Newyddion Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [MenterIaithRhCT]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:37 am

  Menter Iaith Rhondda Cynon Taf @MenterIaithRhCT    [ @TafodElai] Ar 18 Ionawr 1884, arestiwyd #DrWilliamPrice am geisio […]

 • [ApMagiAnn]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:35 am

  Magi Ann @ApMagiAnn    [ @TafodElai] Edrych 'mlaen i helpu fy ffrind Mr Urdd i dorri record byd wythnos nesa! Beth am i […]

 • [YWAWR]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:35 am

  Merched y Wawr @YWAWR    [ @TafodElai] Beth am ymuno a ni noson Santes Dwynwen yng nghmwni Gwenan Gibbard a Menna […]

 • [YsgolLlanhari]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:35 am

  Ysgol Llanhari @YsgolLlanhari    [ @TafodElai] Ewch amdani! instagram.com/cymraegllanhar…

 • [CreigiauABC]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:33 am

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Pharoaid a Brenhinesau'r Aifft yn arddangos eu gemwaith hardd yn Nosbarth 2! […]

 • [STEMGYG]
  on Ionawr 19, 2022 at 9:32 am

  STEM Ysgol Gwaelod y Garth @STEMGYG    [ @TafodElai] Ymchwiliadau dŵr yn ein pod STEM newydd. Faint o ddwr sy’n […]

 • [gwaelod]
  on Ionawr 17, 2022 at 8:50 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Yr wythnos hon cafodd 1C hwyl yn cymysgu lliwiau a dysgu enwau siapiau 3D. […]

 • [DGwennol]
  on Ionawr 17, 2022 at 8:49 am

  DosbarthGwennol @DGwennol    [ @TafodElai] Gêm cyfesurynnau i orffen wythnos brysur! A coordinates game to end a busy […]

.

Y Cymro Llais Annibynnol i Gymru

Trydar - NewyddionS4C
21:40 23/01/2022
17:28 23/01/2022 Linc
Galwadau i gael yr un pwerau â'r Alban i elwa o ddatblygu tir sydd yn berchen i'r Frenhines. pic.twitter.com/kIywafGdKh;
14:15 23/01/2022 Linc
Bydd y cockapoo, 11 wythnos oed, yn adeiladu perthynas gyda’r gymuned ac i gefnogi lles swyddogion a staff. Mwy yma: newyddion.s4c.cymru/article/5839 pic.twitter.com/Hg1wTC1UAO;
10:37 23/01/2022 Linc
Mwy am y stori yma. 👇 newyddion.s4c.cymru/article/5829;
09:25 23/01/2022 Linc
Er bod Fairfax Academy wedi'i lleoli yn Sutton Coldfield mae disgyblion wedi cystadlu yn Eisteddfodau'r ysgol ers 1961. pic.twitter.com/D3lD3VlymH;
19:07 22/01/2022 Linc
Wedi i gyfyngiadau Covid 19 gael eu llacio, roedd miloedd wedi gwylio Abertawe yn chwarae adre, ac roedd Porthmadog yn croesawu Blaenau Ffestiniog - gyda'r cefnogwyr cartref yn dathlu. pic.twitter.com/KIbcOq4F4A;
10:06 22/01/2022 Linc
Mae aelodau o staff graeanu Cyngor Sir Gâr wedi atal eu bwriad i weithredu yn ddiwydiannol am y tro yn sgil cynnig newydd gan yr awdurdod. Mwy yma: bbc.in/3GSsKnH;
09:33 22/01/2022 Linc
Mae dysgwyr gyrru drwy Gymru yn disgwyl hyd at 10 mis am brawf gyda rhai yn teithio cannoedd o filltiroedd ac yn mynd dros y ffin i Loegr i gael prawf. Mwy yma:bbc.in/3KwOIii;
19:09 21/01/2022 Linc
‘Mae’n rhan o fy mywyd, fi’n ysu i ddod 'nôl' Wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio, mae cefnogwyr chwaraeon ar draws Cymru yn edrych ymlaen at wylio gemau byw unwaith eto. pic.twitter.com/Baw387P6JX;
17:41 21/01/2022 Linc
Roedd Marc Winston Roberts yn 52 oed ac yn dod o ardal Amlwch, Ynys Môn. newyddion.s4c.cymru/article/5804;