Cerdded Mehefin Gorffennaf 2019

2 Awst 2019 Taith Iolo Morganwg 9 milltir Eifion, Rhodri, Penri

Bryn Owain. Cynhaliwyd yr Orsedd gyntaf yng Nghymru yma yn 1795. Linc i 1995

 

Yr Ardd Berlysiau a hen Ysgol Ramadeg y Bechgyn Y Bontfaen

Castell Sain Quentin Llanbleddian 

Eglwys Sain Dochdwy


Eglwys Llanfair


Castell y Bewpyr

 

 

19 Gorffennaf 2019  6 milltir i Eglwys Newydd yn y glaw

12 Gorffennaf 2019 Cwm Dimbath o Gilfach Goch 8 milltir

 

 

5 Gorffennaf 2019 Mynydd y Gaer Brynna 8.2 milltir

28 Mehefin 2019 Penpych 6.5 milltir 


Lluniau o gamera arbennig Colin atgyfodwyd o sbwriel Tongwynlais

 

21 Mehefin 2019 8 milltir dros Mynydd Machen i Cwmfelinfach

14 Mehefin 2019 8.3 milltir i’r Mochyn Du

 

Cerdded Ebrill – Mai 2019

24 Mai 2019 Craig yr Allt a Mynydd Meio 8.5 milltir

17 Mai 2019 Mynydd Islwyn 7.5 milltir – Dewi a Penri

 

 

10 Mai 2019  Mynydd y Porth a’r Hen Lyfrgell 7 milltir – Peter a Penri

 

3 Mai 2019    Pen y Fan Fawr  – Dewi a Rhodri

 

26 Ebrill 2019 – 7.8 milltir i Waungron

 

 

Cerdded Mawrth 2019

29 Mawrth 2019 – 8.7 milltir Cilfynydd a’r Garth Fawr

 

22 Mawrth 2019  –  8.75 milltir Mynydd Garthmaelwg a Meiros

Blog Saesneg a y Graig > welldigger

15 Mawrth 2019 – 7.2 milltir yn y glaw. Paned yn Cwrt Insole. Cinio yn Bodlon.

Côr Meibion Taf – Bilidowcars yn y glaw – Eifion, Rhodri, Dewi a Penri

8 Mawrth 2019  –  7 Milltir o Ffynnon Taf i Senghenydd

 

1 Mawrth 2019

9 milltir o Bentyrch i Gaerdydd i’r Orymdaith Gŵyl Ddewi

 

 

Cerdded Chwefror 2019

22 Chwefror 2019 

7.5 milltir o Groesfaen yn niwl Caerau Rhiwsaeson

 

15 Chwefror 2019

Taith 8 milltir o Bentyrch heibio hen byllau glo Efail Isaf a Glofa Rhydyrhelyg.

Dringo o’r Taf i ben Y Garth ar ddiwedd y daith.

Glofa Rhydyrhelyg

 

1 Chwefror 2019

 

Gwanwyn 2018

Abertridwr 12 Ionawr 2018

Mynydd y Gaer 19 Ionawr 2018

Mynydd Eglwysilan 26 Ionawr 2018

Mynydd Machen 9 Chwefror 2018

Taith i Coed y Gof 23 Chwefror 2018

23 Chwefror 2018 Hen Orsaf Pentyrch

20 Ebrill 2018 Rhondda Fach

5 Mai 2018 Twmbarlwm

18 Mai 2018 Llanfabon

Cerdded 2017

7 Ebrill 2017 Penygraig 6.5 milltir

21 Ebrill 2017 Craig yr Allt 8.2milltir

26 Mai 2017 Y Fan Fawr 5.5milltir

14 Gorffennaf Mynydd y Glyn

15 Medi 2017 Twt-Lol

3 Tachwedd 2017 Lyn y Forwyn

10 Tachwedd 2017 Gilfach Goch

1 Rhagfyr 2017 Senghenydd

15 Rhagfyr 2017 Casnewydd

22 Rhagfyr 2017 Efail Isaf