Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Dwy niwc, dau niwc
  by glynadda on Medi 28, 2023 at 9:29 pm

  ‘Dwy niwc’ yng Nghaernarfon, ond mae’n ymddangos mai dau niwc fydd yn cynrychioli Môn (Caerdydd a Llundain), pa blaid bynnag fydd dewis y Fam Ynys yn etholiad San Steffan. I niwciwr neu niwcwraig o Dori neu Lafur, does dim problem. Ond gwell i niwciwrs Plaid Cymru benderfynu, niwc ’ta annibyniaeth? Allwn ni ddim cael y

 • Dau fater iawndal
  by glynadda on Medi 21, 2023 at 9:34 pm

  Dau fater iawndal yn y newyddion yr wythnos yma. Yn gyntaf, achos y postfeistri. £600,000 yn cael ei gynnig gan y Llywodraeth i bob un o’r 86 sydd wedi ennill eu hachosion hyd yma. Dim byd tebyg i ddigon. A beth am y swyddogion o’r Swyddfa Bost a achosodd y drwg? A beth am y

 • Arwydd clir
  by glynadda on Medi 14, 2023 at 12:09 pm

  Eitem ar Newyddion S4C neithiwr am Seisnigo ardal Botwnnog yn Llŷn. Y themâu cyfarwydd – mewnlifiad, pobl ifainc yn methu fforddio tai, ‘hawl; i fyw adra’ &c. Ond am eiliad dyma lun: arwydd coch llachar, PLOT FOR SALE. Ni ddywedwyd ble yn union yr oedd yr arwydd na phwy a’i gosododd na phwy sydd am

 • Simsan Goncrit
  by glynadda on Medi 3, 2023 at 7:54 am

  “Gwna ddaeargrynfeydd dan gadarn goncrit Philistia,” medd y bardd.  Gobeithio’r nefoedd na bydd llawer o ddaeargrynfeydd dan simsan goncrit y dydd hwn. Yn ddiweddar ac am reswm arbennig bûm yn ailymweld â’r clasur Gulliver’s Travels. Yn nhrydedd adran y llyfr hwnnw cawn ymweld ag ynys Laputa, gwlad o bobl glyfar-glyfar sydd wedi eu gyrru eu hunain yn

 • Pwy wnaeth …?
  by glynadda on Awst 24, 2023 at 7:53 pm

  Cwestiwn go wirion yntê. Oes rhywun ohonoch ag unrhyw ddamcaniaeth wahanol, neu amheuon o unrhyw fath? Mewn unbennaeth fel Rwsia mae’r darlun yn syml. Y Dyn ei Hun yw’r Sefydliad. L’état, c’est moi. Mewn gwlad fel Prydain mae pethau’n fwy cymhleth. Pwy yw’r wir wladwriaeth, neu’r ‘wladwriaeth ddofn’ y soniais amdani dro neu ddau yn

 • Gan y Gwirion
  by glynadda on Awst 21, 2023 at 4:13 am

  Dyma ichi osodiad y gall ei ddilynwyr mwyaf brwd a’i wrthwynebwyr mwyaf dicllon gytuno’n llwyr arno: creadur ar y naw ydi’r Trymp. Peth nad yw’n gyfrinach o unrhyw fath yw fod gwleidyddiaeth yr Unol Daleithiau yn llwgr i’r gwraidd, dan fawd ‘Y Glymblaid Filwrol-Ddiwydiannol’ fel y gelwir hi. Ond bellach dyma Trympyn wedi mynd â

 • Dau Fab Siop o Fôn
  by glynadda on Awst 4, 2023 at 7:46 am

  Gerallt Lloyd Evans, Dros y Cowntar (cyhoeddwyd gan yr awdur), £12.00.  Noel Thomas, Sian Thomas ac Aled Gwyn Jôb, Llythyr Noel, Dal y Post. Stori teulu yn trechu anghyfiawnder (Gwasg y Bwthyn), £10.00. Dyma ddau lyfr sy’n haeddu cylchrediad eang a gwerthfawrogiad arbennig, y ddau awdur yn agos-gyfoedion a chydardalwyr, ac fel mae’n digwydd, yn

 • Echdoe … ac yfory
  by glynadda on Gorffennaf 22, 2023 at 12:36 pm

  Echdoe, canlyniadau go gymysg i’r Ceidwadwr Rishi ac i’r Arch-geidwadwr Syr Anysbrydoledig. Selby ac Ainsty, hanesyddol? Y ffactor mawr oedd aros gartref ar raddfa aruthrol gan y Torïaid. Llundain, Sir Efrog a Gwlad yr Haf – croestoriad bach digon diddorol. Ond man-a-man yn y diwedd, gan mai’r un peth yw ci a’i gynffon. Lle arall

  Feed has no items.

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddydau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [CreaSionCartoon]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:17 am

  Siôn Tomos Owen @CreaSionCartoon    [ @TafodElai] Y cofeb gorffenedig! Yr hen bont gyda’r tyllau eiconig yn dal pabi […]

 • [DosbarthBarcud]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:16 am

  Barcud @DosbarthBarcud    [ @TafodElai] Noswaith dda o Langrannog. pic.twitter.com/gNzAofCQTk

 • [urddmg]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:16 am

  Urdd Morgannwg Ganol @urddmg    [ @TafodElai] Diwrnod prysur gyda plant Garth Olwg isaf yn cymryd rhan mewn […]

 • [gwaelod]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:15 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] 2E are very excited to be in our new classroom. Lots of unpacking still to do! […]

 • [CreigiauABC]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:15 am

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau i aelodau’r Criw Cymraeg am gynnal dau wasanaeth arbennig yn […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:15 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Braf oedd croesawu rhieni Bl1 a 2 i’r ysgol heddiw i ddysgu am brosiect […]

 • [urddmg]
  on Ebrill 13, 2023 at 5:22 pm

  Urdd Morgannwg Ganol @urddmg    [ @TafodElai] Diolch am wyliau Pasg anhygoel ym Morgannwg Ganol! Wedi atodi poster o’m […]

 • [PsnYsgol]
  on Ebrill 13, 2023 at 5:22 pm

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Diolch Ffrindiau ac #ISG am ein wyau Pasg! pic.twitter.com/n9KIU5mCey

Bro360 Cynllun Golwg i ddatblygu rhwydwaith o wefannau bro

  Feed has no items.

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice