Alpha

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

ETFs & Portfolio Strategy Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

Stock Market Wire UK Market News from Stock Market Wire

Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Pwy a’n gwared … ?
  by glynadda on Mawrth 7, 2021 at 12:28 pm

  Cawsom ddarllen ddoe am gynhadledd rithiol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, ac am araith rithiol yr arweinydd, Jane Dodds, yn gosod allan y pethau mawr y bydd y blaid hon yn eu cyflawni pan fydd ‘mewn llywodraeth’. Uchafbwynt yr araith oedd ymosod ar y syniad o annibyniaeth, peth a fydd (a dyfynnu’r adroddiad) ‘10 gwaith yn fwy

 • Tro ar fyd ?
  by glynadda on Chwefror 20, 2021 at 10:41 pm

  Hanesyddol. Hollol ddigynsail, hyd y gwn i. Sef y dyn o archfarchnad Iceland yn cael yr hwi am fod yn wrth-Gymreig. Rhydd i bawb ei farn ar unrhyw fater ac mewn unrhyw sefyllfa. Ond daw ffactor arall i mewn pan fo dyn mewn safle lle gall niweidio pobl eraill drwy fynegi a hyrwyddo rhyw safbwynt.

 • Lloffion yr Wythnos
  by glynadda on Chwefror 8, 2021 at 8:58 am

  Ambell beth o’r dyddiau diwethaf. Weithiau trio cofio, crafu ’mhen, edrych ambell “stori blaenorol” chwedl Golwg 360. ● Symudiadau pleidiol a fydd efallai’n rhoi mwy o ddewis i ni’r etholwyr. Plaid Diddymu’r Cynulliad yn addo gwneud tipyn o sioe ohoni. Dwyn tipyn oddi ar y Torïaid, ac efallai oddi ar Lafur hefyd? Help bach i

 • Cefnogwch y ddeiseb!
  by glynadda on Ionawr 31, 2021 at 1:11 pm

  ● Ers blynyddoedd lawer rwyf wedi derbyn dadansoddiad ‘Deddf Parkinson’, fod gormod o staff mewn cyrff cyhoeddus, a’r cyrff o ganlyniad yn llai effeithiol.  OND: mae’r toriadau a orfodir heddiw gan Lywodraeth Cymru ar y Llyfrgell Genedlaethol yn afresymol ac anesgusodol, a dyna pam rwyf wedi arwyddo’r ddeiseb at Bwyllgor Deisebau’r Senedd.  ● Dros y blynyddoedd eto rwyf wedi dysgu

 • Cyfrinach Trump ?
  by glynadda on Ionawr 21, 2021 at 9:51 am

  Dyna Joe Biden wedi ei ‘sefydlu’. A pharhau â’r ieithwedd Ymneilltuol, ni chawsom fendith gan ein hannwyl gyn-weinidog, ac ni welwyd cynrychiolaeth gref o frodyr a chwiorydd yr eglwys arall. Wrth ystyried y dyfodol a’r rhagolygon, clywir y doethion ymron i gyd yn sôn am ‘berthynas fwy normal’ rhwng yr Unol Daleithiau a gweddill y

 • Ddim ar unrhyw gyfri
  by glynadda on Ionawr 16, 2021 at 12:33 pm

  Darllen y bore ’ma (BBC Cymru Fyw) fod cwmni o’r enw Shearwater Energy yn ystyried adeiladu ‘adweithyddion niwclear bychain’ ym Môn, nid ar safle’r Wylfa ond yn gyfagos, ynghyd â fferm wynt yn gwmpeini iddo. Ac adroddir fod y cwmni’n sôn am gynlluniau tebyg yn yr Alban ac Iwerddon. Dibynnwn yn awr felly ar lywodraethau’r

 • Dirgelwch y Gigfran Goll !!
  by glynadda on Ionawr 14, 2021 at 11:38 am

  MIWSIG: 4edd Symffoni Tshiaicofsci !! Mae’n S.O.S. !! Mae un o gigfrain Tŵr Llundain ar goll !! A gwyddom yr hen ddarogan: mae saith o gigfrain yn y Tŵr, ond pan ddisgynna’r nifer islaw chwech, bydd hi ar ben ar y Deyrnas. Dim rhyfedd fod Ceidwad Brain y Tŵr, a Boris Johnson, a Priti Patel,

 • Ac am ddiwedd … !
  by glynadda on Ionawr 11, 2021 at 7:39 pm

  AWDUR GWADD, GETHIN JONES Dyma ni’n dod i ddiwedd arlywyddiaeth Donald Trump. Ac am ddiwedd … ! Dyn wedi ei wisgo fel byffalo yn eistedd yng nghadair cadeirydd y Senedd. Y KKK yn tynnu “selfies” efo plismyn (gweision y dde). A allai Mel Brooks ddyfeisio diweddglo gwirionach ? Malu Senedd America? Malu pencadlys malu a

  Feed has no items.

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [YGGCastellau]
  on Mawrth 3, 2021 at 9:47 am

  Ysgol Castellau @YGGCastellau    [ @TafodElai] Dydd Gwyl Dewi Hapus o @YGGCastellau Hyfryd i glywed canu yn yr ysgol eto […]

 • [PsnYsgol]
  on Mawrth 3, 2021 at 9:47 am

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Dydd Gŵyl Dewi yn nosbarth y Bwthyn 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 […]

 • [CymraegLlanhari]
  on Mawrth 3, 2021 at 9:46 am

  Cymraeg Llanhari @CymraegLlanhari    [ @TafodElai] Beirniadaeth Her Canu Bl.9 singing Challenge […]

 • [GartholwgLLC]
  on Mawrth 3, 2021 at 9:45 am

  Canolfan Garth Olwg Centre @GartholwgLLC    [ @TafodElai] Sut i Wneud Bara Brith Dilynnwch ryseit Jayne am sut i wneud […]

 • [TafodElai]
  on Chwefror 27, 2021 at 11:43 pm

  Tafod Elai @TafodElai Kenavo Byn. bbc.co.uk/cymrufyw/56183…

 • [YWAWR]
  on Chwefror 22, 2021 at 2:02 pm

  Merched y Wawr @YWAWR    [ @TafodElai] Dathlu Gwyl Dewi Rhowch Genhinen Pedr yn eich ffenetsri a gyrrwch eich lluniau i […]

 • [TafodElai]
  on Chwefror 20, 2021 at 11:03 pm

  Tafod Elai @TafodElai Diolch i bawb fu'n gofyn i Gyngor Pentyrch osod arwydd dwyeithog. pic.twitter.com/jV8k48CdUY

 • [TafodElai]
  on Chwefror 20, 2021 at 4:42 pm

  Tafod Elai @TafodElai Gallwch ddarllen rhifyn Chwefror Tafod Elái yma > tafodelai.cymru/pdfTafodElai/2… Cefnogwch […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

Newyddion Ariannol

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

Stock Market Wire UK Market News from Stock Market Wire

What Investment Investment for retirement

.

Money | This is Money Your complete guide to personal finance and investing with news, predictions, advice, guides and opinion from the financial website of the year.

BBC News - Home BBC News - Home

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

Cerdded 2012 – 2014

27 Mehefin 2012 Bwlch Ton Pentre  7.2 milltir

25 Mehefin 2013 Aberogwr

23 Gorffennaf 2013 Llanwynno 9.4 milltir

20 Mehefin 2014 Machen 8.5milltir

5 Medi 2014 Penyfan – Rowland, Wynne, Penri  8.5 milltir heriol