Alpha

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

ETFs & Portfolio Strategy Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

  Feed has no items.

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

Stock Market Wire UK Market News from Stock Market Wire

Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Holi Dewin Dwyfor
  by glynadda on Ionawr 19, 2022 at 1:33 pm

  Rhai o’r cyfryngau’n adrodd ddoe mai un o ddymuniadau’r cyflwynydd Huw Edwards fyddai cael sgwrs â Lloyd George. Dyma ni felly … HUW. Iarll Lloyd George o Ddwyfor ac Is-iarll Gwynedd, croeso i’r rhaglen. Mae’n fraint arbennig eich cael chi yma. Ll.G. Diolch machgen i. Ydi mae’n hyfryd bod yn sŵn Hen Afon Dwyfor unwaith

 • Unwaith eto …
  by glynadda on Ionawr 14, 2022 at 12:10 pm

  Unwaith eto, be sy’n gwneud sgandal? Partïon Boris a’i ffrindiau? Fel rwyf wedi awgrymu o’r blaen, dim ond yr hyn sy’n ddisgwyliedig gan hogiau’r Bullingdon Club unrhyw noson o’r wythnos. Be oeddech chi’n ddisgwyl, bleidleiswyr ‘mur coch’ Gogledd Lloegr? Dowch inni’n hatgoffa’n hunain eto, rhai sgandalau go iawn: ● Er bod rhai camau wedi eu

 • Dyrchafael
  by glynadda on Ionawr 1, 2022 at 1:32 pm

  Stori Fer Oes yna rywle saff yn y byd? Iwerddon? Seland Newydd? Ynys yr Iâ? Ble gallwn i fynd petai raid ffoi o Bjelmon? Neu, a’i roi’n gywirach, ble galla’ i fynd os bydd raid ffoi? Y gwir yw fod y ‘rhaid’ hwnnw’n ymddangos yn nes bob dydd. Oherwydd, a pharodïo prifardd y Saeson: Wedi

 • Peth cyfiawnder …
  by glynadda on Rhagfyr 18, 2021 at 11:13 pm

  Newydd derbyniol ddechrau’r wythnos, bod iawndal i’w dalu i’r llu postfeistri a erlidiwyd mor warthus. Adroddir fod y symiau yn ‘fawr iawn’ mewn rhai achosion: gobeithio’n wir, ond ni byddant byth yn ddigon mawr i ad-dalu am y boen. A sylwn ar un peth. Swyddfa’r Post sy’n talu’r iawndal, a chan mai’r llywodraeth yw’r prif

 • Be sy’n sgandal?
  by glynadda on Rhagfyr 9, 2021 at 10:54 am

  Parti-giât? Dim byd. Y cwbl sydd yma – os bu parti – yw hogiau Eton a’r Bullingdon yn ymddwyn yn hollol naturiol unwaith eto. Nid sgandal yw hynny. Dyma ichi ddwy sgandal: Camdriniaeth y Postfeistri. Carcharu Craig Murray.

 • Arloeswr ac Ymgyrchydd
  by glynadda on Rhagfyr 7, 2021 at 12:56 pm

  Da yw cael cynnwys yma deyrnged mudiad PAWB i’r arloeswr a’r ymgyrchydd Dr. Carl Clowes. TEYRNGED PAWB A CADNO I DR.CARL IWAN CLOWES Daeth tristwch mawr wrth glywed am farwolaeth Carl ddoe. Dros y pymtheg mlynedd diwethaf, cyfrannodd Carl y rhan fwyaf o’i egni gwleidyddol at ymgyrchu yn ebyn ynni niwclear a bygythiad Wylfa B.

 • Hyd yma …
  by glynadda on Tachwedd 30, 2021 at 6:25 pm

  Hyd yma (6.40) nid yw gwefan newyddion BBC Sgotland wedi llwyddo i gael y stori am ryddhau Craig Murray o garchar ganol y bore heddiw ! (Gallwch ddarllen eto yr hyn a sgrifennais ar ddiwrnod ei garcharu, 9 Mehefin.) Er peth syndod mae gan wefan The National adroddiad eithaf llawn a darluniau: un o agweddau

 • Erlyn ac erlid
  by glynadda on Tachwedd 28, 2021 at 1:47 pm

  Ar Nation Cymru, 23 Hydref, yr oedd Cynog Dafis yn ymateb i gytundeb Plaid Cymru a Llafur. Dyfynnaf ddwy frawddeg: “Wales will be an exciting country, the place to be in, especially for the young. The prospect is almost enough to make me want to survive the decade.” Edrychwch arni fel hyn. Pe bawn i’n

  Feed has no items.

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [MenterIaithRhCT]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:37 am

  Menter Iaith Rhondda Cynon Taf @MenterIaithRhCT    [ @TafodElai] Ar 18 Ionawr 1884, arestiwyd #DrWilliamPrice am geisio […]

 • [ApMagiAnn]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:35 am

  Magi Ann @ApMagiAnn    [ @TafodElai] Edrych 'mlaen i helpu fy ffrind Mr Urdd i dorri record byd wythnos nesa! Beth am i […]

 • [YWAWR]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:35 am

  Merched y Wawr @YWAWR    [ @TafodElai] Beth am ymuno a ni noson Santes Dwynwen yng nghmwni Gwenan Gibbard a Menna […]

 • [YsgolLlanhari]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:35 am

  Ysgol Llanhari @YsgolLlanhari    [ @TafodElai] Ewch amdani! instagram.com/cymraegllanhar…

 • [CreigiauABC]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:33 am

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Pharoaid a Brenhinesau'r Aifft yn arddangos eu gemwaith hardd yn Nosbarth 2! […]

 • [STEMGYG]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:32 am

  STEM Ysgol Gwaelod y Garth @STEMGYG    [ @TafodElai] Ymchwiliadau dŵr yn ein pod STEM newydd. Faint o ddwr sy’n […]

 • [gwaelod]
  on Ionawr 17, 2022 at 8:50 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Yr wythnos hon cafodd 1C hwyl yn cymysgu lliwiau a dysgu enwau siapiau 3D. […]

 • [DGwennol]
  on Ionawr 17, 2022 at 8:49 am

  DosbarthGwennol @DGwennol    [ @TafodElai] Gêm cyfesurynnau i orffen wythnos brysur! A coordinates game to end a busy […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

Cerdded 2012 – 2014

27 Mehefin 2012 Bwlch Ton Pentre  7.2 milltir

25 Mehefin 2013 Aberogwr

23 Gorffennaf 2013 Llanwynno 9.4 milltir

20 Mehefin 2014 Machen 8.5milltir

5 Medi 2014 Penyfan – Rowland, Wynne, Penri  8.5 milltir heriol