Newydd

BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Blog Glyn Adda Ysgrifau, straeon a cherddi

 • Ffordd ryfedd o’i roi
  on Medi 16, 2020 at 11:12 am

  Darllen ar BBC Cymru Fyw y bore ’ma: ‘… dywedodd arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi, bod y penderfyniad yn “newydd siomedig” … ond cafodd ei groesawu gan grŵp gwrth-niwclear Pobol Atal Wylfa B …’. Fel yna hefyd Penawdau’r Newyddion am 9.00. Yr OND CAFODD sy’n fy nharo i’n od. Onid A CHAFODD ddylai fod? Rhag

 • Plant Gwener
  on Medi 14, 2020 at 9:05 pm

  Bywyd ar y blaned Gwener? Oes siŵr iawn, fel y cofia pawb ohonom a ddarllenodd rifynnau cyntaf Eagle tua 1950. Yr oedd yno bobl, ac fe’u rhennid yn Ddiriaid a Dedwydd. Yn hanner gogleddol y blaned trigai’r Treens, creaduriaid sarrug, dinistriol, tebyg iawn i ddynol ryw heblaw am eu lliw gwyrdd; eu brenin oedd y

 • Doniolwch colegol
  on Medi 1, 2020 at 2:00 pm

  Atodiad bach digri yn rhifyn cyfredol Golwg. Mae’n nodi ac yn dathlu un ai “ganmlwyddiant” Prifysgol Abertawe neu ynteu ganmlwyddiant “Prifysgol Abertawe”. Ni waeth ble gosodwn y dyfynodau, ond byddai eu gosod yn ein dwyn ychydig yn nes at gywirdeb ysgolheigaidd. Iawn, rydym yn rhoi 1751 fel blwyddyn sefydlu’r Cymmrodorion, er i’r Anrhydeddus Gymdeithas fod

 • Pennill neu ddau
  on Awst 26, 2020 at 11:38 am

  Dyma ichi bennill: Not in this land alone, But be God’s mercies known, From shore to shore! Lord make the nations see, That men should brothers be, And form one family, The wide world o’er. Ni chenir mo’r pennill hwn yn aml, ond daw o ‘God Save the King’ gan ddangos beth yw’r gerdd honno,

 • Yn fyr iawn heddiw …
  on Awst 20, 2020 at 8:52 pm

  Ar wefan Nation Cymru yn gyfredol mae ysgrif gan awdur llyfr newydd ar berthynas Goronwy Rees â Guy Burgess. A hithau eleni’n ganmlwyddiant geni Harri Webb, dyma ysgogiad i ddarllen eto ysgrif Harri ‘Has Goronwy Rees a Future?’, yn y gyfrol A Militant Muse, golygwyd gan Meic Stephens (1998). Dyma sodro Goronwy Rees fel y

 • Enwau gweddus
  on Awst 1, 2020 at 10:32 am

  Mae ‘Ffordd Penrhyn’ yn Y Barri wedi achosi gwewyr meddwl ofnadwy. Hai ati felly i roi enwau mwy gweddus ar rai lleoedd yng Nghymru : Muhammad Ali Deudraeth Mandela Coch Othelloside (sef ‘Yr Ochr’, Llandudno) Ond ow! Bron inni anghofio, enw bedydd yr Arglwydd Penrhyn cyntaf, y perchennog caethion, oedd Richard Pennant. Reit: Cwm Satchmo

 • Pa angen am y blaid hon?
  on Gorffennaf 16, 2020 at 9:10 pm

  Awdur gwadd hediw, Gethin Jones. Yn etholiad nesaf y Cynlleied mae plaid ‘Abolish the Assembly’ yn mynd i sefyll. Y cwestiwn ydi: i be? Mae rhywun yn cymryd mai’r ffernols gwrth-Gymreig, Torïaid y Mewnlifiad a’r Cymry gwellt Llafuraidd sy’n mynd i bleidleisio i’r blaid hon. Ond mae’r Cynlleied eisoes wedi gwneud gwaith y dylai’r bobl

 • Pum stori dda
  on Gorffennaf 12, 2020 at 5:23 pm

  Nifer o straeon da ar y gwefannau newyddion heddiw. (1) GOLWG 360. Cyn-bennaeth MI6 ‘yn falch fod Jeremy Corbyn wedi mynd’ Waw! Dyma ichi syndod! Ar raglen Andrew Marr fe ddywedodd Syr Richard Dearlove, a fu’n ‘M’ un ai cyn neu ar ôl Judi Dench (dydw i ddim yn cofio’n iawn) ‘ei fod e’n croesawu

 • Cip ar weddill rhifyn Medi
  on Awst 27, 2020 at 2:43 pm

  Beirut – ffrwydriad cemegol a gwleidyddol – Pedr JonesHume a Charlton: colli dau arwr – […]

 • Cwmni yn y cyfnod clo
  on Awst 27, 2020 at 2:40 pm

  Adolygiad o Cynan – Drama Bywyd Albert Evans Jones gan Gerwyn Wiliams (Y Lolfa, £19.99, allan […]

 • Man gwyn man draw – tybed?
  on Awst 27, 2020 at 2:37 pm

  Nid pawb gafodd gyfnod clo wrth eu boddau, wrth reswm, ond o’m rhan fy hun teimlaf fod y profiad […]

 • Epynt, Covid a mwy
  on Awst 27, 2020 at 2:35 pm

  CelfAfraid dweud mai profiad gwahanol iawn i’r arfer oedd ymweld â’r Lle Celf eleni, ond roedd […]

 • Ysbryd aroesol
  on Awst 27, 2020 at 2:33 pm

  CerddMae hi bob amser yn sialens adolygu Eisteddfod. Hyd yn oed i’r rhai sy’n carlamu o babell […]

 • Gadael y garej – menter fawr Wil Sam
  on Awst 27, 2020 at 2:31 pm

  Yn 1963 ac yntau dros ei ddeugain oed ac yn dad i ddwy ferch fach, gwerthodd Wil Sam ei garej […]

 • Stormydd Awst ym myd addysg
  on Awst 27, 2020 at 2:29 pm

  Materion y misDwi’n cofio gwylio ffilm rai blynyddoedd yn ôl o’r enw Mission Impossible, a […]

 • Barn ar Gymru – gwersi Awst
  on Awst 27, 2020 at 2:26 pm

  Darllen am ddimWrth graffu arnom o Norwy dros yr haf cafodd yr awdur ddwy wedd wrthgyferbyniol ar […]

PIGION gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Golwg360 Newyddion, materion cyfoes, chwaraeon a chelfyddau – y diweddara yn ddi-dor yn y Gymraeg.

Ffrwd Trydar tafodelai Twitter user timeline updates for tafodelai

 • [EistRhondda]
  on Medi 17, 2020 at 6:37 pm

  Eisteddfod Y Rhondda @EistRhondda    [ @TafodElai] Diolch yn fawr i ‘Vintage Gifts, Pentre’ am Gadair Eisteddfod y […]

 • [ChoralFestWales]
  on Medi 17, 2020 at 6:36 pm

  GGRCymru / ICFWales @ChoralFestWales    [ @TafodElai] Dyma @CorGodrerGarth yn perfformio Non Nobis Domine (Rosephanye […]

 • [GarthOlwg_Hyn]
  on Medi 17, 2020 at 6:35 pm

  Ysgol Hŷn Garth Olwg @GarthOlwg_Hyn    [ @TafodElai] Llongyfarchiadau enfawr i Emily Fullard-Jones o fl 13 am gwblhau […]

 • [BBCCymruFyw]
  on Medi 16, 2020 at 5:44 pm

  BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw    [ @TafodElai] Mae cyfyngiadau newydd yn dod i rym yn Rhondda Cynon Taf ❌ Dim teithio […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Medi 16, 2020 at 5:43 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Yr Adran Iau yn dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr. The junior department […]

 • [YGGTonyrefail]
  on Medi 15, 2020 at 8:22 pm

  YGGTonyrefail @YGGTonyrefail    [ @TafodElai] Cafodd Blwyddyn 2 hwyl yn chwilio dail ar gyfer eu gwers gymesuredd heddiw […]

 • [CyngorRhCT]
  on Medi 15, 2020 at 12:36 pm

  Cyngor RhCT @CyngorRhCT    [ @TafodElai] Rhaid i chi lanhau a diheintio arwynebau. Gallai'r Coronafeirws fyw ar […]

 • [YWAWR]
  on Medi 15, 2020 at 9:13 am

  Merched y Wawr @YWAWR    [ @TafodElai] 📜Cant y Penwythnos Dyma ymgais Eluned Davies Scott o gangen Tonysguboriau ar […]

Bro360 Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Rhifynnau Gwerddon Cyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The Guardian Latest news, sport, business, comment, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice

Newyddion Ariannol

CityAM Business with personality

The Motley Fool UK The Motley Fool UK: Share Tips, Investing and Stock Market News

Proactiveinvestors United Kingdom articles Proactiveinvestors United Kingdom articles RSS feed

Morningstar Research and Commentary Morningstar: a leading provider of investment information worldwide.

 • The Value Investing Conundrum
  on Medi 18, 2020 at 10:54 am

  Editor's Views: Value investing makes sense, but how long can investors be expected to wait for the style to stage a turnaround? 

 • M&G Recovery Under Review
  on Medi 18, 2020 at 10:06 am

  Tom Dobell will step down from running the £1.4 billion M&G Recovery fund after a sustained period of underperformance. Morningstar […]

 • Kier's Results Delay Rattles Investors
  on Medi 18, 2020 at 9:12 am

  The Week: Morningstar columnist Rodney Hobson rails at Kier's bungled results announcement, which left shareholders in the dark for nearly […]

 • UK Property Funds Begin to Lift Suspensions
  on Medi 17, 2020 at 5:19 pm

  One of the largest open-ended funds in the sector, Threadneedle Property, is to open to investors next week after six months of being gated

 • Stock of the Week: All Posts
  on Medi 17, 2020 at 2:49 pm

  Every week we ask our Twitter followers which stocks we should write about - previous winners include Vodafone, Burberry, SoftBank and […]

 • Stock of the Week: Taiwan Semiconductor
  on Medi 17, 2020 at 11:43 am

  Taiwanese chip-maker has become the manufacturer of choice for the world's biggest tech hardware firms, and investors have chased the […]

 • 3 Rated ESG Funds
  on Medi 17, 2020 at 11:00 am

  VIDEO: Morningstar analyst Ronald van Genderen explains how he takes ESG factors into account and which rated funds score highly

 • Which Funds Launched in August?
  on Medi 17, 2020 at 9:48 am

  Five new funds launched last month. We look at these new offerings as well as more established alternatives 

The Adventurous Investor Investment trusts, ETFs, alternatives and more.....

 • The inflation debate – which stocks to buy in an inflation bubble plus new UK focused growth trust
  on Medi 17, 2020 at 10:48 am

  Worth picking up today on a note from SG’s Global quantitative research team from yesterday called “There is nothing to fear but fear itself – Hedging inflation risk with equities”. This is very timely because as readers of this blog... Continue reading →

 • Some left field thinking – UK population 100 million by 2050? Why not?
  on Medi 16, 2020 at 12:21 pm

  I’m been spending quite a bit of time recently contemplating why UK productivity growth has been slow in the recent decade and how we can boost economic growth over the next few decades. Marxists are ready at hand with their... Continue reading →

 • More on Russia, Millenial charts and a reminder on events
  on Medi 15, 2020 at 10:10 am

  Yesterday I observed that it is becoming increasingly hard to mount an enthusiastic defence of emerging market assets. The one exception in my view is Russia, about which I have become increasingly bullish. I’ll ignore my long list of worries... Continue reading →

 • Monday Macro – EM and the US election and the bullish case for UK assets
  on Medi 14, 2020 at 2:05 pm

  The wonderful Ian Leslie highlighted last week a great little paper by academic James Crabtree which I think is well worth reading. Its premise – “U.S. allies have grown comfortable with Trump and his tough approach to China—and are anxious... Continue reading →

 • Emerging markets: another patchy month in August plus new homeless homes fund looking to IPO
  on Medi 9, 2020 at 10:28 am

  Interesting numbers out last week from Daniel Salter, Head of Equity Strategy at Renaissance Capital. He’s been looking at returns for August for EM and frontier markets. Overall EM equities lagged, up just 2.1%, but excluding China +5.6%, EM ex-China... Continue reading →

 • Dates for your diary – two fab ETF events well worth attending
  on Medi 8, 2020 at 10:25 am

  I’m heavily involved in two up and coming events in the next few weeks which I think will appeal to any Adventurous Investors interested in all things ETF or factor investing related. The first, next week, is on Emerging Markets... Continue reading →

 • Monday Macro: Reading the tea leaves – whither inflation?
  on Medi 7, 2020 at 3:23 pm

  I keep babbling on about inflation, and expectations of its imminent return, because I think it is of huge importance. Two thoughts. The first is that we are mid-way through a multiyear liquidity bubble in which central banks have a... Continue reading →

 • Why cash is a drain on your wealth
  on Medi 3, 2020 at 1:16 pm

  From my Citywire column yesterday…. It will probably surprise most Citywire readers, but I do actually read many of the comments after my regular columns. Obviously, I welcome plaudits (!), but it’s the questions that I tend to find most... Continue reading →

Stock Market Wire UK Market News from Stock Market Wire

 • Fusion Antibodies makes positive progress on Covid-19 antigen development
  on Medi 18, 2020 at 1:08 pm

  Antibody supplier Fusion Antibodies said it had made positive progress on the design of SARS-CoV-2 proteins, commonly known as Coronavirus spike proteins. The antigens had been tested by external partners against patient blood samples and showed a 100% correlation with results from a leading certified benchmark test. 'The company's extensive antigen manufacturing capabilities means that Fusion has been able to express high-purity antigens on a commercially viable scale for the development of diagnostic tests,' Fusion said. 'The company is now offering these antigens on a commercial basis to companies and researchers worldwide.' Fusion said its antigens were able to confirm recent past infections and determine levels of neutralising antibodies to Covid-19. 'We are using these high quality antigens to pan our human antibody library for SARS-CoV-2 neutralising antibodies, and we are delighted to now be able to make these antigens available to companies and researchers around the world to test, track and trace this disease,' chief technology officer Richard Buick said. At 2:08pm: (LON:FAB) Fusion Antibodies Plc Ord 4p share price was +87.5p at 180p Story provided by StockMarketWire.com

 • Games Workshop appoints Elaine O'Donnell as chairman
  on Medi 18, 2020 at 12:14 pm

  Miniature wargames manufacturer Games Workshop said it had appointed existing director Elaine O'Donnell as its new chairman, effective 1 January. O'Donnell had been an independent non-executive director of the company since 2013. She would take over from Nick Donaldson, whose pending retirement was announced in July. At 1:14pm: (LON:GAW) Games Workshop Group PLC share price was +220p at 10070p Story provided by StockMarketWire.com

 • Emmerson narrows losses, makes progress on moving Khemisset towards 'shovel ready' status
  on Medi 18, 2020 at 8:48 am

  Potash development company Emmerson reported narrower losses in the first half of the year, and touted progress on moving Khemisset, located in Morrocom towards 'shovel ready' status. For the six-month period ended 30 June 2020, pre-tax losses narrowed to 4K, from 9K on-year. Emmerson hailed a number of significant developments, which it said had moved Khemisset closer towards 'shovel ready' status. The company said it was on track to secure the main permits for the project by H1 2021. At 9:48am: (LON:EML) Emmerson Plc share price was 0p at 4.2p Story provided by StockMarketWire.com

 • Syncona portfolio company Autolus Therapeutics releases positive trial data
  on Medi 18, 2020 at 8:48 am

  Healthcare investor Syncona welcomed the release of new data by portfolio company Autolus Therapeutics highlighting progress on a cancer treatment. The data had been released during the European Society for Medical Oncology Virtual Congress 2020, beginning 18 September. A clinical trial had investigated Autolus's T-cell therapy in relapsed/refractory diffuse large B cell lymphoma. 'The data support a best in class profile with a high level of complete remissions and a well tolerated safety profile,' Autolus chairman and chief executive Christian Itin said. At 9:48am: (LON:SYNC) Syncona Limited share price was -0.75p at 234.25p Story provided by StockMarketWire.com

 • Faron Pharmaceuticals' immunotherapy shows anti-tumour activity in clinical trial
  on Medi 18, 2020 at 8:41 am

  Biopharmaceutical company Faron Pharmaceuticals said a clinical trial of its potential immunotherapy for difficult-to-treat cancer had triggered anti-tumour activity in patients. The immunotherapy sought to target Clever-1 positive tumour associated macrophages, or TAM, in selected metastatic or inoperable solid tumours. The patients in the trial also increased circulating T cells or had a 'substantial increase in natural killer cells in the blood, all of which are considered as strong signs of this desired immune activation,' the company said in a presentation at ESMO Virtual Congress 2020. Full (transient) Clever-1 receptor occupancy was achieved and, despite its relatively fast clearance from circulation, sustained pharmacodynamic effects by bexmarilimab were observed,' it added. At 9:41am: (LON:FARN) Faron Pharmaceuticals share price was +17.5p at 442.5p Story provided by StockMarketWire.com

 • Argos Resources first-half losses widened on oil prices weakness
  on Medi 18, 2020 at 8:31 am

  Oil and gas company Argos Resources reported wider losses in the first half of the year amid weaker oil prices. For the six months ended 30 June 2020, pre-tax losses widened to $192K from $176K on-year and cash reserves stood at $560K as at 30 June 2020, down from $768K. During the reporting period of the first half of the year, Brent crude oil prices plummeted from over $65/bbl at year-end 2019 to a low of $20/bbl in April 2020, before recovering somewhat to around $42/bbl by the end of June, the company said. 'The industry has been hit hard by this unexpected sharp drop in demand and commodity prices, and has responded by reducing costs, cutting capital expenditure and delaying projects,' it added. The company said it inended to request an extension to the current second phase of the licence that was due to expire in May 2021, citing more time needed to recover from the downturn. At 9:31am: (LON:ARG) Argos Resources Ltd share price was -0.05p at 1.85p Story provided by StockMarketWire.com

 • Renalytix AI launches kidney disease diagnostic reporting platform
  on Medi 18, 2020 at 8:31 am

  Kidney disease diagnostics group Renalytix AI said it had commercially launched a clinical test reporting platform within the Mount Sinai Health System in New York City. The company said its KidneyIntelX risk assessment of kidney function was now commercially available for patients with early stage diabetic kidney disease. The launch also included the addition of a physician education and support program developed with leadership of the Mount Sinai Departments of Medicine and Population Health Science and Policy. Agreements with Laboratory Corporation of America and a national medical logistics provider were recently signed to support sample collection at five patient service centers servicing Mount Sinai patients. Renalytix AI said it intended to scale th process with laboratory service providers and logistics providers across multiple territories in the US to ensure patient blood samples could be securely delivered to its laboratories. At 9:31am: (LON:RENX) Renalytix Ai PLC share price was +20p at 535p Story provided by StockMarketWire.com

 • Eurasia Mining appoints James Nieuwenhuys as CEO
  on Medi 18, 2020 at 8:25 am

  Mining company Eurasia Mining said it had appointed James Nieuwenhuys, formerly a non-executive director, as chief executive officer. Christian Schaffalitzky would remain as executive chairman. The directors agreed to release Dmitry Suschov from the board in order to allow him to focus as the company's chief M&A officer. Nieuwenhuys had held senior positions including CEO at South African Lesego Platinum Mining, Chief Operating Officer at Polyus Gold. At 9:25am: (LON:EUA) Eurasia Mining PLC share price was +0.75p at 19.75p Story provided by StockMarketWire.com

What Investment Investment for retirement

Daily Express :: Finance Feed Simply The Best 7 Days A Week

Money | This is Money Your complete guide to personal finance and investing with news, predictions, advice, guides and opinion from the financial website of the year.

Daily Express :: City and Business Feed Simply The Best 7 Days A Week

Daily Express :: Personal Finance Feed Simply The Best 7 Days A Week

BBC News - Home BBC News - Home

Cerdded 2012 – 2014

27 Mehefin 2012 Bwlch Ton Pentre  7.2 milltir

25 Mehefin 2013 Aberogwr

23 Gorffennaf 2013 Llanwynno 9.4 milltir

20 Mehefin 2014 Machen 8.5milltir

5 Medi 2014 Penyfan – Rowland, Wynne, Penri  8.5 milltir heriol