Alpha

All Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

ETFs & Portfolio Strategy Articles on Seeking Alpha © seekingalpha.com. Use of this feed is limited to personal, non-commercial use and is governed by Seeking Alpha's Terms of Use (https://seekingalpha.com/page/terms-of-use). Publishing this feed for public or commercial use and/or misrepresentation by a third party is prohibited.

CityAM London's Business Newspaper

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

  Feed has no items.

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

  dim ffrwd

Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Feirdd, sefwch yn y bwlch !
  by glynadda on Mawrth 17, 2023 at 8:28 pm

  Streiciau a sôn am streiciau, a hynny am resymau hollol ddealladwy hefyd y dyddiau hyn. Streic arall? Beth amdani, feirdd a phrydyddion Cymru? Newydd glywed am benderfyniad awdurdodau Eisteddfod Llangollen i ‘gydweithio â bardd’ er mwyn cael arwyddair newydd yn lle cwpled T. Gwynn Jones. Feirdd, sefwch yn y bwlch. Peidiwch â gwneud dim i

 • Camgymeriad William Morgan
  by glynadda on Mawrth 14, 2023 at 8:55 pm

  Clywed fod awdurdodau Eisteddfod Llangollen yn mynd i ystyried cwestiwn aruthrol o bwysig fory, sef a ddylid newid geiriau T. Gwynn (wps!) Jones o fewn arwyddair yr ŵyl, ‘Byd gwyn fydd byd a gano …’. Yr hen William Morgan wedi ei methu hi welwch-chi, ac mae’n hen bryd diwygio’r bumed bennod yna o Fathew: Neis

 • Datgan Teyrngarwch
  by glynadda on Mawrth 9, 2023 at 12:20 pm

  Darllen fod yna gyfarfod pwysig ofnadwy’n cael ei gynnal heddiw yn neuadd ddawns Palas Buckingham. Mae’r brenin wedi gwahodd saith ar hugain o sefydliadau a chyrff cyhoeddus, ‘cyrff breintiedig’ (privileged bodies) yn ôl y disgrifiad swyddogol, i gyflwyno ‘anerchiad teyrngar’ i ben y wladwriaeth yn bersonol (loyal address to the sovereign in person), ac i

 • Ys gwn i …?
  by glynadda on Mawrth 6, 2023 at 9:32 pm

  Wn i fawr o hanes y Gynhadled Wanwyn sy newydd ddod i ben, ond mi glywais am yr alwad am i’n Gweinidog Iechyd gael yr hwi. Dyma enghraifft o ‘fynd trwy’r mosiwns’, galwad a wnaed gan wybod yn iawn na chaiff ei gwrando. Yr oedd pethau ffitiach, h.y. nes adref, y gallasai’r cynadleddwyr eu gwneud.

 • Eneiniad
  by glynadda on Mawrth 4, 2023 at 10:04 pm

  Y newyddion drwg yn dymchwel am ein pennau o bob cyfeiriad – rhyfeloedd a sôn am ryfeloedd, cynhesu byd-eang, ambiwlansys ar streic, tomatos yn mynd yn brin, y Cymry’n mynd yn brinnach … Ond hwrê, diolch byth, dyma rywbeth i godi’n calonnau y Gwanwyn oer hwn! Na phoenwn felly, mae’r olew sanctaidd yn barod ar

 • Dau gwestiwn at ddydd ein nawddsant
  by glynadda on Chwefror 27, 2023 at 11:42 am

  Gŵyl Ddewi ddydd Mercher. Tybed pa neges obeithiol, pa oleuni ar ein cyflwr, fydd gan y siaradwyr eleni? Dyma ddau gwestiwn i’r areithwyr, y sylwebyddion oll a’r cyfryngau hefyd, feddwl amdanynt. Rwyf wedi codi’r cwestiwn hwn o’r blaen, 6 a 9 Rhagfyr y llynedd. Hyd yma nid oes neb ohonoch wedi cynnig ateb.

 • Dau ymddiswyddiad
  by glynadda on Chwefror 19, 2023 at 12:11 pm

  Tebyg na ddylai newydd mawr yr wythnos ddiwethaf fynd heibio heb i’r hen flog ddweud rhywbeth. Digwydd clywed ‘Any Questions’ wnes i ddoe, gyda’i groesdoriad arferol o farnau adain-dde. Tri o’r panelwyr yn hollol sicr o ddau beth: (a) fod popeth yn yr Alban wedi dirywio’n echrydus ‘under Sturgeon’ fel y byddan nhw’n hoffi dweud;

 • Y gwir argyfwng
  by glynadda on Chwefror 17, 2023 at 12:26 pm

  Yfory ym Machynlleth fe fydd cynhadledd genedlaethol ar fater ‘Yr Argyfwng Tai’. Ni allaf fynd yno i ddweud wrth y cynadleddwyr y peth amlwg. Ys gwn-i a fydd rhywun yno’n ei ddweud? Y peth amlwg hwnnw? Gormod o dai sydd yng Nghymru, a dim digon o Gymry i’w meddiannu. Un ateb bach bach, fel yr

  Feed has no items.

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddydau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [YGGTonyrefail]
  on Mawrth 18, 2023 at 10:41 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Blwyddyn 3 yn cefnogi Diwrnod Trwynau Coch @comicrelief @comicreliefsch […]

 • [CreigiauABC]
  on Mawrth 18, 2023 at 10:41 am

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Mwynhaodd Dosbarth 5 sesiwn gwych o griced heddiw. Daeth hyfforddwyr o glwb […]

 • [PsnYsgol]
  on Mawrth 18, 2023 at 10:40 am

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Dosbarth Ynysangharad yn mwynhau sesiwn Gwyddoniaeth gyda […]

 • [GarthOlwg_Canol]
  on Mawrth 18, 2023 at 10:40 am

  Ysgol Ganol Garth Olwg @GarthOlwg_Canol    [ @TafodElai] Diolch yn fawr i Gapteiniaid Cymraeg yr wythnos hon am hybu'r […]

 • [MenterIaithRhCT]
  on Mawrth 18, 2023 at 10:40 am

  Menter Iaith Rhondda Cynon Taf @MenterIaithRhCT    [ @TafodElai] Cyfarfod cyhoeddus cyntaf #steddfod2024. Mae’r gwaith […]

 • [STEMGYG]
  on Mawrth 18, 2023 at 10:40 am

  STEM Ysgol Gwaelod y Garth @STEMGYG    [ @TafodElai] Mae 3C wedi bod yn brysur yn trefnu a grwpio darnau o blastig […]

 • [MenterIaithRhCT]
  on Mawrth 18, 2023 at 10:39 am

  Menter Iaith Rhondda Cynon Taf @MenterIaithRhCT    [ @TafodElai] Diolch @InterlinkRCT am y gwahoddiad i siarad yn […]

 • [gwaelod]
  on Mawrth 18, 2023 at 10:38 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Wythnos brysur yn 1C! Ymweliad â Chastell Caerdydd, braslunio llun o’r […]

Bro360 Cynllun Golwg i ddatblygu rhwydwaith o wefannau bro

  Feed has no items.

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

Cerdded 2012 – 2014

27 Mehefin 2012 Bwlch Ton Pentre  7.2 milltir

25 Mehefin 2013 Aberogwr

23 Gorffennaf 2013 Llanwynno 9.4 milltir

20 Mehefin 2014 Machen 8.5milltir

5 Medi 2014 Penyfan – Rowland, Wynne, Penri  8.5 milltir heriol