Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Newydd gofidus iawn
  by glynadda on Mehefin 9, 2021 at 9:31 pm

  Dro neu ddau yn y gorffennol mae Blog Glyn Adda (rhyw ddau ddwsin o ymwelwyr bob dydd fel rheol, hyd at 70 weithiau ar ddiwrnod da iawn) wedi tynnu’ch sylw at flog Craig Murray (UGAIN MIL o ddarlleniadau MEWN AWR, ac ymatebion wrth y llath). Heddiw daeth y newydd gofidus iawn fod barnwraig yn yr

 • Y Radio Times yn codi llais
  by glynadda on Mai 31, 2021 at 11:07 am

  Dyma’r trydydd tro i’r blog flogio ar y mater hwn. A’r tro yma y Radio Times sydd wedi rhoi’r ysgogiad. Ar dudalen 7 o rifyn yr wythnos yma dyma ysgrif dan y pennawd ‘Post Office scandal is not over. But will the BBC keep fighting for justice?’ Yr awdur yw Nick Wallis, ymchwilydd a fu’n

 • Yr Etholiad a’r PETH
  by glynadda on Mai 8, 2021 at 1:54 pm

  Oddi ar 1959, rwy’n credu fy mod wedi gwrando canlyniadau tuag ugain o etholiadau cyffredinol, rhwng San Steffan a Senedd Caerdydd. Yng Nghymru, i gyd yn ddigalon, a’r fwyaf digalon oedd ’79 … tan echdoe. Pam rwyf yn dweud hyn? Canlyniad y Rhondda. Gyda Dyffrynnoedd Conwy, Clwyd a Dyfrdwy, y Canolbarth oll, Sir Benfro a

 • SEF …
  by glynadda on Mai 3, 2021 at 7:48 am

  TAI Mae’r amser wedi dod pan ddylai’r awdurdodau lleol yng Nghymru, ac yn benodol y cynghorau sir, fod â pholisi o rannu cost pob tŷ sy’n mynd ar werth yng Nghymru – neu, ddywedwn ni, mewn ardaloedd dynodedig o Gymru – yn ei hanner â phrynwyr o Gymry. Y gyd-berchenogaeth i barhau wedyn tan y

 • Defi Difas
  by glynadda on Mai 2, 2021 at 11:02 am

  Fe gewch feddwl, a dweud, beth bynnag a fynnoch am yr hen G.A. ar ôl hyn. Neithiwr bu bron imi arwyddo Deiseb yr Wyddfa, wedi darllen am antics panelwyr ‘Have I Got News …’. Ond wnes i ddim, a’r bore ’ma dyma fi’n ôl yng nghwmni un o gymeriadau hoff, ac unig, nofel disgyblion Lefel-A

 • Sgandal Fawr Swyddfa’r Post
  by glynadda on Ebrill 19, 2021 at 10:04 am

  Efallai nad yw hwn yn fater etholiad, ond dylai fod yn fater i bob gwleidydd effro a chydwybodol. Radio 4, chwarter i ddeg y bore bob dydd yr wythnos yma, mae’r BBC yn ailddarlledu cyfres a wnaed y llynedd am sgandal waradwyddus Swyddfa’r Post, sef erlyn a chosbi nifer mawr o is-bostfeistri ar gamgyhuddiad llwyr

 • Etholiadol
  by glynadda on Ebrill 5, 2021 at 1:44 pm

  Wedi peth sôn am ohirio tan yr Hydref, dyma etholiad am ein pennau. Rhagolygon go dda i’r Ceidwadwyr yng Nghymru, medd rhai o’r arolygwyr barn. Pam tybed? Ai record eu harweinwyr yn y Bae? A yw eu cefnogwyr, hen a newydd, yn cofio mai Andrew R.T. Davies oedd yr arweinydd, iddo gael ei olynu gan

 • Ychwanegiad
  by glynadda on Mawrth 21, 2021 at 1:37 pm

  Mae ychwanegiad bach wedi ei wneud at flog ddoe. Hansard wedi llithro y tro cyntaf.

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [YsgolLlanhari]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:30 pm

  Ysgol Llanhari @YsgolLlanhari    [ @TafodElai] Cefnogi Cymru a chefnogi elusen Felindre heddiw! Supporting Wales and […]

 • [gwaelod]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:30 pm

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Mae 4C wedi bod yn ymchwilio i gystadleuaeth pêl-droed yr Ewros, darganfod am […]

 • [GwionGwiwer]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:29 pm

  GwionGwiwer @GwionGwiwer    [ @TafodElai] Cyffro mawr bore ‘ma…mae ymwelydd wedi bod i’r dosbarth!🔍🦕🦖 […]

 • [CreigiauABC]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:26 pm

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Criw Coch D2 - Gwisgo Coch i Gymru ac i Felindre. #velindre #felindre #cefnogi […]

 • [YGGCastellau]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  Ysgol Castellau @YGGCastellau    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau enfawr i'r dysgwyr disglair yma am ennill wobr Aur 4 […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Diolch yn fawr i Mr Davies am ddod i’r ysgol i rhoi hyfforddiant […]

 • [PsnYsgol]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Dosbarth Y Tai Crwn yn brysur yn creu cysgodfan ac yn cael llawer o […]

 • [GartholwgLLC]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  Canolfan Garth Olwg Centre @GartholwgLLC    [ @TafodElai] Gwilym Bowen Rhys - Gig tu allan! 22/07/21, 19:30, £8 📍 […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice