Alpha

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

ETFs & Portfolio Strategy Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

  Feed has no items.

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

Stock Market Wire UK Market News from Stock Market Wire

Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Dyma’r ateb!
  by glynadda on Medi 18, 2021 at 7:17 pm

  Tebyg mai trydariad ddylai’r pwt bach hwn fod, ond nid yw’r hen G.A. yn drydarwr. Eitem anfarwol ar Nation Cymru heddiw. Gweledigaeth ddisglair ddiweddaraf yr hen Gordon Brown ar sut i achub y Deyrnas Unedig! Ymatebion da hefyd.

 • Amodau cydweithio
  by glynadda on Medi 16, 2021 at 12:31 pm

  Y stori bore ’ma.  Dyfynnaf o BBC Cymru Fyw: “Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu parhau i fynychu un o ffeiriau arfau mwyaf y byd, gyda ‘nifer fach’ o swyddogion yn mynychu’r digwyddiad.   Mae Aerospace Wales hefyd yn  derbyn cefnogaeth ariannol gan y llywodraeth i fynychu’r digwyddiad amddiffyn ‘Defence and Security Equipment International’ (DSEI) yn Llundain …”  Ac yn y

 • “Mynnwn ni ein mini-niwcs …”
  by glynadda on Awst 26, 2021 at 8:08 pm

  Dyna ddymuniad gwallgo llywodraeth Cymru heddiw. Os gwireddir hwn, dyna fydd ei diwedd hi. Waeth inni heb â malu am ddim byd arall yng Nghymru. Bydd y cwbl ar ben. Bydd pawb yn ei iawn bwyll yn dwys ystyried y rhybudd isod a gyhoeddwyd gan PAWB a CADNO. Ac yn awr wleidyddion Caerdydd. Pa rai

 • Ateb yr Ynfyd
  by glynadda on Awst 22, 2021 at 12:42 pm

  Cyngor Llyfr y Diarhebion (26: 4) yw “Na ateb ynfyd yn ôl ei ynfydrwydd; rhag dy fod yn gyffelyb iddo.” Am hynny fe geisiwn fod yn fyr heddiw, dim ond nodi fod y cyhuddiadau o hiliaeth a wnaed gan Undeb Gwrth-hiliaeth Cymru yn erbyn Cyngor y Celfyddydau a’r Amgueddfa Genedlaethol yn codi cwestiynau difrifol ynghylch

 • Pwynt a chwestiwn …
  by glynadda on Awst 18, 2021 at 9:27 pm

  O’r pellter hwn ynghylch y dyddiau diwethaf yn Affganistán. Bu Prydain ac America’n llwyddiannus yn erbyn pwerau mawr milwrol eraill oedd yn yr un gêm â hwythau – dau Ryfel Byd, ac yn wir y Rhyfel Oer. Ond colli bob amser yn erbyn ymladdwyr guerilla. Ffaith. Cymharwch Gymru heddiw ac Affganistán. Crefydd gymharol rydd ac

 • AmGen Eisteddfodol
  by glynadda on Awst 8, 2021 at 11:32 am

  Dyma’r wythnos wedi hedeg, a dyma ninnau wedi cael ein gwala o “rîli” a “rîli rîli”. Do, fe lanwyd bwlch gan yr Eisteddfod AmGen, ac rydym yn ddyledus i bawb a’i gwnaeth yn bosibl. Ambell beth yn croesi’r meddwl: Efallai i mi golli rhywbeth, ond a wnaed rhyw sylw o ganmlwyddiant awdl a phryddest Caernarfon

 • Dyma un dda
  by glynadda on Gorffennaf 28, 2021 at 8:15 pm

  Stori reit dda yr wythnos yma, academwr Albanaidd yn defnyddio Cymru ddof, ufudd fel offeryn i geryddu’r Alban wrthryfelgar. Yr Athro Adam Tomkins yw’r gŵr; bu hefyd yn Aelod Rhestr yn Senedd yr Alban ar ran y Ceidwadwyr. Ffurfiodd ei argraff o Gymru ddedwydd, ddiddrwg ar ôl wythnos o wyliau yn Ne Sir Benfro. ‘

 • Cherchez la femme …
  by glynadda on Gorffennaf 25, 2021 at 10:22 am

  Digwydd gwylio darn o gyfweliad Dominic Cummings ddoe lle roedd yn cyhuddo Carrie, Mrs Johnson bellach, o ymyrraeth ac achosi penderfyniadau annoeth. Ie, cherchez la femme, yr esgus hynaf … Ond yn wir, yn y llyfrau hanes mae ambell gofnod o wragedd neu fodins Stryd Downing yn dylanwadu, a choelia’ i byth nad yr enghraifft

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [GwyddoniaethLl1]
  on Medi 10, 2021 at 7:14 am

  Gwyddoniaeth Llanhari @GwyddoniaethLl1    [ @TafodElai] Braf i weld y cyffro unwaith eto wrth i flwyddyn 8 arbrofi gyda […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Medi 10, 2021 at 7:14 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Blwyddyn 5 a 6 yn ôl yn yr ysgol! Years 5 and 6 back in school! […]

 • [DosDrudwy]
  on Medi 7, 2021 at 1:21 pm

  Dosbarth Drudwy @DosDrudwy    [ @TafodElai] Diwrnod o hwyl, chwarae a chwerthin! A day full of laughter, play and lots […]

 • [astudastud]
  on Medi 7, 2021 at 1:21 pm

  Astud @astudastud    [ @TafodElai] Wrth i’r gwyliau haf ddod i ben, Linda Griffiths sy’n cyflwyno rhaglen arbennig […]

 • [YsgolLlanhari]
  on Medi 5, 2021 at 3:00 pm

  Ysgol Llanhari @YsgolLlanhari    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau enfawr i ti @AledDavies2012, mae #teulullanhari mor […]

 • [MenterIaithRhCT]
  on Medi 2, 2021 at 6:22 pm

  Menter Iaith Rhondda Cynon Taf @MenterIaithRhCT    [ @TafodElai] Edrych am syniadau #anrhegion i ffrindiau a theulu? […]

 • [YWawrdeddwyrain]
  on Medi 2, 2021 at 6:21 pm

  Merched y Wawr Rhanbarth De-Ddwyrain a De Powys @YWawrdeddwyrain    [ @TafodElai] Allan heddiw! ⁦@MyWCaerdydd⁩ […]

 • [garth_olwg]
  on Medi 2, 2021 at 6:20 pm

  Ysgol Garth Olwg @garth_olwg    [ @TafodElai] Balch iawn ohonot ti Megan! Gêm agos 1-1! Very proud of you Megan and a […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

Cerdded 2012 – 2014

27 Mehefin 2012 Bwlch Ton Pentre  7.2 milltir

25 Mehefin 2013 Aberogwr

23 Gorffennaf 2013 Llanwynno 9.4 milltir

20 Mehefin 2014 Machen 8.5milltir

5 Medi 2014 Penyfan – Rowland, Wynne, Penri  8.5 milltir heriol