Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Hidiwch befo …
  on Tachwedd 20, 2020 at 3:07 pm

  Ydi mae’n flêr. Mae’n llanast. Randibŵ yn Rhif 10. Ymadawiad Dominic. Helynt Priti. Gorfod benthyca’r miliynau. Covid, Covid, Covid … Ond na phoenwch. Dyma Boris, o’i ymneilltuad, â newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i ddwy garfan ei gefnogwyr, (a) ei gymrodyr Etonaidd a (b) ei gyfeillion newydd, y cyn-Lafurwyr sydd wedi

 • Yn newydd gan Ddalen Newydd
  on Tachwedd 15, 2020 at 3:56 pm

  CYFROLAU CENEDL 13Galw’n ÔlDeuddeg Bardd o Ddechrau’r Ugeinfed Ganrif ‘N’ ad fi’n Ango’ oedd enw’r gyfrol hon i fod, ond pan oedd mewn proflenni dyma glywed fod cyfrol arall o’r un enw newydd ymddangos! Galw’n  Ôl felly, ond cadw llun y blodyn glas ar y clawr. Detholiad newydd sydd yma o waith beirdd a ganai dros drothwy’r ugeinfed ganrif

 • Canolog
  on Tachwedd 8, 2020 at 12:35 pm

  Er mwyn popeth darllenwch flog Craig Murray heddiw, a’r ymatebion. Mae hyn yn ganolog i bob trafodaeth ar annibyniaeth a phopeth cysylltiedig.

 • Pa fath ddyfodol niwclear ?
  on Tachwedd 6, 2020 at 10:47 am

  Mae ad-drefnu a thoriadau ym Mhrifysgol Bangor wedi peri codi tipyn o aeliau yn ddiweddar ac wedi ysgogi ambell alwad gyhoeddus. Ond beth am y canlynol? Er nad oes gennyf, yn dechnegol, unrhyw gysylltiad â’r Brifysgol a ddaeth i fodolaeth dan siarter newydd yn 2007, mae’n amlwg fod honno’n dal i’m hystyried yn ‘alumnus’, a

 • Od … ac nid mor od
  on Hydref 30, 2020 at 1:57 pm

  Rhyfedd, ar yr olwg gyntaf, oedd diarddel Corbyn gan ei blaid ddoe. Yr achos mawr diwethaf o beth fel hyn oedd diarddel Aneurin Bevan am gyfnod, ganol y 1950au. Gellir deall y rheswm am hynny: ofn iddo ddod yn arweinydd. Ond Dyma Corbyn wedi bod yn arweinydd, wedi cael ei gyfle, wedi colli mewn etholiad.

 • Hei hei, be ’di hyn ?
  on Hydref 28, 2020 at 5:26 pm

  Ar draws pob peth … Digwydd edrych ar Hysbysfwrdd Swyddi Cymru. Mae angen Cyfarwyddwr ar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth. Iawn. Ond gwelaf mai’r corff sy’n hysbysebu yw Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ers pa bryd mae’r Ganolfan yn un o sefydliadau’r brifysgol hon?

 • Dychryn !
  on Hydref 26, 2020 at 10:14 pm

  Cefais sioc y diwrnod o’r blaen. Pori yn rhifyn Hydref The Oldie a chael fy mod yn cytuno i fesur helaeth â dyn sydd wedi fy ngyrru i dop y caets fwy nag unwaith yn y gorffennol. Y colofnydd Roger Lewis yw hwn. (Efallai fod rhai ohonoch wedi darllen fy erthygl yn Nhraethodydd Ebrill. A

 • Ai rhyfygus Mr. Reckless ?
  on Hydref 22, 2020 at 9:17 pm

  Awdur gwadd heddiw, Gethin Jones Gan y gwirion y ceir y gwir yn aml yng Nghymru ac enghraifft o hynny yr wythnos yma yw sylwadau aelod UKIP / Brexit / Plaid Diddymu’r Cynlleied, Mark Reckless. Mae’r rhan fwyaf o’i bwyntiau yn gwneud synnwyr ac yn hollol amlwg. Beth am fynd drwyddynt fesul un? ● Dywedodd

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [gwaelod]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:04 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Mae dosbarth 2C wedi bod yn dysgu am draddodiadau Diwali 🪔🎇🕉🎆 2C […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:04 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Mae ein Llysgenhadon Gwych a Blwyddyn 6 wedi bod yn brysur yn creu […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:04 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Diolch i Brooke, Harri a Esmay am gynhyrchu yr iMovie #FiYwFi […]

 • [gwaelod]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:01 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Wythnos ddiddorol yn dysgu am blastig a’u effaith ar ein planed a dyfodol. […]

 • [PsnYsgol]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:01 am

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Disgyblion Y Tai Crwn yn cymryd rhan yng ngwasanaeth rhithiol am […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:00 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Lluserni geiriau Blwyddyn 2. Year 2 have created word lanterns this week. […]

 • [PsnYsgol]
  on Tachwedd 16, 2020 at 8:57 am

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Cân yr Wythnos! Mwynhewch! Côr Glanaethwy | O Gymru […]

 • [ClwbG]
  on Tachwedd 16, 2020 at 8:56 am

  Clwb Gemau Menter Iaith @ClwbG    [ @TafodElai] Clwb Gemau yn dechrau Dydd Mercher yma am 4. Mor gyfroes i ddechrau'r […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice