Newyddion Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [cerddllanhari]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:05 am

  Adran Gerdd Ysgol Llanhari @cerddllanhari    [ @TafodElai] Tocynnau ar werth! Dilynwch cyfarwyddiadau ar Classcharts ar […]

 • [gwaelod]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:05 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau am ennill cystadleuaeth dylunio ein Stryd STEM. Edrychwn […]

 • [CreigiauABC]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:04 am

  Creigiau @CreigiauABC    [ @TafodElai] Dosbarth Derbyn wedi mwynhau Sioe Nadolig Cyw â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig […]

 • [CymraegLlanhari]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:03 am

  Cymraeg Llanhari @CymraegLlanhari    [ @TafodElai] Rhagfyr y 1af - allwn ni ddechrau dathlu’r Nadolig? Gallwn siwr! […]

 • [MenterIaithRhCT]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:03 am

  Menter Iaith Rhondda Cynon Taf @MenterIaithRhCT    [ @TafodElai] Noson gwych ym Marchnad Aberdâr neithiwr! Edrych […]

 • [gwaelod]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:03 am

  Gwaelod y Garth @gwaelod    [ @TafodElai] Diwrnod prysur yn chwarae Pêl-rwyd yng nghystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd. Da […]

 • [garth_olwg]
  on Rhagfyr 2, 2022 at 8:02 am

  Ysgol Garth Olwg @garth_olwg    [ @TafodElai] Senedd Ysgol wedi mwynhau ymweliad â Senedd Cymru heddiw. Meant wedi codi […]

 • [TE_Prifathro]
  on Tachwedd 29, 2022 at 8:43 am

  Trystan Edwards @TE_Prifathro    [ @TafodElai] Diolch yn fawr iawn i @rhodrill @NewyddionS4C @BBC am gynnal sesiwn holi […]

.

Y Cymro Llais Annibynnol i Gymru

Trydar - NewyddionS4C
03:10 08/12/2022
18:37 07/12/2022 Linc
Mae cyn-brif weinidog Cymru @AMCarwyn wedi dweud ei fod yn derbyn rhywfaint o'r cyfrifoldeb am y cwymp yn nifer y siaradwyr Cymraeg dros y ddegawd ddiwethaf, yn dilyn cyhoeddi canlyniadau "siomedig" y Cyfrifiad. pic.twitter.com/ZCcc4pUtd0;
18:23 07/12/2022 Linc
Diwedd y gân yw'r geiniog? Mae dros 20,000 o bobl wedi arwyddo deiseb i wrthwynebu cynllun Cyngor Caerdydd i drosglwyddo cyfrifoldeb am Neuadd Dewi Sant i gwmni preifat. 👉 newyddion.s4c.cymru/article/11400 pic.twitter.com/XfNmlUvIOL;
16:25 07/12/2022 Linc
'Codi ymwybyddiaeth, nid codi bwganod.' Sut mae athrawon a rhieni cylch meithrin yn teimlo am ymlediad Strep A? pic.twitter.com/VXgVGhVEDU;
08:21 07/12/2022 Linc
Mae cyn-is-bostfeistr a gollodd ei sedd ar Gyngor Ynys Môn wedi cael ei anrhydeddu gan y sir,16 mlynedd ar ôl iddo gael ei garcharu ar gam. pic.twitter.com/9fl7Z6Adw1;
08:00 07/12/2022 Linc
Daw’r drafodaeth yn sgil ymgyrch Leeanne Bartley, a gollodd ei mab, Mark, wedi iddo neidio i ddŵr oer yn 2018. newyddion.s4c.cymru/article/11382;
07:42 07/12/2022 Linc
Yn ôl adroddiad newydd, mae rhaid ystyried rhoi mwy o bwerau i’r Senedd, troi’r DU yn wladwriaeth ffederal neu Gymru annibynnol. newyddion.s4c.cymru/article/11384;
07:20 07/12/2022 Linc
Gobeithio eich bod yn llwyddo i gadw’n ddigon cynnes 🥶🥶 newyddion.s4c.cymru/article/11383;
18:35 06/12/2022 Linc
Yn Sir Gaerfyrddin mae'r cwymp mwyaf yn y ganran sy'n siarad Cymraeg. Mae disgyblion Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth yn siomedig pic.twitter.com/rE6H2BMj0S;
16:35 06/12/2022 Linc
Yn ôl Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg, mae canlyniadau'r Cyfrifiad am yr iaith yn 'siomedig.' pic.twitter.com/7h8dd8O3tq;