Côr Glannau Glaslyn

Côr Glannau Glaslyn

Ffurfiwyd y côr yn 1951 ym Mhorthmadog o blith athrawon, pobl busnes a gwragedd tŷ yr ardal.

Yn Eisteddfod Llanrwst 1951 enillwyd y Cwpan Her Arian yn y brif gystadleuaeth i Bartion Cerdd Dant a daeth yn ail yn 1952 yn Eisteddfod Aberystwyth. Enillwyd y gystadleuaeth eto yn 1953 yn Rhyl ac wrth ennill yn Ystradgynlais yn 1954 daeth yr hawl i gadw’r Cwpan Arian.

Yn Nhachwedd 1954 aeth y Côr i berfformio yn y Festival Hall, Llundain.

Bu’r côr hefyd yn rhan o ffilm Noson lawen a grëwyd gan Walt Disney.

Yn 1958 cyhoeddwyd record LP.


1952


1954


Dathlu yn Ystradgynlais 1954

 


Tachwedd 1954 Festival Hall Llundain

 

 


Noson Lawen tua 1954

 

Llyfrau

Llyfrau

Porthmadog – Myfanwy Morris
Le Bu’r Dwr – J. Ellis Williams
Atgofion am Borthmadog – Ann Evelyn James
Hanes Porthmadog gan Edward Davies – Linc
Y Gestiana: Sef hanes Trer Gest gan Alltud Eifion
The Gestiana: Cyfieithiad Saesneg 
Trwy’r Felin – John O. John
Immortal sails – Henry Hughes
Porthmadog Ships – Emrys Hughes and Aled Hughes
Madocks & the Wonder of Wales – Elisabeth Beazley
Stori’r Cob 
Y Dyddiau Gynt ym Mhorthmadog a Thremadog – Martin Pritchard
Porthmadog – Two Hundred Years – A pictorial history – Martin Thomas
Porthmadog and Tremadog Historic Buildings – Martin Thomas
Map 1899 – Linc

Minffordd: rhwng dau draeth – Aled L. Ellis a Nan Griffiths
Lle bu’r Goelcerth – William Lewis (Harlech)
Eifionydd – Guto Roberts
Cerddi Llyn ac Eifionydd
Stiniog – Ernest Jones
Atgofion am Gaernarfon – T Hudson Williams
Sailing Ships and Sailors of Wales – Henry Hughes
Welsh Sail – Susan Campbell Jones