Alpha

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

ETFs & Portfolio Strategy Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

Stock Market Wire UK Market News from Stock Market Wire

Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Hidiwch befo …
  on Tachwedd 20, 2020 at 3:07 pm

  Ydi mae’n flêr. Mae’n llanast. Randibŵ yn Rhif 10. Ymadawiad Dominic. Helynt Priti. Gorfod benthyca’r miliynau. Covid, Covid, Covid … Ond na phoenwch. Dyma Boris, o’i ymneilltuad, â newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i ddwy garfan ei gefnogwyr, (a) ei gymrodyr Etonaidd a (b) ei gyfeillion newydd, y cyn-Lafurwyr sydd wedi

 • Yn newydd gan Ddalen Newydd
  on Tachwedd 15, 2020 at 3:56 pm

  CYFROLAU CENEDL 13Galw’n ÔlDeuddeg Bardd o Ddechrau’r Ugeinfed Ganrif ‘N’ ad fi’n Ango’ oedd enw’r gyfrol hon i fod, ond pan oedd mewn proflenni dyma glywed fod cyfrol arall o’r un enw newydd ymddangos! Galw’n  Ôl felly, ond cadw llun y blodyn glas ar y clawr. Detholiad newydd sydd yma o waith beirdd a ganai dros drothwy’r ugeinfed ganrif

 • Canolog
  on Tachwedd 8, 2020 at 12:35 pm

  Er mwyn popeth darllenwch flog Craig Murray heddiw, a’r ymatebion. Mae hyn yn ganolog i bob trafodaeth ar annibyniaeth a phopeth cysylltiedig.

 • Pa fath ddyfodol niwclear ?
  on Tachwedd 6, 2020 at 10:47 am

  Mae ad-drefnu a thoriadau ym Mhrifysgol Bangor wedi peri codi tipyn o aeliau yn ddiweddar ac wedi ysgogi ambell alwad gyhoeddus. Ond beth am y canlynol? Er nad oes gennyf, yn dechnegol, unrhyw gysylltiad â’r Brifysgol a ddaeth i fodolaeth dan siarter newydd yn 2007, mae’n amlwg fod honno’n dal i’m hystyried yn ‘alumnus’, a

 • Od … ac nid mor od
  on Hydref 30, 2020 at 1:57 pm

  Rhyfedd, ar yr olwg gyntaf, oedd diarddel Corbyn gan ei blaid ddoe. Yr achos mawr diwethaf o beth fel hyn oedd diarddel Aneurin Bevan am gyfnod, ganol y 1950au. Gellir deall y rheswm am hynny: ofn iddo ddod yn arweinydd. Ond Dyma Corbyn wedi bod yn arweinydd, wedi cael ei gyfle, wedi colli mewn etholiad.

 • Hei hei, be ’di hyn ?
  on Hydref 28, 2020 at 5:26 pm

  Ar draws pob peth … Digwydd edrych ar Hysbysfwrdd Swyddi Cymru. Mae angen Cyfarwyddwr ar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth. Iawn. Ond gwelaf mai’r corff sy’n hysbysebu yw Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ers pa bryd mae’r Ganolfan yn un o sefydliadau’r brifysgol hon?

 • Dychryn !
  on Hydref 26, 2020 at 10:14 pm

  Cefais sioc y diwrnod o’r blaen. Pori yn rhifyn Hydref The Oldie a chael fy mod yn cytuno i fesur helaeth â dyn sydd wedi fy ngyrru i dop y caets fwy nag unwaith yn y gorffennol. Y colofnydd Roger Lewis yw hwn. (Efallai fod rhai ohonoch wedi darllen fy erthygl yn Nhraethodydd Ebrill. A

 • Ai rhyfygus Mr. Reckless ?
  on Hydref 22, 2020 at 9:17 pm

  Awdur gwadd heddiw, Gethin Jones Gan y gwirion y ceir y gwir yn aml yng Nghymru ac enghraifft o hynny yr wythnos yma yw sylwadau aelod UKIP / Brexit / Plaid Diddymu’r Cynlleied, Mark Reckless. Mae’r rhan fwyaf o’i bwyntiau yn gwneud synnwyr ac yn hollol amlwg. Beth am fynd drwyddynt fesul un? ● Dywedodd

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [gwaelod]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:04 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Mae dosbarth 2C wedi bod yn dysgu am draddodiadau Diwali 🪔🎇🕉🎆 2C […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:04 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Mae ein Llysgenhadon Gwych a Blwyddyn 6 wedi bod yn brysur yn creu […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:04 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Diolch i Brooke, Harri a Esmay am gynhyrchu yr iMovie #FiYwFi […]

 • [gwaelod]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:01 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Wythnos ddiddorol yn dysgu am blastig a’u effaith ar ein planed a dyfodol. […]

 • [PsnYsgol]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:01 am

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Disgyblion Y Tai Crwn yn cymryd rhan yng ngwasanaeth rhithiol am […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Tachwedd 22, 2020 at 10:00 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Lluserni geiriau Blwyddyn 2. Year 2 have created word lanterns this week. […]

 • [PsnYsgol]
  on Tachwedd 16, 2020 at 8:57 am

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Cân yr Wythnos! Mwynhewch! Côr Glanaethwy | O Gymru […]

 • [ClwbG]
  on Tachwedd 16, 2020 at 8:56 am

  Clwb Gemau Menter Iaith @ClwbG    [ @TafodElai] Clwb Gemau yn dechrau Dydd Mercher yma am 4. Mor gyfroes i ddechrau'r […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

Newyddion Ariannol

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

Stock Market Wire UK Market News from Stock Market Wire

What Investment Investment for retirement

.

Money | This is Money Your complete guide to personal finance and investing with news, predictions, advice, guides and opinion from the financial website of the year.

BBC News - Home BBC News - Home

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

Cerdded 2012 – 2014

27 Mehefin 2012 Bwlch Ton Pentre  7.2 milltir

25 Mehefin 2013 Aberogwr

23 Gorffennaf 2013 Llanwynno 9.4 milltir

20 Mehefin 2014 Machen 8.5milltir

5 Medi 2014 Penyfan – Rowland, Wynne, Penri  8.5 milltir heriol