Llyfrau

Llyfrau

Porthmadog – Myfanwy Morris
Le Bu’r Dwr – J. Ellis Williams
Atgofion am Borthmadog – Ann Evelyn James
Hanes Porthmadog gan Edward Davies – Linc
Y Gestiana: Sef hanes Trer Gest gan Alltud Eifion
The Gestiana: Cyfieithiad Saesneg 
Trwy’r Felin – John O. John
Immortal sails – Henry Hughes
Porthmadog Ships – Emrys Hughes and Aled Hughes
Madocks & the Wonder of Wales – Elisabeth Beazley
Stori’r Cob 
Y Dyddiau Gynt ym Mhorthmadog a Thremadog – Martin Pritchard
Porthmadog – Two Hundred Years – A pictorial history – Martin Thomas
Porthmadog and Tremadog Historic Buildings – Martin Thomas
Map 1899 – Linc

Minffordd: rhwng dau draeth – Aled L. Ellis a Nan Griffiths
Lle bu’r Goelcerth – William Lewis (Harlech)
Eifionydd – Guto Roberts
Cerddi Llyn ac Eifionydd
Stiniog – Ernest Jones
Atgofion am Gaernarfon – T Hudson Williams
Sailing Ships and Sailors of Wales – Henry Hughes
Welsh Sail – Susan Campbell Jones