Newyddion Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [GwyddoniaethLl1]
  on Medi 10, 2021 at 7:14 am

  Gwyddoniaeth Llanhari @GwyddoniaethLl1    [ @TafodElai] Braf i weld y cyffro unwaith eto wrth i flwyddyn 8 arbrofi gyda […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Medi 10, 2021 at 7:14 am

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Blwyddyn 5 a 6 yn ôl yn yr ysgol! Years 5 and 6 back in school! […]

 • [DosDrudwy]
  on Medi 7, 2021 at 1:21 pm

  Dosbarth Drudwy @DosDrudwy    [ @TafodElai] Diwrnod o hwyl, chwarae a chwerthin! A day full of laughter, play and lots […]

 • [astudastud]
  on Medi 7, 2021 at 1:21 pm

  Astud @astudastud    [ @TafodElai] Wrth i’r gwyliau haf ddod i ben, Linda Griffiths sy’n cyflwyno rhaglen arbennig […]

 • [YsgolLlanhari]
  on Medi 5, 2021 at 3:00 pm

  Ysgol Llanhari @YsgolLlanhari    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau enfawr i ti @AledDavies2012, mae #teulullanhari mor […]

 • [MenterIaithRhCT]
  on Medi 2, 2021 at 6:22 pm

  Menter Iaith Rhondda Cynon Taf @MenterIaithRhCT    [ @TafodElai] Edrych am syniadau #anrhegion i ffrindiau a theulu? […]

 • [YWawrdeddwyrain]
  on Medi 2, 2021 at 6:21 pm

  Merched y Wawr Rhanbarth De-Ddwyrain a De Powys @YWawrdeddwyrain    [ @TafodElai] Allan heddiw! ⁦@MyWCaerdydd⁩ […]

 • [garth_olwg]
  on Medi 2, 2021 at 6:20 pm

  Ysgol Garth Olwg @garth_olwg    [ @TafodElai] Balch iawn ohonot ti Megan! Gêm agos 1-1! Very proud of you Megan and a […]

.

Y Cymro Llais Annibynnol i Gymru

Trydar - NewyddionS4C
23:21 20/09/2021
17:04 20/09/2021 Linc
"Mae sbel cyn Nadolig, gall lot ddigwydd o nawr cyn y Nadolig yn bositif neu'n negyddol." Ar ôl delio ag effeithiau'r pandemig, prinder cynnyrch a diffyg gweithwyr mae'r argyfwng ynni yn ergyd arall i gwmnïau fel Castell Howell. pic.twitter.com/ih1ETq43wS;
15:36 20/09/2021 Linc
"Bod yn filfeddyg, ti'n gallu cyfathrebu yn y ddwy iaith yn Gymraeg a Saesneg, ma'n hollol bwysig". Mae'r ysgol filfeddygol gyntaf yng Nghymru wedi agor ei drysau i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. 🐄 🐑 pic.twitter.com/JoiMUEIomi;
12:36 20/09/2021 Linc
Mae Dŵr Cymru wedi dod a chynllun i gynnig teithiau antur mewn cerbyd milwrol o amgylch llyn yn Sir Conwy i ben yn dilyn gwrthwynebiad chwyrn. ⬇️ newyddion.s4c.cymru/article/3680;
11:29 20/09/2021 Linc
Roedd y gynhadledd i fod i gael ei chynnal rhwng 5 a 7 Tachwedd yn Llandudno ⬇️ newyddion.s4c.cymru/article/3678;
07:12 20/09/2021 Linc
Dyma’r tro cyntaf i’r gymuned leol gael cyfle i ddweud eu dweud o flaen panel annibynnol sy’n adolygu’r digwyddiadau ⬇️ newyddion.s4c.cymru/article/3672;
06:45 20/09/2021 Linc
Mae Cymro yn rhan o dîm hyfforddi rygbi Gwlad Pwyl – ac yntau ond yn 22 oed 🏉 Mae Osian Edwards o Sir Benfro, wedi bod yn Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru gyda'r garfan ers mis Gorffennaf eleni. Mwy o hanes Osian yma ⬇️ newyddion.s4c.cymru/article/3656 pic.twitter.com/rcjZ3Nb7au;
06:11 20/09/2021 Linc
Mae’r heddlu yn parhau i ymchwilio yn dilyn y digwyddiad yn ardal Stryd Sandon a Stryd Adam a ddigwyddodd ychydig cyn 23:00 nos Sadwrn. newyddion.s4c.cymru/article/3670;
06:10 20/09/2021 Linc
Mae pum cwmni nwy bychan wedi mynd i’r wal yn y pum mis diwethaf, gan adael hanner miliwn o gwsmeriaid angen darparwyr newydd 🏘️ newyddion.s4c.cymru/article/3669;
19:00 19/09/2021 Linc
"Os na bydd digon o garbon deuocsid ar gael, bydd hi ddim yn bosib i gael yr un broses i ddod â'r twrcwn i'r bwrdd." Gyda phrisiau nwy CO2 ar gynnydd, mae rhybudd y gallai cyflenwadau bwyd gael eu heffeithio, gyda phrinder twrcwn adeg y Nadolig yn bosibilrwydd. pic.twitter.com/iF76gGCw7V;