Newyddion Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [YsgolLlanhari]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:30 pm

  Ysgol Llanhari @YsgolLlanhari    [ @TafodElai] Cefnogi Cymru a chefnogi elusen Felindre heddiw! Supporting Wales and […]

 • [gwaelod]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:30 pm

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Mae 4C wedi bod yn ymchwilio i gystadleuaeth pêl-droed yr Ewros, darganfod am […]

 • [GwionGwiwer]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:29 pm

  GwionGwiwer @GwionGwiwer    [ @TafodElai] Cyffro mawr bore ‘ma…mae ymwelydd wedi bod i’r dosbarth!🔍🦕🦖 […]

 • [CreigiauABC]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:26 pm

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Criw Coch D2 - Gwisgo Coch i Gymru ac i Felindre. #velindre #felindre #cefnogi […]

 • [YGGCastellau]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  Ysgol Castellau @YGGCastellau    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau enfawr i'r dysgwyr disglair yma am ennill wobr Aur 4 […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Diolch yn fawr i Mr Davies am ddod i’r ysgol i rhoi hyfforddiant […]

 • [PsnYsgol]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  Ysgol Pont Siôn Norton @PsnYsgol    [ @TafodElai] Dosbarth Y Tai Crwn yn brysur yn creu cysgodfan ac yn cael llawer o […]

 • [GartholwgLLC]
  on Mehefin 22, 2021 at 6:25 pm

  Canolfan Garth Olwg Centre @GartholwgLLC    [ @TafodElai] Gwilym Bowen Rhys - Gig tu allan! 22/07/21, 19:30, £8 📍 […]

.

Y Cymro Llais Annibynnol i Gymru

Trydar - NewyddionS4C
09:07 23/06/2021
06:04 23/06/2021 Linc
Mae cerddoriaeth wedi bod yn falm i'r enaid dros y flwyddyn ddiwethaf i'r cartref gofal yma yng Nghaernarfon. 🎶 Diolch i'w cerddor preswyl, mae trigolion Bryn Seiont wedi cael parhau gyda'u therapi cerdd drwy gydol y pandemig. pic.twitter.com/T8IM0n7ST3;
20:40 22/06/2021 Linc
"Nawn ni byth weld talent tebyg idda fo" Geiriau Emyr Williams o label recordiau Ankst wrth iddo gofio'r cerddor dylanwadol David R. Edwards o'r band Datblygu, sydd wedi marw'n 56 oed. pic.twitter.com/r2OJKQ8F5K;
20:01 22/06/2021 Linc
A ddylai ysmygu tu allan i fwytai a thafarndai yng Nghymru gael ei wahardd? 🚬 Mae'r farn wedi ei hollti, ond mae'r Comisiynydd Plant yn cefnogi'r galwadau 👇 pic.twitter.com/JMVwUxaoE2;
18:52 22/06/2021 Linc
Mae label recordiau Ankst wedi disgrifio'r cerddor dylanwadol, oedd yn brif leisydd y band Datblygu, fel "unigolyn cariadus, ffyddlon, creadigol, caredig, doniol a doeth". newyddion.s4c.cymru/article/1991;
14:34 22/06/2021 Linc
175 o achosion newydd o Covid-19 wedi eu cadarnhau yng Nghymru heddiw. Bellach, mae 2,239,271 o bobl wedi derbyn dos cyntaf o'r brechlyn, gyda 1,534,373 wedi eu brechu'n llawn yn erbyn Covid-19. Ni chafodd yr un farwolaeth newydd ei chofnodi. pic.twitter.com/nv6pyzGzKR;
11:50 22/06/2021 Linc
Mae diweddariad dyddiol @IechydCyhoeddus Cymru wedi ei gyhoeddi. ➡️ 175 achos newydd ➡️ 0 marwolaeth newydd wedi ei gofnodi ➡️ 215,380 o achosion hyd yma ➡️ 5,572 o farwolaethau ers dechrau'r pandemig twitter.com/IechydCyhoeddu…;
09:14 22/06/2021 Linc
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cadarnhau fod y nifer o farwolaethau o ganlyniad i Covid-19 ar ei lefel isaf ers 11 Medi 2020. newyddion.s4c.cymru/article/1979;
19:02 21/06/2021 Linc
Mae rhannau o'r sector gomedi a cherddoriaeth fyw wedi cael ailagor ddydd Llun, 21 Mehefin. Fe ofynnodd Newyddion S4C i Esyllt Sears, sut effaith mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi ei gael ar gomedïwyr. pic.twitter.com/GwzRdJQ7Pb;
14:45 21/06/2021 Linc
Mae aelod seneddol newydd Chesham ac Amersham, Sarah Green AS, wedi tyngu llw yn Gymraeg yn Nhŷ'r Cyffredin. Yn wreiddiol o Gorwen, mae hi'n cynrychioli'r Democratiaid Rhyddfrydol, a gipiodd y sedd oddi wrth y Ceidwadwyr mewn isetholiad ddydd Iau diwethaf. pic.twitter.com/SugCcWzBMh;