Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Un newydd da
  by glynadda on Rhagfyr 7, 2022 at 8:57 am

  Ar ôl y newydd echrydus ddoe, da yw gallu cyfeirio at un peth cadarnhaol sef gweithred Cyngor Sir Fôn yn anrhydeddu Noel Thomas, un o’r postfeistri a ddioddefodd mor anghyfiawn ac a frwydrodd mor ddygn wedyn am ryw fesur o gyfiawnder. Da yw cael gair o gefnogaeth, ymddiheuriad, a rhywfaint o iawndal.  Ond dylai Mr

 • Cwestiwn bach bach
  by glynadda on Rhagfyr 6, 2022 at 11:34 am

  Bydd dadansoddi mawr mae’n sicr, a chwilio am unrhyw glwt o awyr las. Ond un cwestiwn bach bach heddiw. Pam yr aeth canran y siaradwyr Cymraeg i fyny yn 1991 a 2001?

 • Ble’r oedd … ?
  by glynadda on Rhagfyr 3, 2022 at 6:23 pm

  Ddechrau’r pnawn, cyn iddo ddiflannu wedyn, mi welais ar NATION CYMRU adroddiad am brotest a gynhaliwyd heddiw ger Maes Awyr y Fali o blaid plant Yemen. Welais i mo adroddiadau BBC CYMRU FYW na GOLWG 360. Na, doedd yr hen G.A. ddim yn y llun. Llawer o bethau teilwng nad yw’n mynd iddynt bellach. Beth

 • Dod adre
  by glynadda on Rhagfyr 1, 2022 at 3:38 pm

  A dyna ni, yr hwyl ar ben. Do fe fu’n hwyl, a diolch amdani. A daw cefnogwyr Cymru adre i wlad ac ynddi lai ohonom yma o hyd, yn ôl y ffigurau a ryddhawyd echdoe. Llai, medden nhw, o blith poblogaeth Cymru yn eu disgrifio’u hunain fel Cymry. Roedd hyn i’w ddisgwyl. A mwy sydd

 • Cywiro a chymeradwyo
  by glynadda on Tachwedd 27, 2022 at 10:25 am

  Rhaid imi gywiro un peth.  Cabinet Gwynedd, nid y Cyngor yn gyfan, oedd yn ystyried mater y tai ddydd Mawrth diwethaf.  Ddydd Iau, y cyntaf o Ragfyr, y bydd y cynghorwyr oll yn trafod y pwnc hwn, gyda chyfle i dderbyn, gwrthod neu ddiwygio cynnig a roir gan y cabinet.  Gan mor bwysig yw’r ystyriaethau ac mor

 • Yr ysbryd gweriniaethol ym Mangor
  by glynadda on Tachwedd 24, 2022 at 12:07 pm

  Arwydd mawr oddi ar Ffordd Farrar ym Mangor.  Rhywun am roi’r sac i Prins William ond wedi rhedeg allan o baent?

 • Unwaith yn rhagor …
  by glynadda on Tachwedd 20, 2022 at 5:38 pm

  Yn ôl at hen destun. Bnawn Mawrth bydd Cyngor Gwynedd yn ystyried mater y premiwm ar dreth ail gartrefi, gyda chyfle i’r cyngor cyfan roi barn ar gynnig gan y cabinet. Os na fydd y cynnig yn cynnwys cymal yn eithrio brodorion rhag talu’r premiwm, fe wna fwy o ddrwg nag o les. (Beth yw

 • Cofio Macsen
  by glynadda on Tachwedd 8, 2022 at 4:25 pm

  Erthygl flaen Nation Cymru ddoe yn ymdrin â chefndir ac ysgogiad anthem fawr ein dydd, ‘Yma o Hyd’, ar achlysur rhyddhau fideo newydd ohoni. Ar y mater ‘Pwy sydd yn cofio Macsen?’ fe ddywedir hyn: ‘… remembered in Welsh myth as the man who gave Wales its freedom from Roman rule’. Cywir? Dowch inni gofio

  Feed has no items.

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [cerddllanhari]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:05 am

  Adran Gerdd Ysgol Llanhari @cerddllanhari    [ @TafodElai] Tocynnau ar werth! Dilynwch cyfarwyddiadau ar Classcharts ar […]

 • [gwaelod]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:05 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau am ennill cystadleuaeth dylunio ein Stryd STEM. Edrychwn […]

 • [CreigiauABC]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:04 am

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Dosbarth Derbyn wedi mwynhau Sioe Nadolig Cyw â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig […]

 • [CymraegLlanhari]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:03 am

  Cymraeg Llanhari @CymraegLlanhari    [ @TafodElai] Rhagfyr y 1af - allwn ni ddechrau dathlu’r Nadolig? Gallwn siwr! […]

 • [MenterIaithRhCT]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:03 am

  Menter Iaith Rhondda Cynon Taf @MenterIaithRhCT    [ @TafodElai] Noson gwych ym Marchnad Aberdâr neithiwr! Edrych […]

 • [gwaelod]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:03 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Diwrnod prysur yn chwarae Pêl-rwyd yng nghystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd. Da […]

 • [garth_olwg]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:02 am

  Ysgol Garth Olwg @garth_olwg    [ @TafodElai] Senedd Ysgol wedi mwynhau ymweliad â Senedd Cymru heddiw. Meant wedi codi […]

 • [TE_Prifathro]
  on Tachwedd 29, 2022 at 8:43 am

  Trystan Edwards @TE_Prifathro    [ @TafodElai] Diolch yn fawr iawn i @rhodrill @NewyddionS4C @BBC am gynnal sesiwn holi […]

Bro360 Cynllun Golwg i ddatblygu rhwydwaith o wefannau bro

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice