Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Ffordd ryfedd o’i roi
  on Medi 16, 2020 at 11:12 am

  Darllen ar BBC Cymru Fyw y bore ’ma: ‘… dywedodd arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi, bod y penderfyniad yn “newydd siomedig” … ond cafodd ei groesawu gan grŵp gwrth-niwclear Pobol Atal Wylfa B …’. Fel yna hefyd Penawdau’r Newyddion am 9.00. Yr OND CAFODD sy’n fy nharo i’n od. Onid A CHAFODD ddylai fod? Rhag

 • Plant Gwener
  on Medi 14, 2020 at 9:05 pm

  Bywyd ar y blaned Gwener? Oes siŵr iawn, fel y cofia pawb ohonom a ddarllenodd rifynnau cyntaf Eagle tua 1950. Yr oedd yno bobl, ac fe’u rhennid yn Ddiriaid a Dedwydd. Yn hanner gogleddol y blaned trigai’r Treens, creaduriaid sarrug, dinistriol, tebyg iawn i ddynol ryw heblaw am eu lliw gwyrdd; eu brenin oedd y

 • Doniolwch colegol
  on Medi 1, 2020 at 2:00 pm

  Atodiad bach digri yn rhifyn cyfredol Golwg. Mae’n nodi ac yn dathlu un ai “ganmlwyddiant” Prifysgol Abertawe neu ynteu ganmlwyddiant “Prifysgol Abertawe”. Ni waeth ble gosodwn y dyfynodau, ond byddai eu gosod yn ein dwyn ychydig yn nes at gywirdeb ysgolheigaidd. Iawn, rydym yn rhoi 1751 fel blwyddyn sefydlu’r Cymmrodorion, er i’r Anrhydeddus Gymdeithas fod

 • Pennill neu ddau
  on Awst 26, 2020 at 11:38 am

  Dyma ichi bennill: Not in this land alone, But be God’s mercies known, From shore to shore! Lord make the nations see, That men should brothers be, And form one family, The wide world o’er. Ni chenir mo’r pennill hwn yn aml, ond daw o ‘God Save the King’ gan ddangos beth yw’r gerdd honno,

 • Yn fyr iawn heddiw …
  on Awst 20, 2020 at 8:52 pm

  Ar wefan Nation Cymru yn gyfredol mae ysgrif gan awdur llyfr newydd ar berthynas Goronwy Rees â Guy Burgess. A hithau eleni’n ganmlwyddiant geni Harri Webb, dyma ysgogiad i ddarllen eto ysgrif Harri ‘Has Goronwy Rees a Future?’, yn y gyfrol A Militant Muse, golygwyd gan Meic Stephens (1998). Dyma sodro Goronwy Rees fel y

 • Enwau gweddus
  on Awst 1, 2020 at 10:32 am

  Mae ‘Ffordd Penrhyn’ yn Y Barri wedi achosi gwewyr meddwl ofnadwy. Hai ati felly i roi enwau mwy gweddus ar rai lleoedd yng Nghymru : Muhammad Ali Deudraeth Mandela Coch Othelloside (sef ‘Yr Ochr’, Llandudno) Ond ow! Bron inni anghofio, enw bedydd yr Arglwydd Penrhyn cyntaf, y perchennog caethion, oedd Richard Pennant. Reit: Cwm Satchmo

 • Pa angen am y blaid hon?
  on Gorffennaf 16, 2020 at 9:10 pm

  Awdur gwadd hediw, Gethin Jones. Yn etholiad nesaf y Cynlleied mae plaid ‘Abolish the Assembly’ yn mynd i sefyll. Y cwestiwn ydi: i be? Mae rhywun yn cymryd mai’r ffernols gwrth-Gymreig, Torïaid y Mewnlifiad a’r Cymry gwellt Llafuraidd sy’n mynd i bleidleisio i’r blaid hon. Ond mae’r Cynlleied eisoes wedi gwneud gwaith y dylai’r bobl

 • Pum stori dda
  on Gorffennaf 12, 2020 at 5:23 pm

  Nifer o straeon da ar y gwefannau newyddion heddiw. (1) GOLWG 360. Cyn-bennaeth MI6 ‘yn falch fod Jeremy Corbyn wedi mynd’ Waw! Dyma ichi syndod! Ar raglen Andrew Marr fe ddywedodd Syr Richard Dearlove, a fu’n ‘M’ un ai cyn neu ar ôl Judi Dench (dydw i ddim yn cofio’n iawn) ‘ei fod e’n croesawu

 • Cip ar weddill rhifyn Medi
  on Awst 27, 2020 at 2:43 pm

  Beirut – ffrwydriad cemegol a gwleidyddol – Pedr JonesHume a Charlton: colli dau arwr – […]

 • Cwmni yn y cyfnod clo
  on Awst 27, 2020 at 2:40 pm

  Adolygiad o Cynan – Drama Bywyd Albert Evans Jones gan Gerwyn Wiliams (Y Lolfa, £19.99, allan […]

 • Man gwyn man draw – tybed?
  on Awst 27, 2020 at 2:37 pm

  Nid pawb gafodd gyfnod clo wrth eu boddau, wrth reswm, ond o’m rhan fy hun teimlaf fod y profiad […]

 • Epynt, Covid a mwy
  on Awst 27, 2020 at 2:35 pm

  CelfAfraid dweud mai profiad gwahanol iawn i’r arfer oedd ymweld â’r Lle Celf eleni, ond roedd […]

 • Ysbryd aroesol
  on Awst 27, 2020 at 2:33 pm

  CerddMae hi bob amser yn sialens adolygu Eisteddfod. Hyd yn oed i’r rhai sy’n carlamu o babell […]

 • Gadael y garej – menter fawr Wil Sam
  on Awst 27, 2020 at 2:31 pm

  Yn 1963 ac yntau dros ei ddeugain oed ac yn dad i ddwy ferch fach, gwerthodd Wil Sam ei garej […]

 • Stormydd Awst ym myd addysg
  on Awst 27, 2020 at 2:29 pm

  Materion y misDwi’n cofio gwylio ffilm rai blynyddoedd yn ôl o’r enw Mission Impossible, a […]

 • Barn ar Gymru – gwersi Awst
  on Awst 27, 2020 at 2:26 pm

  Darllen am ddimWrth graffu arnom o Norwy dros yr haf cafodd yr awdur ddwy wedd wrthgyferbyniol ar […]

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [EistRhondda]
  on Medi 17, 2020 at 6:37 pm

  Eisteddfod Y Rhondda @EistRhondda    [ @TafodElai] Diolch yn fawr i ‘Vintage Gifts, Pentre’ am Gadair Eisteddfod y […]

 • [ChoralFestWales]
  on Medi 17, 2020 at 6:36 pm

  GGRCymru / ICFWales @ChoralFestWales    [ @TafodElai] Dyma @CorGodrerGarth yn perfformio Non Nobis Domine (Rosephanye […]

 • [GarthOlwg_Hyn]
  on Medi 17, 2020 at 6:35 pm

  Ysgol Hŷn Garth Olwg @GarthOlwg_Hyn    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau enfawr i Emily Fullard-Jones o fl 13 am gwblhau […]

 • [BBCCymruFyw]
  on Medi 16, 2020 at 5:44 pm

  BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw    [ @TafodElai] Mae cyfyngiadau newydd yn dod i rym yn Rhondda Cynon Taf ❌ Dim teithio […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Medi 16, 2020 at 5:43 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Yr Adran Iau yn dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr. The junior department […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Medi 15, 2020 at 8:22 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Cafodd Blwyddyn 2 hwyl yn chwilio dail ar gyfer eu gwers gymesuredd heddiw […]

 • [CyngorRhCT]
  on Medi 15, 2020 at 12:36 pm

  Cyngor RhCT @CyngorRhCT    [ @TafodElai] Rhaid i chi lanhau a diheintio arwynebau. Gallai'r Coronafeirws fyw ar […]

 • [YWAWR]
  on Medi 15, 2020 at 9:13 am

  Merched y Wawr @YWAWR    [ @TafodElai] 📜Cant y Penwythnos Dyma ymgais Eluned Davies Scott o gangen Tonysguboriau ar […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

2020 Gorffennaf

31 Gorffennaf 2020 – Y Garth, Tonteg a paned – 9.6milltir. Peter, Rowland, Penri, Colin, Rhodri, Dewi, Eifion

24 Gorffennaf 2020 – Rhydlafar a Radyr 8.7milltir. Peter, Rowland, Penri


Fferm Rhydlafar

17 Gorffennaf 2020 – Coed y Gof 8.5 milltir Dewi Rhodri Colin Glyn Rowland Penri

10 Gorffennaf 2020 – Nôl ar y stryd o’r diwedd. 8.5 milltir. Dewi, Peter, Penri

 

Cerdded Cadwgan

18 Medi 2020 – Cwm Rhyddgoed – 10 milltir. Colin Rowland Dewi Penri (Peter)

11 Medi 2020 – Efail Isaf -10 milltir. Colin Rowland Penri Peter Rhodri Dewi Eifion

4 Medi 2020 – Y Garth – 5 milltir  Colin Penri Peter

28 Awst Craig yr Allt  10 milltir   Peter Colin Dewi

21 Awst Castell Coch 8 milltir  – Gwyntog – Glyn Colin Dewi Peter

14 Awst 2020 – Y Fro – 9.5 milltir. Colin, Rowland, Dewi, Penri a Peter

7 Awst 2020 – Y Garth a Caerau Rhiwsaeson – 9.5 milltir  Peter, Penri, Eifion i ddathlu pen-blwydd Colin – mewn gwres llethol

31 Gorffennaf 2020 – Y Garth, Tonteg a paned – 9.6milltir. Peter, Rowland, Penri, Colin, Rhodri, Dewi, Eifion

24 Gorffennaf 2020 – Rhydlafar a Radyr 8.7milltir. Peter, Rowland, Penri


Fferm Rhydlafar

17 Gorffennaf 2020 – Coed y Gof 8.5 milltir Dewi Rhodri Colin Glyn Rowland Penri

10 Gorffennaf 2020 – Nôl ar y stryd o’r diwedd. 8.5 milltir. Dewi, Peter, Penri

 

Bro 360

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

BroAber360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

BroWyddfa360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Caernarfon360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Caron360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Clonc360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

  Dim ffrwd Dyffryn Nantlle

Ogwen360 Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

 

2020 Chwefror a Mawrth – cyn y cloi

20 Mawrth 2020 Covid-19 yn ein cyfyngu. 7 milltir i Efail Isaf. Penri, Dewi, Rowland, Rhodri, Colin, Peter.


Cadw ein pellter

Gorsaf Rheilffordd Efail Isaf

 

13 Mawrth 2020 Ffynnon Taf i Taihirion a Llanilltern. 8.5milltir. Dewi, Rhodri, Glyn, Peter, Colin, Penri


Capel Philadelphia, Taihirion, Llanilltern

 

6 Mawrth 2020 Pontypridd i Porth 8 milltir Rowland, Colin, Eifion, Glyn, Penri

28 Chwefror 2020 Creigiau i Tonysuboriau 4 milltir mewn glaw ofnadwy Penri, Peter, Colin, Rhodri, Eifion

Pwll Broga Creigiau yn gorlifo

21 Chwefror 2020 i dafarn Glyn, Eglwys Newydd 8.7milltir Rhodri, Dewi, Eifion, Colin, Penri, Glyn

7 Chwefror 2020 i Alfred’s, Pontypridd  Rhodri, Rowland, Dewi, Peter, Eifion, Glyn, Colin
Drwy oerfel Mynydd Eglwysilan

 

 

Ionawr 2020

31 Ionawr Abertridwr i’r glaw 5.7 milltir Penri, Eifion, Dewi, Rhodri, Colin, Rowland

24 Ionawr 2020 Meisgyn a Cross Inn o Creigiau 9 milltir  Rowland, Colin, Rhodri, Eifion, Dewi Penri

17 Ionawr 2020 Rhydfelin ac Parc Ynysangharad 7.4 milltir 


Llwybr yng nghanol Rhydfelin

10 Ionawr 2020 Meisgyn a Llantrisant 7.5 milltir Colin, Rhodri, Dewi, Eifion, Penri

Yn ôl y chwedl – Mynachlog Cawrdaf Meisgyn. Ond yn ôl Cadw – Tŷ Alltygawrddu o’r oesoedd canol. Tŷ gyda tair adain a chwrt yn y canol aeth yn adfeilion tua 1530.

Chwedl am y Brenin Arthur  yn y Cyfnod tua 510 A.D.  –

Pencoed House Llanilltern

Yn  ôl  traddodiad safle tŷ (manor  house)  Brenin Arthur a Brenhines Gwenhwyfar merch Gwythur Mawr. Claddwyd hi yn Eglwys Llanilltern

Mynachdy St Cawrdaf yn Castell y Mynach, Mesigyn

Wedi  ei  guddio  mewn coedwig  ar  ochr chwarel Meisgyn mae hen gartref Sant Cawrdaf  tad Melwas (Medrawd  neu Modred).  Mae’n eitha tebyg bod  dau Modred  ac  fu  cymysgu hanes  eu  bywydau  yn  y chwedlau. Roedd un yn gyn-gariad ail wraig y Brenin Arthur.  Dwy  filltir a hanner i’r gogledd  ddwyrain saif hen Gaer a elwir yn Arthur’s Buttresses. Caer authentic i oes Arthur.  Rhwng y caer a’r Mynachdy saif  llwyn  lle y cwrddai’r cariadon a gelwir yr ardal hyd heddiw yn Llwyn Milwas. Fe redodd  y cariadon i ffwrdd gyda’i gilydd ond iddynt gael eu hela gan y Brenin ffyrnig. Fe dorrwyd Gwenhwyfar yn ddarnau mân gan gŵn hela’r Brenin Arthur.

Saif  Llanbedr y Mynydd ar darddiad yr Afon Ewenni ymhell o unrhyw bentref mewn safle eitha od. Yn  ôl yr hanes fe ddywedid mai yma y claddwyd y Brenin Arthur.

Simnai mwynfeydd plwm yr Hendy, Meisgyn. 

 

 

 

Tachwedd a Rhagfyr 2019

20 Rhagfyr 2019 Tongwynlais – 8 milltir yn y glaw. Rhodri, Penri, Glyn, Colin, Rowland

13 Rhagfyr 2019 Y Garth yn oer a gwyntog i’r Hollybush 8 milltir Rowland, Peter, Colin, Glyn, Eifion, Rhodri, Penri

 

22 Tachwedd 2019 Y Garth ac Efail Isaf 8 milltir Dewi, Rhodri a Penri

15 Tachwedd Y Garth a Thongwynlais 7.3milltir Colin, Peter, Penri

8 Tachwedd 2019 Pen y Foel ac Ynysybwl. Peter, Rhodri, Colin, Rowland, Glyn a Penri.  10 Milltir. Cinio yng Nghaffi Cresci, Ynysybwl

 

1 Tachwedd 2019 Glyn Rhodri Penri yn y glaw – Ffynnon Taf, Castell Coch, Eglwys Newydd 7.5 milltir

 

Medi Hydref 2019

25 Hydref 2019 Rhodri Glyn Peter

Wedi tramwyo bron i ddeg milltir (mesuriadau Clive Rowlands!) o Ffynnon Taf, heibio’r Ffynnon Dwym, dros yr afon, heibio’r dafarn ac amgylchynu godrau’r Garth i gyfeiriad Efail Isaf. Cafwyd ysbaid am goffi yn y Ganolfan Arddio yno, a pharhau ar y siwrna i gyfeiriad y Creigiau, i fyny Heol Ty’n-y-coed, i Heol y Mynydd, ac ar hyd y ffordd ar ymylon arall y Garth nes cyrraedd clydwch Tafarn Gwaelod-y-garth ychydig wedi un o’r gloch.

11 Hydref 2019 Yn y glaw i’r Bumch of Grapes  6.5milltir

4 Hydref 2019 Llantrisant yn y glaw 8 milltir

27 Medi 2019  Taith Taf i Fae Caerdydd 9 milltir

13 Medi 2019  Dewi Peter Penri 10 Milltir dros dau fynydd 

6 Medi 2019 Dewi Rhodri Penri Cerdded 8 milltir yn y glaw

Newyddion Saesneg

BBC News - Wales BBC News - Wales

BBC News - Home BBC News - Home

WalesOnline - Sport Rss feed from WalesOnline

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

The Latest News from the UK and Around the World | Sky News Sky news delivers breaking news, headlines and top stories from business, politics, entertainment and more in the UK and worldwide.

Home | Mail Online MailOnline - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from MailOnline, Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Trydar - Reuters
04:40 20/09/2020
04:35 20/09/2020 Linc
Burnes' start, Braun's finish lift Brewers over Royals reut.rs/2RKAiAZ pic.twitter.com/LEqULQwicd;
04:30 20/09/2020 Linc
Marlins continue playoff push with win over Nats reut.rs/2FPwPOX pic.twitter.com/Edmy3rJFzs;
04:25 20/09/2020 Linc
Luzardo, A’s post second consecutive 6-0 win over Giants reut.rs/2RIoUp7 pic.twitter.com/xwgTAfc0KR;
04:20 20/09/2020 Linc
Tigers rally in 8th to top Indians after Gardenhire news reut.rs/32MFGK1 pic.twitter.com/DQhUCbgKUD;
04:20 20/09/2020 Linc
WATCH: This plane is bullet-shaped in design, making for an aerodynamic, fast and fuel efficient aircraft. It is also greener too pic.twitter.com/XcbIl3tNNs;
04:15 20/09/2020 Linc
Nadal not interested in excuses after Rome exit reut.rs/33Kjv6t pic.twitter.com/NL3R6dkF9h;
04:10 20/09/2020 Linc
Thai protest leader says Sunday demonstration ending reut.rs/3mAN971 pic.twitter.com/AQCb8dni3N;
04:05 20/09/2020 Linc
Australia heads for lowest virus count in three months reut.rs/3hJ72Fn pic.twitter.com/nuxXTx8p88;
04:00 20/09/2020 Linc
Germany's confirmed coronavirus cases rise by 1,345 to 271,415: RKI reut.rs/32JkiW2 pic.twitter.com/OYN5C5ZbBY;