Newyddion Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddydau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg

BBC Cymru Fyw BBC Cymru Fyw - Cymru Fyw

barn.cymru

 • Troseddau Neil Foden – risgiau posibl yr adolygiad
  by bedwyr on Mehefin 1, 2024 at 7:39 pm

  Darllen am ddimMae Cymru wedi gweld enghreifftiau difrifol o gam-drin plant yn ei hanes diweddar. Cofiwn am ymchwiliad Waterhouse i achosion o gam-drin plant mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru […]

 • Problemau prifysgolion
  by bedwyr on Mehefin 1, 2024 at 7:37 pm

  Darllen am ddimAr ôl blynyddoedd o ddibynnu ar ffioedd dysgu myfyrwyr rhyngwladol i wneud iawn am ddiffygion ariannu, mae prifysgolion Cymru mewn twll a diswyddiadau anochel ar y gorwel. Do, bu ryw […]

 • Dyn ’ta arth?
  by bedwyr on Mehefin 1, 2024 at 7:35 pm

  ColofnyddFyddai hi’n well ganddoch chi fod ar eich pen eich hun mewn coedwig efo arth ’ta efo dyn? Dyna oedd y cwestiwn ofynnwyd i ferched mewn fideo ar TikTok a ledodd fel tân gwyllt ar ôl […]

 • Adolygiad o albwm newydd Eden
  by bedwyr on Mehefin 1, 2024 at 7:33 pm

  CerddYn achlysurol, daw albwm allan sy’n ddigon poblogaidd i blesio’r rhieni yn ogystal â’u plant: Wyneb Dros Dro gan Gwyneth Glyn; Shampŵ gan Bando; Sombreros yn y Glaw gan Anweledig ac enwi […]

 • Dathlu perthyn mewn paent a phwyth – holi Catrin Williams
  by bedwyr on Mehefin 1, 2024 at 7:32 pm

  CelfUn o bedwar o blant a fagwyd ar fferm fynyddig yng Nghefnddwysarn ym mhlwyf Penllyn yw Catrin Williams. Er bod pob un o’r pedwar wedi astudio Celf Safon Uwch, Catrin yn unig a aeth ymlaen i […]

 • Neges rymus y dwrn pren
  by bedwyr on Mehefin 1, 2024 at 7:31 pm

  Cymuned‘Dim cyfiawnder. Dim heddwch.’ Dyna arwyddair arddangosfa symudol newydd sy’n cynnwys straeon actifyddion a fu, ac sy’n parhau i fod, yn rhan o’r ymgyrch Mae Bywydau Du o Bwys (Black […]

 • Heddlua 1969
  by bedwyr on Mehefin 1, 2024 at 7:28 pm

  YmgyrchuY dydd o’r blaen, roedd fy nghyfaill O.P. Huws o Ddyffryn Nantlle yn sôn wrthyf am ei atgofion am y tri mis a arweiniodd at arwisgo darpar frenin Lloegr yng Nghastell Caernarfon yng […]

 • Myned yn iau wrth fyned yn hŷn
  by bedwyr on Mehefin 1, 2024 at 7:26 pm

  Catrin sy'n dweudMae ‘Botox’ ac effaith y ‘gwaith’ ar olwg hon a’r llall yn bynciau na fyddent wedi bod ar gyfyl fy sgwrs i a’m cyfoedion benywaidd ddau ddegawd yn ôl, ond erbyn hyn […]

.

Y Cymro Llais Annibynnol i Gymru


Deprecated: Creation of dynamic property tmhOAuth::$buffer is deprecated in /homepages/45/d380962634/htdocs/hendre/ffrydrau/tweetledee/tldlib/tmhOAuth.php on line 29

Deprecated: Creation of dynamic property tmhOAuth::$config is deprecated in /homepages/45/d380962634/htdocs/hendre/ffrydrau/tweetledee/tldlib/tmhOAuth.php on line 38

Deprecated: Creation of dynamic property tmhOAuth::$request_settings is deprecated in /homepages/45/d380962634/htdocs/hendre/ffrydrau/tweetledee/tldlib/tmhOAuth.php on line 98
Trydar - NewyddionS4C
20:30 13/06/2024
22:08 22/05/2023 Linc
Mae’r heddlu wedi dweud bod 'anrhefn' ar stryd yng Nghaerdydd yn dilyn gwrthdrawiad car difrifol ddydd Llun. newyddion.s4c.cymru/article/14475;
21:17 22/05/2023 Linc
Mae Aleighcia gafodd ei magu yng Nghaerdydd, wedi profi sylwadau hiliol yn sgil lliw ei chroen gan gynnwys “You’re not Welsh, you’re too black to be Welsh...”. newyddion.s4c.cymru/article/14404;
19:55 22/05/2023 Linc
"Mae Llundain yn ddinas wych i fyw - mae'n rhywle y dylem i gyd fod yn falch i'w alw'n gartref." Mae'r Aelod o'r Senedd, Natasha Asghar wedi cyhoeddi ei bod hi wedi cyflwyno cais i fod yn ymgeisydd y Ceidwadwyr ar gyfer rôl Maer Llundain. newyddion.s4c.cymru/article/14473;
18:44 22/05/2023 Linc
Llongyfarchiadau mawr i'r hanner cant a fydd yn cael eu hurddo i'r Orsedd eleni, yn eu plith Anwen Butten a Gwyn Mowll 👏 pic.twitter.com/vV9TGqNrYZ;
18:12 22/05/2023 Linc
Cyhoeddodd Heddlu Gwent eu bod yn trin marwolaeth bachgen blwydd oed yng Nghwmbrân fel un 'heb esboniad' newyddion.s4c.cymru/article/14472;
17:01 22/05/2023 Linc
Yng nghanol gwrthwynebiad chwyrn, mae Mesur Streicio Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cael ei drafod unwaith eto yn Senedd San Steffan nos Lun. Byddai'r ddeddf yn gwarchod bywydau drwy sicrhau bod lefel o wasanaethau cyhoeddus adeg streiciau, medd y Ceidwadwyr. pic.twitter.com/j7EWUNgpvN;
15:53 22/05/2023 Linc
Mae un o ddisgynyddion David Lloyd George yn sefyll etholiad am le yn Nhŷ’r Arglwyddi. newyddion.s4c.cymru/article/14466;
14:29 22/05/2023 Linc
Mae heddlu sy’n ymchwilio i ddiflaniad Madeleine McCann yn bwriadu chwilio cronfa ddŵr ym Mhortiwgal. newyddion.s4c.cymru/article/14470;
13:44 22/05/2023 Linc
Roedd Heddlu'r Gogledd wedi cyflwyno gorchymyn gwasgaru ar ôl i yrwyr ymgynnull ar draeth ym Morfa Bychan ger Porthmadog. newyddion.s4c.cymru/article/14462;

 

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [CreaSionCartoon]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:17 am

  Siôn Tomos Owen @CreaSionCartoon    [ @TafodElai] Y cofeb gorffenedig! Yr hen bont gyda’r tyllau eiconig yn dal pabi […]

 • [DosbarthBarcud]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:16 am

  Barcud @DosbarthBarcud    [ @TafodElai] Noswaith dda o Langrannog. pic.twitter.com/gNzAofCQTk

 • [urddmg]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:16 am

  Urdd Morgannwg Ganol @urddmg    [ @TafodElai] Diwrnod prysur gyda plant Garth Olwg isaf yn cymryd rhan mewn […]

 • [gwaelod]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:15 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] 2E are very excited to be in our new classroom. Lots of unpacking still to do! […]

 • [CreigiauABC]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:15 am

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau i aelodau’r Criw Cymraeg am gynnal dau wasanaeth arbennig yn […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Ebrill 20, 2023 at 8:15 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Braf oedd croesawu rhieni Bl1 a 2 i’r ysgol heddiw i ddysgu am brosiect […]

 • [urddmg]
  on Ebrill 13, 2023 at 5:22 pm

  Urdd Morgannwg Ganol @urddmg    [ @TafodElai] Diolch am wyliau Pasg anhygoel ym Morgannwg Ganol! Wedi atodi poster o’m […]

 • [PsnYsgol]
  on Ebrill 13, 2023 at 5:22 pm

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Diolch Ffrindiau ac #ISG am ein wyau Pasg! pic.twitter.com/n9KIU5mCey