2021 Hydref

15 Hydref 2021  8 milltir  Glyn Rhodri Eifion Colin Penri

8 Hydref 2021 8.3 milltir  Dewi Penri Glyn Eifion Peter Rowland

Dewi yn troedio llwybr pren uchel yn Tynycoed

1 Hydref 2021 7.2 milltir

24 Medi 2021.  10.4 milltir. Colin Rhodri Dewi Penri

17 Medi 2021 . 9 milltir Y Garth a Bad Uchaf. 

Croesawu Peter yn ôl

10 Medi 2021 7 milltir Y Fro ac Afon Elái

3 Medi 2021 9 milltir – Mynydd Caerffili a Chwm Nofydd Rowland Glyn a Colin

 

27 Awst 2021 Y Bontfaen – 7 milltir – Chwilio am Iolo Morganwg

20 Awst Y Garth a Craig yr Allt – 10 milltir

Craig yr Allt o’r Garth

 


Y Garth o Graig yr Allt

13 Awst 2021 Twmbarlwm (1372tr). 8.3 milltir yn y glaw. Archeolegwyr ar y gaer.

Cymdeithas Archeolegol Clwyd Powys www.twmbarlwm.co.uk

6 Awst 2021 – 6.7 milltir Allt yr Yn Casnewydd

 

30 Gorffennaf 2021 – 9 milltir

23 Gorffennaf 2021 – 6.5 milltir

Tarren Deusant

 

16 Gorffennaf 2021 – 8 milltir

Tonysguboriau o’r Bili Wynt

9 Gorffennaf 2021 – 8.3 milltir

2 Gorffennaf 2021 – 8.5 milltir

25 Mehefin 2021 – 7.5 milltir

18 Mehefin 2021 – 6.5 milltir

11 Mehefin 2021 – 8.7 milltir

4 Mehefin 2021 – 9 milltir

28 Mai 2021 – 8.0 milltir

14 Mai 2021 – 8 milltir

7 Mai 2021 – 8 milltir 

30 Ebrill 2021 – 8.6 milltir – Rheilffordd Coed y Gof 

23 Ebrill 2021 – 7.5 milltir – Glofeydd Creigiau

16 Ebrill 2021 – 9 milltir

9 Ebrill 2021 – 7.8 milltir

2 Ebrill 2021  8.5 milltir Dewi a Colin