Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Pwy a’n gwared … ?
  by glynadda on Mawrth 7, 2021 at 12:28 pm

  Cawsom ddarllen ddoe am gynhadledd rithiol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, ac am araith rithiol yr arweinydd, Jane Dodds, yn gosod allan y pethau mawr y bydd y blaid hon yn eu cyflawni pan fydd ‘mewn llywodraeth’. Uchafbwynt yr araith oedd ymosod ar y syniad o annibyniaeth, peth a fydd (a dyfynnu’r adroddiad) ‘10 gwaith yn fwy

 • Tro ar fyd ?
  by glynadda on Chwefror 20, 2021 at 10:41 pm

  Hanesyddol. Hollol ddigynsail, hyd y gwn i. Sef y dyn o archfarchnad Iceland yn cael yr hwi am fod yn wrth-Gymreig. Rhydd i bawb ei farn ar unrhyw fater ac mewn unrhyw sefyllfa. Ond daw ffactor arall i mewn pan fo dyn mewn safle lle gall niweidio pobl eraill drwy fynegi a hyrwyddo rhyw safbwynt.

 • Lloffion yr Wythnos
  by glynadda on Chwefror 8, 2021 at 8:58 am

  Ambell beth o’r dyddiau diwethaf. Weithiau trio cofio, crafu ’mhen, edrych ambell “stori blaenorol” chwedl Golwg 360. ● Symudiadau pleidiol a fydd efallai’n rhoi mwy o ddewis i ni’r etholwyr. Plaid Diddymu’r Cynulliad yn addo gwneud tipyn o sioe ohoni. Dwyn tipyn oddi ar y Torïaid, ac efallai oddi ar Lafur hefyd? Help bach i

 • Cefnogwch y ddeiseb!
  by glynadda on Ionawr 31, 2021 at 1:11 pm

  ● Ers blynyddoedd lawer rwyf wedi derbyn dadansoddiad ‘Deddf Parkinson’, fod gormod o staff mewn cyrff cyhoeddus, a’r cyrff o ganlyniad yn llai effeithiol.  OND: mae’r toriadau a orfodir heddiw gan Lywodraeth Cymru ar y Llyfrgell Genedlaethol yn afresymol ac anesgusodol, a dyna pam rwyf wedi arwyddo’r ddeiseb at Bwyllgor Deisebau’r Senedd.  ● Dros y blynyddoedd eto rwyf wedi dysgu

 • Cyfrinach Trump ?
  by glynadda on Ionawr 21, 2021 at 9:51 am

  Dyna Joe Biden wedi ei ‘sefydlu’. A pharhau â’r ieithwedd Ymneilltuol, ni chawsom fendith gan ein hannwyl gyn-weinidog, ac ni welwyd cynrychiolaeth gref o frodyr a chwiorydd yr eglwys arall. Wrth ystyried y dyfodol a’r rhagolygon, clywir y doethion ymron i gyd yn sôn am ‘berthynas fwy normal’ rhwng yr Unol Daleithiau a gweddill y

 • Ddim ar unrhyw gyfri
  by glynadda on Ionawr 16, 2021 at 12:33 pm

  Darllen y bore ’ma (BBC Cymru Fyw) fod cwmni o’r enw Shearwater Energy yn ystyried adeiladu ‘adweithyddion niwclear bychain’ ym Môn, nid ar safle’r Wylfa ond yn gyfagos, ynghyd â fferm wynt yn gwmpeini iddo. Ac adroddir fod y cwmni’n sôn am gynlluniau tebyg yn yr Alban ac Iwerddon. Dibynnwn yn awr felly ar lywodraethau’r

 • Dirgelwch y Gigfran Goll !!
  by glynadda on Ionawr 14, 2021 at 11:38 am

  MIWSIG: 4edd Symffoni Tshiaicofsci !! Mae’n S.O.S. !! Mae un o gigfrain Tŵr Llundain ar goll !! A gwyddom yr hen ddarogan: mae saith o gigfrain yn y Tŵr, ond pan ddisgynna’r nifer islaw chwech, bydd hi ar ben ar y Deyrnas. Dim rhyfedd fod Ceidwad Brain y Tŵr, a Boris Johnson, a Priti Patel,

 • Ac am ddiwedd … !
  by glynadda on Ionawr 11, 2021 at 7:39 pm

  AWDUR GWADD, GETHIN JONES Dyma ni’n dod i ddiwedd arlywyddiaeth Donald Trump. Ac am ddiwedd … ! Dyn wedi ei wisgo fel byffalo yn eistedd yng nghadair cadeirydd y Senedd. Y KKK yn tynnu “selfies” efo plismyn (gweision y dde). A allai Mel Brooks ddyfeisio diweddglo gwirionach ? Malu Senedd America? Malu pencadlys malu a

  Feed has no items.

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [YGGCastellau]
  on Mawrth 3, 2021 at 9:47 am

  Ysgol Castellau @YGGCastellau    [ @TafodElai] Dydd Gwyl Dewi Hapus o @YGGCastellau Hyfryd i glywed canu yn yr ysgol eto […]

 • [PsnYsgol]
  on Mawrth 3, 2021 at 9:47 am

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Dydd Gŵyl Dewi yn nosbarth y Bwthyn 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 […]

 • [CymraegLlanhari]
  on Mawrth 3, 2021 at 9:46 am

  Cymraeg Llanhari @CymraegLlanhari    [ @TafodElai] Beirniadaeth Her Canu Bl.9 singing Challenge […]

 • [GartholwgLLC]
  on Mawrth 3, 2021 at 9:45 am

  Canolfan Garth Olwg Centre @GartholwgLLC    [ @TafodElai] Sut i Wneud Bara Brith Dilynnwch ryseit Jayne am sut i wneud […]

 • [TafodElai]
  on Chwefror 27, 2021 at 11:43 pm

  Tafod Elai @TafodElai Kenavo Byn. bbc.co.uk/cymrufyw/56183…

 • [YWAWR]
  on Chwefror 22, 2021 at 2:02 pm

  Merched y Wawr @YWAWR    [ @TafodElai] Dathlu Gwyl Dewi Rhowch Genhinen Pedr yn eich ffenetsri a gyrrwch eich lluniau i […]

 • [TafodElai]
  on Chwefror 20, 2021 at 11:03 pm

  Tafod Elai @TafodElai Diolch i bawb fu'n gofyn i Gyngor Pentyrch osod arwydd dwyeithog. pic.twitter.com/jV8k48CdUY

 • [TafodElai]
  on Chwefror 20, 2021 at 4:42 pm

  Tafod Elai @TafodElai Gallwch ddarllen rhifyn Chwefror Tafod Elái yma > tafodelai.cymru/pdfTafodElai/2… Cefnogwch […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice