol hon?

 • Dychryn !
  on Hydref 26, 2020 at 10:14 pm

  Cefais sioc y diwrnod o’r blaen. Pori yn rhifyn Hydref The Oldie a chael fy mod yn cytuno i fesur helaeth â dyn sydd wedi fy ngyrru i dop y caets fwy nag unwaith yn y gorffennol. Y colofnydd Roger Lewis yw hwn. (Efallai fod rhai ohonoch wedi darllen fy erthygl yn Nhraethodydd Ebrill. A

 • Ai rhyfygus Mr. Reckless ?
  on Hydref 22, 2020 at 9:17 pm

  Awdur gwadd heddiw, Gethin Jones Gan y gwirion y ceir y gwir yn aml yng Nghymru ac enghraifft o hynny yr wythnos yma yw sylwadau aelod UKIP / Brexit / Plaid Diddymu’r Cynlleied, Mark Reckless. Mae’r rhan fwyaf o’i bwyntiau yn gwneud synnwyr ac yn hollol amlwg. Beth am fynd drwyddynt fesul un? ● Dywedodd

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [gwaelod]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:04 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Mae dosbarth 2C wedi bod yn dysgu am draddodiadau Diwali 🪔🎇🕉🎆 2C […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:04 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Mae ein Llysgenhadon Gwych a Blwyddyn 6 wedi bod yn brysur yn creu […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:04 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Diolch i Brooke, Harri a Esmay am gynhyrchu yr iMovie #FiYwFi […]

 • [gwaelod]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:01 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Wythnos ddiddorol yn dysgu am blastig a’u effaith ar ein planed a dyfodol. […]

 • [PsnYsgol]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:01 am

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Disgyblion Y Tai Crwn yn cymryd rhan yng ngwasanaeth rhithiol am […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:00 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Lluserni geiriau Blwyddyn 2. Year 2 have created word lanterns this week. […]

 • [PsnYsgol]
  on Tachwedd 16, 2020 at 8:57 am

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Cân yr Wythnos! Mwynhewch! Côr Glanaethwy | O Gymru […]

 • [ClwbG]
  on Tachwedd 16, 2020 at 8:56 am

  Clwb Gemau Menter Iaith @ClwbG    [ @TafodElai] Clwb Gemau yn dechrau Dydd Mercher yma am 4. Mor gyfroes i ddechrau'r […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

2020 Gorffennaf

31 Gorffennaf 2020 – Y Garth, Tonteg a paned – 9.6milltir. Peter, Rowland, Penri, Colin, Rhodri, Dewi, Eifion

24 Gorffennaf 2020 – Rhydlafar a Radyr 8.7milltir. Peter, Rowland, Penri


Fferm Rhydlafar

17 Gorffennaf 2020 – Coed y Gof 8.5 milltir Dewi Rhodri Colin Glyn Rowland Penri

10 Gorffennaf 2020 – Nôl ar y stryd o’r diwedd. 8.5 milltir. Dewi, Peter, Penri

 

Cerdded Cadwgan

13 Tachwedd 2020 – 9.25 milltir Efail Isaf – 

23 Hydref 2020 – 8.25 milltir Y Garth a Tŷ Nant (cyn y clo) – Colin, Rhodri, Dewi, Eifion, Glyn, Rowland, Penri, (Peter)

 Llun Rhodri

Cwmrhyddgoed

16 Hydref 2020 – 6 milltir Y Garth a Cwm Llwydrew – Penri, Colin, Dewi, Glyn, Eifion, Rhodri, (Peter)

 

9 Hydref 2020 – 6.4  milltir Craig Gwilym yn y Glaw   Glyn, Colin, Penri, Rhodri, Dewi, Rowland, Peter, Eifion

 

2 Hydref 2020 – 7.2 milltir Llanilltern yn y Glaw.  Eifion Rhodri Dewi Colin Penri (Rowland, Peter)

25 Medi 2020 – 8 milltir Y Garth a’r Chwarel. Penri, Colin, Rhodri, Dewi, Glyn, Eifion, Rowland

18 Medi 2020 – Cwm Rhyddgoed – 10 milltir. Colin Rowland Dewi Penri (Peter)

11 Medi 2020 – Efail Isaf -10 milltir. Colin Rowland Penri Peter Rhodri Dewi Eifion

4 Medi 2020 – Y Garth – 5 milltir  Colin Penri Peter

28 Awst Craig yr Allt  10 milltir   Peter Colin Dewi

21 Awst Castell Coch 8 milltir  – Gwyntog – Glyn Colin Dewi Peter

14 Awst 2020 – Y Fro – 9.5 milltir. Colin, Rowland, Dewi, Penri a Peter

7 Awst 2020 – Y Garth a Caerau Rhiwsaeson – 9.5 milltir  Peter, Penri, Eifion i ddathlu pen-blwydd Colin – mewn gwres llethol

 

Bro 360

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

BroAber360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

BroWyddfa360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Caernarfon360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Caron360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Clonc360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

DyffrynNantlle360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Ogwen360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

 

2020 Chwefror a Mawrth – cyn y cloi

20 Mawrth 2020 Covid-19 yn ein cyfyngu. 7 milltir i Efail Isaf. Penri, Dewi, Rowland, Rhodri, Colin, Peter.


Cadw ein pellter

Gorsaf Rheilffordd Efail Isaf

 

13 Mawrth 2020 Ffynnon Taf i Taihirion a Llanilltern. 8.5milltir. Dewi, Rhodri, Glyn, Peter, Colin, Penri


Capel Philadelphia, Taihirion, Llanilltern

 

6 Mawrth 2020 Pontypridd i Porth 8 milltir Rowland, Colin, Eifion, Glyn, Penri

28 Chwefror 2020 Creigiau i Tonysuboriau 4 milltir mewn glaw ofnadwy Penri, Peter, Colin, Rhodri, Eifion

Pwll Broga Creigiau yn gorlifo

21 Chwefror 2020 i dafarn Glyn, Eglwys Newydd 8.7milltir Rhodri, Dewi, Eifion, Colin, Penri, Glyn

7 Chwefror 2020 i Alfred’s, Pontypridd  Rhodri, Rowland, Dewi, Peter, Eifion, Glyn, Colin
Drwy oerfel Mynydd Eglwysilan

 

 

Ionawr 2020

31 Ionawr Abertridwr i’r glaw 5.7 milltir Penri, Eifion, Dewi, Rhodri, Colin, Rowland

24 Ionawr 2020 Meisgyn a Cross Inn o Creigiau 9 milltir  Rowland, Colin, Rhodri, Eifion, Dewi Penri

17 Ionawr 2020 Rhydfelin ac Parc Ynysangharad 7.4 milltir 


Llwybr yng nghanol Rhydfelin

10 Ionawr 2020 Meisgyn a Llantrisant 7.5 milltir Colin, Rhodri, Dewi, Eifion, Penri

Yn ôl y chwedl – Mynachlog Cawrdaf Meisgyn. Ond yn ôl Cadw – Tŷ Alltygawrddu o’r oesoedd canol. Tŷ gyda tair adain a chwrt yn y canol aeth yn adfeilion tua 1530.

Chwedl am y Brenin Arthur  yn y Cyfnod tua 510 A.D.  –

Pencoed House Llanilltern

Yn  ôl  traddodiad safle tŷ (manor  house)  Brenin Arthur a Brenhines Gwenhwyfar merch Gwythur Mawr. Claddwyd hi yn Eglwys Llanilltern

Mynachdy St Cawrdaf yn Castell y Mynach, Mesigyn

Wedi  ei  guddio  mewn coedwig  ar  ochr chwarel Meisgyn mae hen gartref Sant Cawrdaf  tad Melwas (Medrawd  neu Modred).  Mae’n eitha tebyg bod  dau Modred  ac  fu  cymysgu hanes  eu  bywydau  yn  y chwedlau. Roedd un yn gyn-gariad ail wraig y Brenin Arthur.  Dwy  filltir a hanner i’r gogledd  ddwyrain saif hen Gaer a elwir yn Arthur’s Buttresses. Caer authentic i oes Arthur.  Rhwng y caer a’r Mynachdy saif  llwyn  lle y cwrddai’r cariadon a gelwir yr ardal hyd heddiw yn Llwyn Milwas. Fe redodd  y cariadon i ffwrdd gyda’i gilydd ond iddynt gael eu hela gan y Brenin ffyrnig. Fe dorrwyd Gwenhwyfar yn ddarnau mân gan gŵn hela’r Brenin Arthur.

Saif  Llanbedr y Mynydd ar darddiad yr Afon Ewenni ymhell o unrhyw bentref mewn safle eitha od. Yn  ôl yr hanes fe ddywedid mai yma y claddwyd y Brenin Arthur.

Simnai mwynfeydd plwm yr Hendy, Meisgyn. 

 

 

 

Tachwedd a Rhagfyr 2019

20 Rhagfyr 2019 Tongwynlais – 8 milltir yn y glaw. Rhodri, Penri, Glyn, Colin, Rowland

13 Rhagfyr 2019 Y Garth yn oer a gwyntog i’r Hollybush 8 milltir Rowland, Peter, Colin, Glyn, Eifion, Rhodri, Penri

 

22 Tachwedd 2019 Y Garth ac Efail Isaf 8 milltir Dewi, Rhodri a Penri

15 Tachwedd Y Garth a Thongwynlais 7.3milltir Colin, Peter, Penri

8 Tachwedd 2019 Pen y Foel ac Ynysybwl. Peter, Rhodri, Colin, Rowland, Glyn a Penri.  10 Milltir. Cinio yng Nghaffi Cresci, Ynysybwl

 

1 Tachwedd 2019 Glyn Rhodri Penri yn y glaw – Ffynnon Taf, Castell Coch, Eglwys Newydd 7.5 milltir

 

Medi Hydref 2019

25 Hydref 2019 Rhodri Glyn Peter

Wedi tramwyo bron i ddeg milltir (mesuriadau Clive Rowlands!) o Ffynnon Taf, heibio’r Ffynnon Dwym, dros yr afon, heibio’r dafarn ac amgylchynu godrau’r Garth i gyfeiriad Efail Isaf. Cafwyd ysbaid am goffi yn y Ganolfan Arddio yno, a pharhau ar y siwrna i gyfeiriad y Creigiau, i fyny Heol Ty’n-y-coed, i Heol y Mynydd, ac ar hyd y ffordd ar ymylon arall y Garth nes cyrraedd clydwch Tafarn Gwaelod-y-garth ychydig wedi un o’r gloch.

11 Hydref 2019 Yn y glaw i’r Bumch of Grapes  6.5milltir

4 Hydref 2019 Llantrisant yn y glaw 8 milltir

27 Medi 2019  Taith Taf i Fae Caerdydd 9 milltir

13 Medi 2019  Dewi Peter Penri 10 Milltir dros dau fynydd 

6 Medi 2019 Dewi Rhodri Penri Cerdded 8 milltir yn y glaw