Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Ffordd ryfedd o’i roi
  on Medi 16, 2020 at 11:12 am

  Darllen ar BBC Cymru Fyw y bore ’ma: ‘… dywedodd arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi, bod y penderfyniad yn “newydd siomedig” … ond cafodd ei groesawu gan grŵp gwrth-niwclear Pobol Atal Wylfa B …’. Fel yna hefyd Penawdau’r Newyddion am 9.00. Yr OND CAFODD sy’n fy nharo i’n od. Onid A CHAFODD ddylai fod? Rhag

 • Plant Gwener
  on Medi 14, 2020 at 9:05 pm

  Bywyd ar y blaned Gwener? Oes siŵr iawn, fel y cofia pawb ohonom a ddarllenodd rifynnau cyntaf Eagle tua 1950. Yr oedd yno bobl, ac fe’u rhennid yn Ddiriaid a Dedwydd. Yn hanner gogleddol y blaned trigai’r Treens, creaduriaid sarrug, dinistriol, tebyg iawn i ddynol ryw heblaw am eu lliw gwyrdd; eu brenin oedd y

 • Doniolwch colegol
  on Medi 1, 2020 at 2:00 pm

  Atodiad bach digri yn rhifyn cyfredol Golwg. Mae’n nodi ac yn dathlu un ai “ganmlwyddiant” Prifysgol Abertawe neu ynteu ganmlwyddiant “Prifysgol Abertawe”. Ni waeth ble gosodwn y dyfynodau, ond byddai eu gosod yn ein dwyn ychydig yn nes at gywirdeb ysgolheigaidd. Iawn, rydym yn rhoi 1751 fel blwyddyn sefydlu’r Cymmrodorion, er i’r Anrhydeddus Gymdeithas fod

 • Pennill neu ddau
  on Awst 26, 2020 at 11:38 am

  Dyma ichi bennill: Not in this land alone, But be God’s mercies known, From shore to shore! Lord make the nations see, That men should brothers be, And form one family, The wide world o’er. Ni chenir mo’r pennill hwn yn aml, ond daw o ‘God Save the King’ gan ddangos beth yw’r gerdd honno,

 • Yn fyr iawn heddiw …
  on Awst 20, 2020 at 8:52 pm

  Ar wefan Nation Cymru yn gyfredol mae ysgrif gan awdur llyfr newydd ar berthynas Goronwy Rees â Guy Burgess. A hithau eleni’n ganmlwyddiant geni Harri Webb, dyma ysgogiad i ddarllen eto ysgrif Harri ‘Has Goronwy Rees a Future?’, yn y gyfrol A Militant Muse, golygwyd gan Meic Stephens (1998). Dyma sodro Goronwy Rees fel y

 • Enwau gweddus
  on Awst 1, 2020 at 10:32 am

  Mae ‘Ffordd Penrhyn’ yn Y Barri wedi achosi gwewyr meddwl ofnadwy. Hai ati felly i roi enwau mwy gweddus ar rai lleoedd yng Nghymru : Muhammad Ali Deudraeth Mandela Coch Othelloside (sef ‘Yr Ochr’, Llandudno) Ond ow! Bron inni anghofio, enw bedydd yr Arglwydd Penrhyn cyntaf, y perchennog caethion, oedd Richard Pennant. Reit: Cwm Satchmo

 • Pa angen am y blaid hon?
  on Gorffennaf 16, 2020 at 9:10 pm

  Awdur gwadd hediw, Gethin Jones. Yn etholiad nesaf y Cynlleied mae plaid ‘Abolish the Assembly’ yn mynd i sefyll. Y cwestiwn ydi: i be? Mae rhywun yn cymryd mai’r ffernols gwrth-Gymreig, Torïaid y Mewnlifiad a’r Cymry gwellt Llafuraidd sy’n mynd i bleidleisio i’r blaid hon. Ond mae’r Cynlleied eisoes wedi gwneud gwaith y dylai’r bobl

 • Pum stori dda
  on Gorffennaf 12, 2020 at 5:23 pm

  Nifer o straeon da ar y gwefannau newyddion heddiw. (1) GOLWG 360. Cyn-bennaeth MI6 ‘yn falch fod Jeremy Corbyn wedi mynd’ Waw! Dyma ichi syndod! Ar raglen Andrew Marr fe ddywedodd Syr Richard Dearlove, a fu’n ‘M’ un ai cyn neu ar ôl Judi Dench (dydw i ddim yn cofio’n iawn) ‘ei fod e’n croesawu

 • Cip ar weddill rhifyn Medi
  on Awst 27, 2020 at 2:43 pm

  Beirut – ffrwydriad cemegol a gwleidyddol – Pedr JonesHume a Charlton: colli dau arwr – […]

 • Cwmni yn y cyfnod clo
  on Awst 27, 2020 at 2:40 pm

  Adolygiad o Cynan – Drama Bywyd Albert Evans Jones gan Gerwyn Wiliams (Y Lolfa, £19.99, allan […]

 • Man gwyn man draw – tybed?
  on Awst 27, 2020 at 2:37 pm

  Nid pawb gafodd gyfnod clo wrth eu boddau, wrth reswm, ond o’m rhan fy hun teimlaf fod y profiad […]

 • Epynt, Covid a mwy
  on Awst 27, 2020 at 2:35 pm

  CelfAfraid dweud mai profiad gwahanol iawn i’r arfer oedd ymweld â’r Lle Celf eleni, ond roedd […]

 • Ysbryd aroesol
  on Awst 27, 2020 at 2:33 pm

  CerddMae hi bob amser yn sialens adolygu Eisteddfod. Hyd yn oed i’r rhai sy’n carlamu o babell […]

 • Gadael y garej – menter fawr Wil Sam
  on Awst 27, 2020 at 2:31 pm

  Yn 1963 ac yntau dros ei ddeugain oed ac yn dad i ddwy ferch fach, gwerthodd Wil Sam ei garej […]

 • Stormydd Awst ym myd addysg
  on Awst 27, 2020 at 2:29 pm

  Materion y misDwi’n cofio gwylio ffilm rai blynyddoedd yn ôl o’r enw Mission Impossible, a […]

 • Barn ar Gymru – gwersi Awst
  on Awst 27, 2020 at 2:26 pm

  Darllen am ddimWrth graffu arnom o Norwy dros yr haf cafodd yr awdur ddwy wedd wrthgyferbyniol ar […]

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [EistRhondda]
  on Medi 17, 2020 at 6:37 pm

  Eisteddfod Y Rhondda @EistRhondda    [ @TafodElai] Diolch yn fawr i ‘Vintage Gifts, Pentre’ am Gadair Eisteddfod y […]

 • [ChoralFestWales]
  on Medi 17, 2020 at 6:36 pm

  GGRCymru / ICFWales @ChoralFestWales    [ @TafodElai] Dyma @CorGodrerGarth yn perfformio Non Nobis Domine (Rosephanye […]

 • [GarthOlwg_Hyn]
  on Medi 17, 2020 at 6:35 pm

  Ysgol Hŷn Garth Olwg @GarthOlwg_Hyn    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau enfawr i Emily Fullard-Jones o fl 13 am gwblhau […]

 • [BBCCymruFyw]
  on Medi 16, 2020 at 5:44 pm

  BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw    [ @TafodElai] Mae cyfyngiadau newydd yn dod i rym yn Rhondda Cynon Taf ❌ Dim teithio […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Medi 16, 2020 at 5:43 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Yr Adran Iau yn dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr. The junior department […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Medi 15, 2020 at 8:22 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Cafodd Blwyddyn 2 hwyl yn chwilio dail ar gyfer eu gwers gymesuredd heddiw […]

 • [CyngorRhCT]
  on Medi 15, 2020 at 12:36 pm

  Cyngor RhCT @CyngorRhCT    [ @TafodElai] Rhaid i chi lanhau a diheintio arwynebau. Gallai'r Coronafeirws fyw ar […]

 • [YWAWR]
  on Medi 15, 2020 at 9:13 am

  Merched y Wawr @YWAWR    [ @TafodElai] 📜Cant y Penwythnos Dyma ymgais Eluned Davies Scott o gangen Tonysguboriau ar […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice