Hen Luniau Porthmadog Facebook

Mae dewis enfawr o luniau ar dudalen Facebook
Hen Luniau Porthmadog > Linc

Dyma rhagflas

 

 


Warning: array_rand(): Array is empty in /homepages/45/d380962634/htdocs/hendre/wp-content/plugins/wd-facebook-feed/framework/WDFacebookFeed.php on line 601
["error","An access token is required to request this resource."]
2 years ago

I'm looking into the history of what is now Gelert's Farm Works of the Welsh Highland Heritage Railway.

I'm interested in information and photos of when it was a working farm.

2 years ago
Swig o Port (Rhaglen 1)

https://youtu.be/s6rFob1gS0o

Rhaglen o Eisteddfod Port.

Rhaglen ieuenctid o Eisteddfod Genedlaethol Porthmadog 1987.

2 years ago

If you go on to the Old Pictures Of Pwllheli site, the ol d advertising reel which includes the famous 'WARWS BEDDGELERT' advert can be seen. (Eric Evans)

2 years ago
Lluniau o neges Richard Jones

Few photos of Porthmadog carnival. Not sure of the year.

2 years ago

2 years ago

hon wedi'w ffendio yn Nefyn, y person ddaru ei ffendio wedi gofyn i mi rannu'r wybodaeth ar ryw dudalen am Port..... this was found in Nefyn this week, person who found it asked me to share on a ... See more

2 years ago
Lluniau o neges Michelle Jones

My father Graham Clark has just come across some wonderful photos of his father Oliver Clark and Grandfather Mr Oliver H Clark and Mrs Mary Clark who had the house Swyn A WyLan in Morfa Bychan road ... See more

2 years ago
Lluniau o neges Michelle Jones

My father Graham Clark’s Aunt Mary Clark who resided at swyn a wylan morfa bychan was crowned British Legion Queen in Porthmadog . Mary Clark also went on and ran the shop slate n shells in the ... See more

2 years ago
Lluniau o neges Michelle Jones

My father Graham Clark’s Grandparents Mr Oliver H Clark and Mrs Mary Clark had the house Swyn a WyLan Morfa Bychan road built for them
These are a few old photos of the house . If anyone has any ... See more

« 1 of 53 »

 

 

Llyfrau

Llyfrau

Porthmadog – Myfanwy Morris
Le Bu’r Dwr – J. Ellis Williams
Atgofion am Borthmadog – Ann Evelyn James
Hanes Porthmadog gan Edward Davies – Linc
Y Gestiana: Sef hanes Trer Gest gan Alltud Eifion
The Gestiana: Cyfieithiad Saesneg 
Trwy’r Felin – John O. John
Immortal sails – Henry Hughes
Porthmadog Ships – Emrys Hughes and Aled Hughes
Madocks & the Wonder of Wales – Elisabeth Beazley
Stori’r Cob 
Y Dyddiau Gynt ym Mhorthmadog a Thremadog – Martin Pritchard
Porthmadog – Two Hundred Years – A pictorial history – Martin Thomas
Porthmadog and Tremadog Historic Buildings – Martin Thomas
Map 1899 – Linc

Minffordd: rhwng dau draeth – Aled L. Ellis a Nan Griffiths
Lle bu’r Goelcerth – William Lewis (Harlech)
Eifionydd – Guto Roberts
Cerddi Llyn ac Eifionydd
Stiniog – Ernest Jones
Atgofion am Gaernarfon – T Hudson Williams
Sailing Ships and Sailors of Wales – Henry Hughes
Welsh Sail – Susan Campbell Jones

Côr Glannau Glaslyn

Côr Glannau Glaslyn

Ffurfiwyd y côr yn 1951 ym Mhorthmadog o blith athrawon, pobl busnes a gwragedd tŷ yr ardal.

Yn Eisteddfod Llanrwst 1951 enillwyd y Cwpan Her Arian yn y brif gystadleuaeth i Bartion Cerdd Dant a daeth yn ail yn 1952 yn Eisteddfod Aberystwyth. Enillwyd y gystadleuaeth eto yn 1953 yn Rhyl ac wrth ennill yn Ystradgynlais yn 1954 daeth yr hawl i gadw’r Cwpan Arian.

Yn Nhachwedd 1954 aeth y Côr i berfformio yn y Festival Hall, Llundain.

Bu’r côr hefyd yn rhan o ffilm Noson lawen a grëwyd gan Walt Disney.

Yn 1958 cyhoeddwyd record LP.


1952


1954


Dathlu yn Ystradgynlais 1954

 


Tachwedd 1954 Festival Hall Llundain

 

 


Noson Lawen tua 1954