Newydd

BBC Cymru Fyw BBC Cymru Fyw - Cymru Fyw

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Colli ac ennill
  by glynadda on Gorffennaf 14, 2024 at 9:54 pm

  Petai’r hen G.A. yn ddyn graslon, mae’n debyg y byddai’n cydymdeimlo â Lloegr ar golli, ac yn ei llongyfarch ar ennill. Colli yn erbyn Sbaen yn y bêl-droed, ennill yn erbyn yr Alban yn yr etholiad. Oherwydd, heb unrhyw fath o amheuaeth o gwbl, buddugoliaeth Lloegr ar yr Alban oedd prif ganlyniad yr etholiad tra

 • Fe weithiodd
  by glynadda on Gorffennaf 8, 2024 at 11:22 am

  Do fe weithiodd. Tu hwnt i ddisgwyliadau uchaf ei ddyfeiswyr efallai. ‘Diwrnod Fred West’. Dowch inni’n hatgoffa’n hunain. ● Syniad Lloegr amdani ei hun, ei balchder, hynny o ddylanwad honedig sydd ganddi ar ôl yn y byd, mae’r oll yn ddibynnol ar allu ymrithio hefyd fel ‘Prydain’. Daeth hyn yn bosibl yn 1603 trwy i

 • Gwerth ei ddarllen
  by glynadda on Gorffennaf 5, 2024 at 10:06 am

  Darllenwch Wee Ginger Dughttps://weegingerdug.wordpress.com/. Chewch chi ddim byd gwell ar fore fel hyn.

 • Proffwydoliaeth
  by glynadda on Gorffennaf 2, 2024 at 8:25 pm

  Dyma’r blogiad olaf cyn yr etholiad. Peth ffôl i’w wneud yw proffwydo, ond dyma’i mentro hi, wrth y ddau ddwsin ohonoch – peidiwch â dweud wrth y lleill! Yn yr etholiad hwn fe ddigwydd: (a) Ambell beth annisgwyl. (b) Rhywbeth hollol wirion. (c) Llanast.

 • Gwlad annibynnol a chynghrair milwrol
  by glynadda on Mehefin 30, 2024 at 12:39 pm

  ‘Diwrnod y Lluoedd Arfog’ ddoe, ac i’w ddathlu cawsom y llun newydd o’n hannwyl Ben-Cadlywydd yn ei wisg ffansi ysblennydd ac yn gwegian dan ei fedalau. Wn i ddim ai i nodi’r un achlysur y mynegodd arweinydd Plaid Cymru ei farn y byddai’n briodol i Gymru annibynnol fod yn ‘aelod cyswllt’ o NATO. Wrth grynhoi’r

 • Y Peth Gwaethaf
  by glynadda on Mehefin 28, 2024 at 5:53 pm

  Wyddoch chi be ydi’r peth gwaethaf ynghylch yr etholiad yma? Y ffaith mai pobol, dynol ryw, dynion a merched, fydd yn pleidleisio. Beth am roi’r dewis y tro nesaf i gŵn defaid, rhywogaeth fwy deallus o lawer ? Dyna ddaeth i fy meddwl neithiwr yn ystod yr artaith o wylio ‘Pawb â’i Farn’ o Langefni.

 • Taflenni
  by glynadda on Mehefin 27, 2024 at 12:51 pm

  Wythnos i fynd, a dyma etholiad di-liw! Fel petai Syr Anysbrydoledig wedi bwrw’i hudoliaeth farwol ar bob dim. Cofio’r holl sticeri ceir ers talwm? Beth bynnag, mae rhyw ychydig o daflenni wedi dod trwy’r drws yma. ● Reform UK ag un neges seml a chanolog: ‘THE IMMIGRATION ELECTION’. Rhyfedd nad oes yna ddim fersiwn Gymraeg

 • Farage, Pwtyn ac ati
  by glynadda on Mehefin 23, 2024 at 11:28 am

  Yr hen Farage o dani yn ofnadwy oherwydd ei sylwadau am ryfel Wcrain. Ond arhoswch chi, doedd ei safwynt ddim mor wahanol i’r hyn a ddywedodd y blog hwn ar 21 Mai 2022, https://glynadda.wordpress.com/2022/05/. Syndod, siom hefyd, yw gweld John Swinney, Prif Weinidog yr Alban a dyn call iawn fel rheol, yn dweud yr un

 • Cip ar weddill rhifyn Gorffennaf/Awst
  by bedwyr on Gorffennaf 18, 2024 at 2:58 pm

  Addewidion Starmer – Guto Harri Ailddyfodiad Trump yn gysgod dros Ewrop – Mared Gwyn Map […]

 • Krohiawhiar – profiadau telynores yn y ‘Pentref Canu’
  by bedwyr on Gorffennaf 18, 2024 at 2:56 pm

  CerddAr hyd milltiroedd a milltiroedd o ffordd arw, lychlyd, rydyn ni’n teithio yn rhan […]

 • Arbenigrwydd Aberdâr
  by bedwyr on Gorffennaf 18, 2024 at 2:52 pm

  Bro'r Eisteddfod - TaithAr ôl byw yn Nhal-y-bont, Ceredigion, am bron i chwarter canrif a chrwydro […]

 • Y Rhondda – cymuned a’m croesawodd
  by bedwyr on Gorffennaf 18, 2024 at 2:50 pm

  Bro'r Eisteddfod - TaithRydw i’n ddisgybl 16 oed yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda ac yn rhywun sy’n […]

 • Blasu bro
  by bedwyr on Gorffennaf 18, 2024 at 2:47 pm

  Bro'r Eisteddfod - BwydBle mae dechrau ymchwilio i fwytai Rhondda Cynon Taf? Dyna oedd fy […]

 • Gwlad y glo
  by bedwyr on Gorffennaf 18, 2024 at 2:45 pm

  Bro'r Eisteddfod - TaithMae’r enw Cwm Rhondda’n dwyllodrus gan ei fod, mewn gwirionedd, yn […]

 • Cymharu poteli pinc
  by bedwyr on Gorffennaf 18, 2024 at 2:44 pm

  Gwin ac atiFe ganodd Endaf Emlyn am iâr fach yr haf yn dawnsio yn y tes ac aur yn yr ŷd, ond […]

 • Cofleidiwch y dysgwyr
  by bedwyr on Gorffennaf 18, 2024 at 2:41 pm

  ColofnyddRwy’n ysgrifennu yn y cylchgrawn hwn heddiw fel ‘Llais Newydd’ – newydd i’r […]

  Feed has no items.

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddydau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [CreaSionCartoon]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:17 am

  Siôn Tomos Owen @CreaSionCartoon    [ @TafodElai] Y cofeb gorffenedig! Yr hen bont gyda’r tyllau eiconig yn dal pabi […]

 • [DosbarthBarcud]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:16 am

  Barcud @DosbarthBarcud    [ @TafodElai] Noswaith dda o Langrannog. pic.twitter.com/gNzAofCQTk

 • [urddmg]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:16 am

  Urdd Morgannwg Ganol @urddmg    [ @TafodElai] Diwrnod prysur gyda plant Garth Olwg isaf yn cymryd rhan mewn […]

 • [gwaelod]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:15 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] 2E are very excited to be in our new classroom. Lots of unpacking still to do! […]

 • [CreigiauABC]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:15 am

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau i aelodau’r Criw Cymraeg am gynnal dau wasanaeth arbennig yn […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:15 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Braf oedd croesawu rhieni Bl1 a 2 i’r ysgol heddiw i ddysgu am brosiect […]

 • [urddmg]
  on Ebrill 13, 2023 at 5:22 pm

  Urdd Morgannwg Ganol @urddmg    [ @TafodElai] Diolch am wyliau Pasg anhygoel ym Morgannwg Ganol! Wedi atodi poster o’m […]

 • [PsnYsgol]
  on Ebrill 13, 2023 at 5:22 pm

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Diolch Ffrindiau ac #ISG am ein wyau Pasg! pic.twitter.com/n9KIU5mCey

Bro360 Cynllun Golwg i ddatblygu rhwydwaith o wefannau bro

  Feed has no items.

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice