Alpha

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

ETFs & Portfolio Strategy Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

  Feed has no items.

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

  dim ffrwd

Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Codi Calon
  by glynadda on Gorffennaf 1, 2022 at 7:28 pm

  Go dda Nation Cymru heddiw, a da iawn Simon Rodway am ei adolygiad ar y llyfr newydd The Celts: A Sceptical History gan Simon Jenkins o’r Guardian. Mae wedi fy mhoeni ers blynyddoedd fod sylwadaeth yng Nghymru, drwy’r ychydig gyfryngau sy gennym bellach, wedi mynd yn beth mor glaear a diniwed a di-ddim. Ond heddiw

 • Y Tri Enillydd
  by glynadda on Mehefin 12, 2022 at 8:48 pm

  CYFLWYNYDD: Wa! Croeso’n ôl i Lwyfan y Cyfrwy! A dyma ni’n dod at un o uchafbwyntiau’r Eisteddfod eleni, ie, cystadleuaeth fawr Dod o Hyd i’r Greal Sanctaidd ! Fyddwch chi’n falch o wybod fod marchogion Arthur i gyd wedi cystadlu, a bod yna dri efo fi yn fan hyn sy wedi dod i’r rhestr fer!

 • Ail gartrefi yng Ngwynedd: adnabod y wir broblem
  by glynadda on Mehefin 2, 2022 at 8:19 pm

  Ddoe mi anfonais y ddogfen hon at Gyngor Gwynedd. Gobeithio y bydd trafodaeth olau ac adeiladol yn dilyn. Cynigiaf y sylwadau hyn fel cyd-berchennog gyda fy mhriod ar ail gartref yn Sir Gwynedd. Nid wyf yn bwriadu talu’r premiwm ychwanegol o 300% sydd i’w osod gan Gyngor Gwynedd. Gobeithiaf na ddaw hyn yn destun gwrthdaro,

 • Dau gam mawr yn ôl
  by glynadda on Mai 21, 2022 at 5:39 pm

  ● BUDDUGOLIAETH PWTYN. Pe bai – ac O na bai! – y Pwt yn cael ei symud ymaith yfory, neu gwell fyth heddiw, un ai i garchar neu i uffern, bydd yn gadael ar ei ôl un fuddugoliaeth fawr. Beth yw honno? Bod Sweden a’r Ffindir, gyda’u cais i ymuno â NATO, yn barod i

 • Cwricwlwm newydd cyffrous (diweddariad)
  by glynadda on Mai 13, 2022 at 8:44 am

  Ydi, mae’n argyfwng gwirioneddol ar adrannau Cymraeg ein prifysgolion, gyda’r cwymp erchyll yn niferoedd disgyblion Lefel-A Cymraeg. I arbed nifer o swyddi rhaid gweithredu ar frys gydag ateb ôl-fodernaidd ac ôl-strwythurol gan ffocysu ar seilweithiau rhyng-ddisgyblaethol a heb anghofio’r deilliannau cymhwysedd digidol a’r continwwm dysgu, ac ar yr un pryd datblygu’r capasiti synergedd a metawybyddiaeth

 • Cwricwlwm newydd cyffrous
  by glynadda on Mai 12, 2022 at 9:26 pm

  Ydi, mae’n argyfwng gwirioneddol ar adrannau Cymraeg ein prifysgolion, gyda’r cwymp erchyll yn niferoedd disgyblion Lefel-A Cymraeg. I arbed nifer o swyddi rhaid gweithredu ar frys gydag ateb ôl-fodernaidd ac ôl-strwythurol gan ffocysu ar seilweithiau rhyng-ddisgyblaethol a heb anghofio’r deilliannau cymhwysedd digidol a’r continwwm dysgu, ac ar yr un pryd datblygu’r capasiti synergedd a metawybyddiaeth

 • Dyma ni eto …
  by glynadda on Mai 5, 2022 at 7:00 am

  Stori gan Newyddion S4C heno, y gostyngiad mawr yn niferoedd y disgyblion sy’n astudio’r Gymraeg ar gyfer Lefel-A ac wedyn yn y colegau.  Dyma grynhoi’r hyn a drafodais yn llawnach mewn hen hen flogiad, 2 Mawrth 2013. Mae’r ffigurau heddiw’n edrych yn hynod debyg i’r hyn oeddynt pan es i gyntaf yn fyfyriwr i Goleg

 • Neges i ymgeiswyr
  by glynadda on Ebrill 24, 2022 at 5:25 pm

  Etholiad Cyngor Gwynedd. Unrhyw ymgeisydd sydd â gobaith am bleidlais o’r tŷ hwn, rhaid iddo/iddi fod yn glir a therfynol bendant ar ddau brif beth: (1) Dim (a ‘dim’ yn golygu DIM) datblygiad niwclear pellach yn Nhrawsfynydd nac unrhyw fan yn y Wynedd bresennol, a DIM cydweithrediad â chynlluniau niwclear gwleidyddion gwallgo Môn. (2) TAI.

  Feed has no items.

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [CreigiauABC]
  on Mehefin 25, 2022 at 8:06 am

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Mabolgampau arbennig heddiw yng nghwmni cymuned Creigiau! Da iawn i'r disgyblion […]

 • [YsgolLlanhari]
  on Mehefin 25, 2022 at 8:04 am

  Ysgol Llanhari @YsgolLlanhari    [ @TafodElai] Newyddion gwych! Tîm bechgyn Llanhari yw enillwyr cwpan pêldroed dan 16 […]

 • [gwaelod]
  on Mehefin 25, 2022 at 8:04 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Wythnos prysur arall yn 6C! Siartiau cylch, paratoadau Ffair STEM a mwy! […]

 • [DGwennol]
  on Mehefin 25, 2022 at 8:03 am

  DosbarthGwennol @DGwennol    [ @TafodElai] Gweithgaredd meddylfryd twf y prynhawn yma. Growth mindset activity this […]

 • [YGGGLlantrisant]
  on Mehefin 23, 2022 at 1:14 pm

  YGGG Llantrisant @YGGGLlantrisant    [ @TafodElai] Blwyddyn 6 Braf iawn oedd cwrdd â @michaelsheen ym Mae Caerdydd […]

 • [YGGGLlantrisant]
  on Mehefin 23, 2022 at 8:35 am

  YGGG Llantrisant @YGGGLlantrisant    [ @TafodElai] Blwyddyn 6 / Year 6 Diwrnod arbennig yn @SeneddCymru heddiw . A […]

 • [gwaelod]
  on Mehefin 23, 2022 at 8:35 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Perfformiad gwych gan blant 1C,1E a 2C heddiw yng ngwyl Tafwyl! Diolch i’r […]

 • [YGGGLlantrisant]
  on Mehefin 23, 2022 at 8:35 am

  YGGG Llantrisant @YGGGLlantrisant    [ @TafodElai] Pob lwc heddiw, ferched! Good luck today, girls! @urddmg […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

Cerdded 2012 – 2014

27 Mehefin 2012 Bwlch Ton Pentre  7.2 milltir

25 Mehefin 2013 Aberogwr

23 Gorffennaf 2013 Llanwynno 9.4 milltir

20 Mehefin 2014 Machen 8.5milltir

5 Medi 2014 Penyfan – Rowland, Wynne, Penri  8.5 milltir heriol